Suomen ympäristökeskus

Förnyade miljo.fi ger pålitlig information för hållbara val

Dela
Miljo.fi (ymparisto.fi), den ledande platsen för pålitlig och forskningsbaserad miljöinformation, har nu förnyats. På den gemensamma webbplatsen för statens miljöförvaltning sammanställs information om till exempel naturens mångfald, klimatförändringen samt medborgarnas och företagens skyldigheter på ett och samma ställe.
Bild: Adobe Stock.
Bild: Adobe Stock.

Miljo.fi (ymparisto.fi), den ledande platsen för pålitlig och forskningsbaserad miljöinformation, har nu förnyats. På den gemensamma webbplatsen för statens miljöförvaltning sammanställs information om till exempel naturens mångfald, klimatförändringen samt medborgarnas och företagens skyldigheter på ett och samma ställe.

"Behovet av pålitlig information om natur och miljö har ökat samtidigt som natur- och miljöfrågorna har lyfts fram i centrum för samhällsdebatten. Miljo.fi är en plattform för information som kan utnyttjas både i valen för en hållbar vardag och som stöd för det politiska beslutsfattandet", konstaterar miljöministeriets kommunikationsdirektör Jussi Salmi, som var ordförande för styrgruppen för reformen.

Miljo.fi finns till för alla som är intresserade av miljöinformation. Webbplatsen är avsedd för till exempel experter inom den offentliga förvaltningen och i företagen, lärare och alla medborgare oberoende av ålder.

I reformen har tjänstens användargränssnitt och innehåll förnyats. Användarupplevelsen och tillgängligheten har förbättrats och innehållet har förtydligats. Tjänsten innehåller nu separata avsnitt om till exempel tillståndsärenden och tips för en hållbar vardag. Samtidigt har tjänstens layout förnyats.

En hållbar livsstil skyddar miljön

Den komprimerade informationen i avsnittet Hållbar vardag hjälper oss alla att göra val som är hållbara för miljön. I avsnittet sammanställs tips om till exempel boende, stugliv, kost, rörlighet, kompensation av utsläpp och konsumtion och där finns bland annat räknare och tjänster som man kan använda för att ta reda på och minska sina miljökonsekvenser. I avsnittet beskrivs också hur man kan förbättra närnaturens tillstånd och delta i observationen av miljön.

Förutom hållbara val i vardagen lyfter miljo.fi fram många sätt på vilka människan kan påverka miljöns välbefinnande. Till exempel i avsnittet Medverka sammanställs nationella och gränsöverskridande projekt som man kan ta ställning till just nu. Dessutom finns det anvisningar om miljökonsekvensbedömning, som är avsedda att säkerställa att miljökonsekvenserna av planerad verksamhet utreds tillräckligt noggrant.

I avsnittet Tillstånd och skyldigheter finns information om tillstånd och skyldigheter när det gäller sådan verksamhet som medborgarna och företagen bedriver som kan påverka miljön. I avsnittet finns anvisningar för hur man ansöker om tillstånd och hur man gör anmälningar och registreringar, till exempel i fråga om miljö- och vattentillstånd, tillstånd för naturvård samt tillstånd för byggande och markanvändning. Det finns också information och anvisningar om flyttning, insamling och transport av avfall samt om ansökan om förbud och begränsningar för terräng- och sjötrafiken. I fråga om kemikalier och skadliga ämnen finns information och anvisningar om installation, underhåll, försäljning, import och hanteringen av avfall av ämnen som bryter ned ozonskiktet samt anordningar som innehåller dessa.

På miljo.fi finns tillförlitlig miljöinformation

På miljo.fi finns information om olika miljöteman och regional information.

I avsnittet Regional information har information sammanställts landskapsvis till exempel om naturens mångfald, planeringen av vattenvården och en hållbar samhällsstruktur. I nuläget finns information om Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Egentliga Finland och Satakunta.

I tjänsten finns dessutom information om ämnen såsom stävjande av och anpassning till klimatförändringen, hållbar cirkulär ekonomi och bioekonomi, biologisk mångfald, användning av naturen för rekreation, landskap, vatten och vattendrag samt den byggda miljön.

Miljo.fi är en förbindelselänk till annan miljöinformation

Miljo.fi styr också användarna till andra tillförlitliga webbplatser inom förvaltningen. Till exempel innehåll som handlar om vatten, såsom vattenläget, beredskap för översvämningar och vattenansvar, finns i huvudsak i tjänsten vatten.fi, dit en betydande del av innehållet om vatten i den tidigare tjänsten miljo.fi har flyttats. Frågor som gäller byggande och boende har sammanställts på miljöministeriets webbplats. Frågor som gäller Östersjön finns på webbplatsen Östersjön.fi, som olika aktörer producerat tillsammans, och teman som gäller klimatförändringen finns i tjänsten klimatguiden.fi.

Miljo.fi upprätthålls av aktörerna inom statens miljöförvaltning, dvs. Finlands miljöcentral, miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) och regionförvaltningsverken.

Tjänsten miljo.fi förnyades 2021–2023. Huvudsamarbetspartner i reformen var Wunder Finland Oy (användargränssnitt och tekniskt genomförande), Solita (förutredning och koncept) och North Patrol (definition och konkurrensutsättning). Eficode gjorde användbarhets- och tillgänglighetsbedömningar.

Innehållet på miljo.fi kompletteras ytterligare, i synnerhet tjänstens svenska och engelska sidor.

Du kan ge respons om tjänsten på vår webbplats eller delta i diskussionen i sociala medier med hashtaggen #ymparistofi.

Projektets styrgrupp:

  • Ordförande: miljöministeriets kommunikationsdirektör Jussi Salmi
  • Representanter från jord- och skogsbruksministeriet, Finlands miljöcentral, Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Närings-, trafik- och miljöcentralen samt Regionförvaltningsverket.

Nyckelord

Kontakter

Kommunikationsdirektör Jussi Salmi, miljöministeriet, styrgruppens ordförande, tel. 0295 250 263, fornamn.efternamn@gov.fi


Kommunikationsdirektör Kirsi Norros, Finlands miljöcentral, tel. +358 295 251 460, fornamn.efternamn@syke.fi


Webbchefredaktör Päivi Tahvanainen, Finlands miljöcentral, tel. +358 295 251 674, fornamn.efternamn@syke.fi


Projektchef Marika Leed (genomförande och teknologi), Finlands miljöcentral, tel. +358 295 252 190, fornamn.efternamn@syke.fi

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Bild: Adobe Stock.
Bild: Adobe Stock.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

Det är dags att övergå från att lösa enskilda miljöproblem till en hållbarhetsomställning som genomsyrar hela samhället. Finlands miljöcentral (Syke) påverkar byggandet av ett hållbart samhälle genom forskning, information och tjänster. Finlands miljöcentral är ett forskningsinstitut där cirka 700 experter och forskare arbetar i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.  

 

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

In 2021, municipalities’ climate emissions remained at the previous year’s level30.5.2023 08:00:00 EEST | Press release

According to the Finnish Environment Institute (Syke), municipalities’ total greenhouse gas emissions in 2021 remained at the previous year’s level. Although the transition towards low-carbon solutions in heating methods continued, the positive emissions development was slowed down especially by the higher consumption of heating energy in buildings when compared to the previous year.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum