Institutet för hälsa och välfärd THL

Forskning: Högre sjukfrånvaro under dagar med gatudamm

Dela

De dagar då halten partiklar från gatudamm i stadsluft är hög är sjukfrånvaron bland anställda inom Helsingfors stad högre än normalt. 

Detta framgick av undersökningen som genomfördes av Institutet för hälsa och välfärd. I den utvärderades sambandet mellan antalet daglig sjukfrånvaro med halten av grova inandningsbara partiklar under samma dag och under de föregående dagarna. Resultaten publicerades i tidskriften Ympäristö ja terveys 8/2020.

Under dagar med gatudamm förekommer högre sjukfrånvaro bland anställda inom Helsingfors stad

När halten av grova partiklar ökade med 10 mikrogram per kubikmeter andningsluft upptäckte man att sjukfrånvaron ökade med 1,8 procent. Hos spårvagnsförarna som exponeras för gatudamm i sitt arbete observerades effekter som var kraftigare än hos genomsnittet.

Den genomsnittliga dagliga halten av partiklar av gatudamm var 5 och den högsta 89 mikrogram per kubikmeter andningsluft under en omfattande undersökningsperiod under åren 2002–2017. Under undersökningsperioden inleddes dagligen i medeltal 340 sjukfrånvaroperioder bland de anställda inom Helsingfors stad.

Trots att halterna av gatudamm är särskilt höga på våren upptäcktes inget samband mellan halterna av gatudamm och sjukfrånvaro under våren.

”Avseende det finns det anledning att upprepa resultaten i andra forskningsupplägg redan på grund av att materialet från våren är ganska litet. Det är dock möjligt att de grova partiklarna på våren är mindre skadliga”, konstaterar professor Timo Lanki, ledande forskare vid THL. 

Analyserna genomfördes separat för hela året och för perioden med vårdamm (15 mars–15 maj). Som material användes uppgifter om sjukvårdsfrånvaron bland personalen inom Helsingfors stad samt information om luftkvaliteten från Helsingforsregionens miljötjänster HRM. Undersökningen finansierades av HRM.

Exponeringen för gatudamm kan minskas

Gatudamm och sålunda grova partiklar finns i luften under alla årstider. Den relativa betydelsen av gatudamm som orsak till hälsorisker i trafik understryks i framtiden när avgasutsläppen från fordon minskar. 

”Mängden gatudamm som släpps ut i andningsluften kan minskas genomn att välja däck med friktionsbeläggning istället för dubbdäck samt genom effektiv dammbekämpning i städerna”, konstaterar luftvårdsexpert Outi Väkevä vid HRM.

Exponeringen för grova partiklar kan minskas effektivt inomhus genom att hålla bostadens fönster och dörrar stängda samt genom att ta hand om en effektiv filtrering av lufttillflödet. Exponeringen utomhus kan minskas genom att undvika att röra sig längs livligt trafikerade gator.   

Hälsoskadorna som gatudamm medför är ännu inte tillräckligt kända

  • Gatudammet är den mest betydande källan för grova partiklar i stadsmiljö. Hälsoskadorna som de grova partiklarna medför är betydligt mindre kända än hälsoskadorna från mindre förbränningspartiklar.   
  • Gatudamm innehåller många olika riskfaktorer såsom kvarts, metaller och endotoxiner av bakterieursprung.
  • I de tidigare undersökningar förekommer tecken som tyder på till exempel sjukhusbesök och dödlighet i samband med höga halter av gatudamm. Effekten av föroreningar i partikelform på sjukfrånvaro har undersökts i en mycket liten omfattning även om följderna är också ekonomiska. 

Hänvisning: Siponen T, Tiittanen P & Lanki T. Katupölypitoisuuksien yhteys sairauspoissaoloihin. Tidskriften Ympäristö ja terveys 8/2020: 46–51.

Mer information

Gatudamm (Thl.fi)

Hälsoeffekter av gatudamm:

Timo Lanki
ledande forskare, professor
THL
tfn 029 524 6326
timo.lanki(at)thl.fi

Halter av gatudamm:

Outi Väkevä
luftvårdsexpert
HRM
tfn 045 635 7698
outi.vakeva(at)hsy.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL:s coronakarta och gränssnittet för coronakartans öppna data uppdateras inte lördagen den 17.4 på grund av ett avbrott i användningen till följd av underhållsarbete15.4.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Nödvändigt underhållsarbete i THL:s telekommunikationsmiljö görs under veckoslutet 17.– 18.4.2021. På grund av underhållet uppdateras följande av våra webbtjänster inte lördagen den 17.4.: Coronakarta https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/statistik-och-data/material-och-tjanster/oppna-data/bekraftade-fall-av-corona-i-finland-covid-19- Bekräftade fall av corona i Finland (COVID-19) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppföljning av COVID-19 vaccinationerna-webbsida Koronarokotusten edistymisen kuutio (på finska) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppgifterna uppdateras igen som vanligt söndagen den 18.4. Avbrottet i användningen påverkar inte funktionen av THL:s övriga webbsidor. Mer information: THL:s kommunikationens mediatjänst (vardagar kl. 9-16) tfn 029 524 6161 info(at)thl.fi

Anställda inom hälso- och sjukvården hade samma mängd coronavirussmittor i proportion till andra i arbetsför ålder 202012.4.2021 07:50:00 EEST | Tiedote

I Finland konstaterades sammanlagt 36 650 coronavirussmittor under förra året. Av alla fall konstaterades 30 424 hos personer i arbetsför ålder och av dem 2 601 hos anställda inom hälso- och sjukvården. Således var andelen coronavirussmittor bland anställda inom hälso- och sjukvården av alla personer i arbetsför ålder 8,5 procent 2020.

Användning av specialrena inomhusutrymmen kan öka känslighet för symtom – personer med symtom ska stödas mångsidigt och baserat på kunskap30.3.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

När en anställd eller skolelev uppvisar långvariga och mångformiga symtom i olika byggnader där man inte har konstaterat faktorer som orsakar symptom i inomhusluften, erbjuds som lösning allt oftare specialrena utrymmen både i skolorna och på arbetsplatserna. Det finns inga medicinska grunder för användningen av specialrena utrymmen och de bör inte användas förrän deras långsiktiga konsekvenser för hälsan och välbefinnandet har utretts. I stället för att använda specialrena utrymmen borde man på ett förebyggande och mångsidigt sätt stöda personer med symtom i inomhusmiljöer. Detta framgår av ställningstagandet från expertgruppen för hälso- och sjukvård inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Ställningstagandet behandlade inte situationer där byggnadens alla användare, oberoende av symtom, tillfälligt flyttar till andra utrymmen, till exempel under tiden byggnaden repareras. Användningen av specialrena utrymmen medför risker I en situation där faktorer som orsakar symt

Det nationella vaccinationsprogrammet för fästingburen hjärninflammation utvidgas till begränsade områden i Kyrkslätt och Sibbo9.3.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Vaccinationsprogrammet för fästingburen hjärninflammation utvidgas i år till Bobäcksområdet i Kyrkslätt och en del av Sibbo skärgårdsområde. Förekomsten av sjukdomen har ökat avsevärt i dessa områden under en uppföljningstid på fem år. Fast bosatta i området samt fritidsboende som har fyllt tre år har rätt till vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Varje kommun informerar om hur den ordnar vaccinationerna. Utöver dessa nya områden kommer man dessutom att fortsätta ge avgiftsfria TBE-vaccinationer på Åland, i Pargas, Simo, de södra stadsdelarna av Kemi, Kotka skärgård, stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand, ön Preiskari utanför Brahestad, i skärgårdsområdet i Lojo sjö samt på Gustavs. Fästingburen hjärninflammation förekommer särskilt i skärgården och vid kusten År 2020 anmäldes totalt 91 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Antalet rapporterade sjukdomsfall ökade något jämfört med tidigare år. År 2019 anmäldes 69 f

Tillgången på mentalvårdstjänster och hälsovårdstjänster för äldre haltar när efterfrågan ökar – THL utvärderar de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna i Finland9.3.2021 02:00:00 EET | Tiedote

Behovet av mentalvårdstjänster och hälso- och sjukvårdstjänster för äldre har ökat snabbt i Finland de senaste åren, men social- och hälsovårdstjänsterna har bara delvis kunnat svara på den ökade efterfrågan. Detta framgår av den nationella utvärderingen av social- och hälsovårdstjänsterna i Finland som Institutet för hälsa och välfärd (THL) publicerade i dag.

Utredning: Buller från vägtrafik och oväsen från de närmaste grannarna stör oftast i Finland8.3.2021 14:19:34 EET | Tiedote

Människors sömn och tillvaro störs oftast av buller från vägtrafiken och oväsen från de närmaste grannarna. Detta framgår av THL:s nya utredning, där man för första gången granskade hur störande människor upplever olika källor till miljöbuller i sin egen vardag. Enligt utredningen upplevde 4,8 procent av deltagarna att buller från vägtrafik och 4,5 procent att oväsen från de närmaste grannarna är mycket störande i vardagen. ”I samhället har man gradvis blivit medveten om de olägenheter vägtrafikbuller orsakar. I fortsättningen är det också skäl att beakta olägenheter som orsakas av oväsen från grannskapet som en viktig källa till miljöbuller”, säger specialforskare Anu Turunen vid THL. Andra källor till miljöbuller som ingick i undersökningen var järnvägs-, spårvagns- och flygtrafik, industri och hamnar samt utöver de närmaste grannarna även det övriga grannskapet. Cirka en femtedel klassificerar sig som bullerkänsliga Det är mycket individuellt hur störande man upplever buller. ”Upple

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum