Aluehallintovirasto

Fortsättningsvis coronarestriktioner för restauranger i hela landet: Restriktionerna är striktast i områden där det epidemiologiska läget är värst

Dela

Nya restriktioner för restaurangerna trädde i kraft den 19 april 2021. I områden där det epidemiologiska läget är värst är restriktionerna striktast. Regionförvaltningsverken vägleder och övervakar att restaurangerna följer de meddelade restriktionerna.

Statsrådet har den 16 april 2021 ändrat förordningen som begränsar restaurangernas verksamhet på grund av coronaepidemin. Nya, striktare restriktioner än tidigare har trätt i kraft den 19 april 2021 kl. 00.00. Samtidigt upphörde den temporära stängningen av restaurangerna i vissa landskap.

Statsrådet följer upp det epidemiologiska läget i områdena och ändrar vid behov de regionala restriktionerna för restaurangverksamhet en gång i veckan genom ändring av statsrådets förordning. Restriktionerna för restaurangerna är striktast i de områden där det epidemiologiska läget är sämre än annanstans.

Information om regionala restriktioner från och med 19 april nedan: Mer om restriktionerna: Vilka begränsningar av restaurangverksamheten är i kraft i olika områden?(rfv.fi)

Åland, Södra Österbotten, Kajanaland, Mellersta Österbotten, Lappland, Norra Savolax, Norra Karelen och Norra Österbotten

I restauranger där alkoholserveringen är huvudsakligt verksamhetsområde får hälften av kundplatserna vara i bruk. I övriga restauranger får 75 procent av kundplatserna vara i bruk. Begränsningen av kundplatserna gäller inte landskapet Åland.

Restaurangerna får hålla öppet kl. 05-23. Alkoholserveringen ska upphöra kl. 22.

Nyland, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Mellersta Finland och Österbotten

I restauranger där alkoholserveringen är huvudsakligt verksamhetsområde får en tredjedel av kundplatserna vara i bruk. Den tillåtna öppethållningstiden är kl. 05-18. Alkohol får serveras kl. 7-17.

I övriga restauranger får hälften av kundplatserna vara i bruk. Den tillåtna öppethållningstiden är kl. 05-19. Alkoholservering tillåten kl. 7- 17.

Ansvarsfullt agerande förväntas fortsättningsvis av restaurangerna

För att undvika coronavirussmitta är det väsentligt att restaurangernas agerande är tryggt: både kunderna och restaurangpersonalen bär ett stort ansvar. Restaurangernas egenkontroll och att de agerar ansvarsfullt har en central roll i att dämpa det epidemiologiska läget. Även om coronaepidemin i många regioner har vänt mot det bättre så kan smittläget snabbt försämras.

I restaurangerna ska man sköta om hygienen och undvika onödiga kontakter. Kundplatserna ska placeras tillräckligt långt från varandra för att förebygga att coronaviruset sprids. Restaurangerna ska dessutom ha en plan och anvisningar för hur kunderna och personalen ska agera. Mer information om coronarestriktionerna (exempelvis terrasser, avhämtning av mat, karaoke) finns bland svaren på vanliga frågor på vår webbplats.

Regionförvaltningsverken övervakar inom sina regioner att restaurangerna fullgör skyldigheterna och iakttar begränsningarna som är i kraft. Med stöd av tillsynen kan vi ålägga restauranginnehavaren att rätta till agerandet eller till och med besluta att restaurangen ska stängas i högst en månad.

Mer information:

Svar på vanliga frågor / coronavirus (rfv.fi)

Anvisning för restauranger: Restauranger och covid-19 (rfv.fi)

Förfrågningar från press och media: viestinta@avi.fi

Coronainfo står till tjänst för t.ex. evenemangsarrangörer och restaurangpersonal i följande frågor:

- ordna tillställningar och evenemang
- begränsning av kundutrymmen och lokaler
- begränsningar för restaurangverksamhet

telefonnummer: 0295 016 666, e-post: coronainfo@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakade 2020 i synnerhet förmedlingsrörelsernas ansvarsförsäkringar, energicertifikat och ytangivelser18.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Registerärenden Förmedlingsrörelser som idkar mäklarverksamhet ska registrera sig i registret över förmedlingsrörelser som drivs av regionförvaltningsverket. Med mäklarverksamhet avses sådan verksamhet där en förmedlingsrörelse för att få ekonomisk nytta för samman en köpare och en försäljare eller en hyresvärd och en hyresgäst. Regionförvaltningsverket i Södra Finland avgjorde 515 ärenden gällande registret över förmedlingsrörelser, vilka huvudsakligen gällde registrering av en ny förmedlingsrörelse eller anmälan om ändring i registeruppgifterna för en förmedlingsrörelse som redan införts i registret, såsom ändring av ansvarspersoner som ingår i bolagets ledning, byte av ansvarig föreståndare eller ändring av ansvarsförsäkring. Från registret över förmedlingsrörelser ströks 82 rörelser. Den vanligaste orsaken till detta var att rörelsen hade upphört med sin verksamhet enligt uppgifterna i handelsregistret. I registret över förmedlingsrörelser som drivs av Regionförvaltningsverket i Sö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoi vuonna 2020 tehostetusti välitysliikkeiden vastuuvakuutuksia, energiatodistuksia ja pinta-alailmoittelua18.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Rekisteriasiat Välitystoimintaa harjoittavan välitysliikkeen tulee rekisteröityä aluehallintoviraston ylläpitämään välitysliikerekisteriin. Välitystoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jossa välitysliike taloudellisen hyödyn saamiseksi saattaa ostajan ja myyjän tai vuokranantajan ja vuokralaisen kosketuksiin toistensa kanssa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto ratkaisi 515 välitysliikerekisteriin liittyvää asiaa, jotka olivat pääosin uuden välitysliikkeen rekisteröintejä tai rekisterissä olevan välitysliikkeen rekisteritietoihin liittyviä muutosilmoituksia kuten yhtiön johtoon kuuluvien vastuuhenkilöiden, vastaavan hoitajan tai vastuuvakuutuksen muutoksia. Välitysliikerekisteristä poistettiin 82 liikettä. Yleisin poiston syy oli se, että kaupparekisteritietojen mukaan liike oli lopettanut toimintansa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston välitysliikerekisteriin oli vuoden 2020 lopussa merkitty yhteensä 812 välitysliikettä. Valvontapäätökset Etelä-Suomen aluehallintovirastolle tehtiin välitysl

Kuolemaan johtaneesta työturvallisuusrikoksesta 130 000 euron yhteisösakko kaivosyhtiölle17.5.2021 14:28:48 EEST | Tiedote

Lapin käräjäoikeus tuomitsi 30.4.2021 kaivosyhtiölle 130 000 euron yhteisösakon työturvallisuusrikoksesta. Tuomio liittyy Kittilän kaivoksella joulukuussa 2016 sattuneeseen työtapaturmaan, missä kaivinkoneenkuljettaja menehtyi pudottuaan koneen mukana 25 metriä syvään avoimeen louhokseen. Kaivinkoneenkuljettaja kuului työryhmään, joka teki kunnossapitotyötä louhoksen ylemmälle tasolle johtavalla kaivoskäytävällä.

Under 2020 effektiviserade regionförvaltningsverket tillsynen över indrivningsbyråerna, utredde hur överbetalningar behandlas och införde ett elektroniskt indrivningsregister17.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

I ett projekt som gällde indrivning utredde Regionförvaltningsverket i Södra Finland vilka rutiner indrivningsbyråerna har i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer vid betalningen eller i misstag betalat ett för stort belopp. Också tillsynen effektiviserades och ett elektroniskt indrivningsregister togs i bruk.

Aluehallintovirasto tehosti perintätoimistojen valvontaa, selvitti liikamaksujen käsittelytapaa ja otti käyttöön sähköisen perintärekisterin vuonna 202017.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintoviraston perintää koskevassa hankkeessa selvitettiin perintätoimistojen toimintatapoja tapauksissa, joissa velallinen oli maksanut vahingossa liikaa tai suorittanut maksun puutteellisin viitetiedoin. Myös valvontaa tehostettiin ja otettiin käyttöön sähköinen perintärekisteri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum