Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolen upphävde Polisstyrelsens beslut om marknadsföring av penningspel på Eurosport

Dela
Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt Polisstyrelsens beslut 16.9.2021 som förbjöd marknadsföring av penningspel. Polisstyrelsen hade med sitt beslut förbjudit Eurosport från att marknadsföra penningspel på sin Eurosport 1 (Finland) -tv-kanal med hot av vite.

Helsingfors förvaltningsdomstol har upphävt Polisstyrelsens beslut 16.9.2021 som förbjöd marknadsföring av penningspel. Polisstyrelsen hade med sitt beslut förbjudit Eurosport från att marknadsföra penningspel på sin Eurosport 1 (Finland) -tv-kanal med hot av vite.

Polisstyrelsen hade motiverat sitt beslut med lotterilagen. Polisstyrelsens beslut om förbud gällde penningspelreklam som visats på Eurosport 1 (Finland) -tv-kanal som utsänds från Frankrike till Finland. Reklamen hörde inte till de i lotterilagen tillåtna reklam i Finland, det vill säga reklam som presenterar penningspel utförda av Veikkaus Oy.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att beslutet om förbud var emot bland annat ett EU-direktiv

Förvaltningsdomstolen konstaterade att Polisstyrelsen hade med sitt beslut om förbud begränsat vidaresändningen av en televisionssändning från ett annat EU-land i Finland. Förvaltningsdomstolen konstaterade att Polisstyrelsen hade därtill tagit i bruk en annan bevakningsmekanism av televisionssändning utöver den bevakningen som sändningsstaten måste verkställa.

Beslutet om förbud var enligt förvaltningsdomstolen emot AV-direktivet samt EU-domstolens praxis.EU:s AV-direktiv gäller audiovisualiska medietjänster och de delarna som är betydande i detta ärende har satts i kraft i Finland med lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

På grund av att marknadsföringen är en del av televisionssändningen, har Polisstyrelsen inte kunnat på basis av lotterilagen förbjuda Eurosport från att visa reklam av penningspel på sin Eurosport 1 (Finland) -tv-kanal.

Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Nyckelord

Länkar

Om

Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstolHelsingfors förvaltningsdomstol har som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Följ Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Hallinto-oikeus ei sallinut kerrostalorakentamista Valion tehtaan suojavyöhykkeelle10.10.2022 10:00:23 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin kaupunginvaltuuston asemakaavapäätöksen Haagan Lassilan alueen yhtä korttelia koskevalta osin. Valtuusto hyväksyi lokakuussa 2021 kyseisen alueen asemakaavan muutoksen. Uudenmaan ELY-keskus valitti asemakaavasta kyseistä Sentnerinkuja 2:n korttelia 29174 koskevalta osalta. ELY-keskus katsoi, että kyseinen alue ei sovellu asuinkäyttöön, koska se on liian lähellä Valio Oy:n Pitäjänmäen mehutehtaalla jäähdytykseen käytettävää ammoniakkivarastoa. ELY-keskuksen mukaan kyseisellä alueella on olemassa terveyteen kohdistuva riski. Lisäksi ELY-keskus toi esiin, että kohteen käyttötarkoituksen muutos mahdollistaisi koko korttelin käyttötarkoituksen muuttamisen asuinkäyttöön yhdenvertaisen kohtelun perusteella. Mahdollisen lisärakentamisen nähtiin myös heikentävän Valion laajenemismahdollisuuksia. Hallinto-oikeus ei katsonut suojaetäisyyttä riittäväksi Helsingin hallinto-oikeuden päätös pohjautuu muun muassa maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuks

Hallinto-oikeus kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen kahden lautakunnan erottamisesta27.9.2022 10:00:19 EEST | Tiedote

Helsingin hallinto-oikeus kumosi tänään antamallaan päätöksellä Espoon kaupunginvaltuuston toukokuussa 2020 tekemän päätöksen Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan erottamisesta. Valtuusto oli päättänyt erottaa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan sillä perusteella, että lautakunnat eivät nauttineet enää valtuuston luottamusta. Valtuusto oli päätynyt lautakuntien erottamiseen, kun kummassakin lautakunnassa oli yksi jäsen vaihtanut valtuustoryhmää kesken valtuustokauden. Valtuusto katsoi päätöksessään, että ryhmänvaihdosten seurauksena sovellettu parlamentarismi toimielinten kokoonpanossa ei enää toteutunut riittävällä tavalla eikä toimielinten kokoonpano toteuttanut valtuustoryhmien vaalien jälkeen sopimaa puolueiden välistä paikkajakosopimusta. Valtuuston päätöksestä tehtiin Helsingin hallinto-oikeuteen kolme kunnallisvalitusta, joista yksi peruutettiin. Helsingin hallinto-oikeus katsoi valituksiin antam

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde generalplanen för Vanda 2020 till den del den gällde avgörandet av stora detaljhandelsenheter av regional betydelse28.6.2022 10:54:09 EEST | Tiedote

Generalplanen för Vanda 2020 som Vanda stadsfullmäktige godkänt omfattar den översiktliga markanvändningsplanen av nästan hela Vanda, vars målsättningsår är 2050. De 16 besvär som inkom till Helsingfors förvaltningsdomstol som gällde generalplanen handlade bland annat om stora detaljhandelsenheter av regional betydelse, den så kallade Sandbanan och beaktandet av naturvärden samt omfattningen och arten av byggandet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum