Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Från Österbotten och Mellersta Österbotten till Houten i Holland för att rekrytera experter (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela
Emigration Expo -rekryteringsmässan som ordnas 1-2.4.2023 i Houten, Holland, är Europas största utvandringsevenemang. Den besöks årligen av ca 11 000 arbetssökande eller experter som planerar utvandring på basis av arbete. Finland deltar och har en egen avdelning på mässan - Finland Works. Österbottens och Mellersta Österbottens arbets- och utbildningsbaserade invandring via Talent Coastline-ekosystemet representeras på FinlandWorks -avdelningen av Kristinestads näringslivscentral, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia samt Österbottens AN-byrå.
Enligt yrkesbarometerns top10-lista inom området för NTM-centralen i Österbotten råder det brist på arbetstagare i yrken inom social- och hälsovården, service- och teknikbranscher.  
Enligt yrkesbarometerns top10-lista inom området för NTM-centralen i Österbotten råder det brist på arbetstagare i yrken inom social- och hälsovården, service- och teknikbranscher.  

Det finns ett stort behov av kunnig arbetskraft inom området för NTM-centralen i Österbotten. Behovet av arbetskraft kunde delvis avhjälpas genom att locka högskoleutbildade att stanna kvar i området och genom att stöda företag till exempel med internationella rekryteringar samt att svara på företagens utbildningsbehov. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är 5,5, % inom området för NTM-centralen i Österbotten och samtidigt den lägsta i Fastlandsfinland (sysselsättningsöversikt för oktober 2022). Enligt yrkesbarometerns top10-lista inom området för NTM-centralen i Österbotten råder det brist på arbetstagare i yrken inom social- och hälsovården, service- och teknikbranscher.  

Talent Coastline -ekosystemet är en form av frivilligt samarbete och partnerskap för aktörer och företagsfält. Samarbetets och partnerskapets målsättning är att utveckla Talent Boost-åtgärder inom området Österbotten och Mellersta Österbotten. Ekosystemet arbetar för att stöda och främja internationella rekryteringar, arbetsgemenskaper som internationaliseras och verksamhetsfält med mångfald, så att regionen och företagen förblir livskraftiga. Talent Coastlines mässteam reser till Emigration Expo för att söka nya talanger till företag och arbetsgivare inom vårt område. Det är lätt att få synlighet på mässan: kontakta Talent Coastlines mässteam och berätta om dina rekryteringsbehov. Det enda som behövs är en platsannons, sedan sköter teamet om marknadsföringen av just din platsannons på mässan – helt avgiftsfritt. I evenemangsdeltagande ingår även förhandsmarknadsföring och där publiceras även platsannonsen på eventportalen.

– Det finns betydande utmaningar med tillgången på arbetskraft i Österbotten och i Mellersta Österbotten. Dessutom är det många nya projekt och investeringar på gång inom området. Internationella rekryteringar är nödvändiga för att man ska kunna lösa företagens arbetskraftsbehov, betonar integrationschef Emine Ehrström vid NTM-centralen i Österbotten.  
 
Talent Coastlines mässteam kartlägger företagen i regionen som är villiga att delta på mässan i Holland. Företaget kan alltså delta i mässan och representera sin egen verksamhet på Finland Works-avdelningen. Företag som deltar betalar endast sina egna rese- och övernattningskostnader.  Det är avgiftsfritt att delta i mässan.

-  Också gällande lediga arbetsplatser lönar det sig att kontakta oss med låg tröskel. Vi sköter främjandet av uppgifternas synlighet bland sakkunniga och strävar efter att arbetsgivarna får potentiella sökande, bland vilka de förhoppningsvis hittar den rätta, konstaterar Richard Lähteenmäki, projektchef vid Talent Insights-projektet vid Kristinestads näringslivscentral.    

På mässan marknadsförs vid sidan om arbetsplatser också olika möjligheter gällande boende, livet annars och studier i Österbotten och i Mellersta Österbotten.

-Hur det är att bo och leva, hurdana tjänster och fritidsmöjligheter det erbjuds är viktiga dragkraftsfaktorer förutom själva arbetsplatserna, när vi försöker nå nya experter. Vårt område erbjuder utomordentliga möjligheter att bygga ett nytt hem och vardag, och vår vackra natur avviker avsevärt från hur det är i det tättbebyggda Holland, berättar projektchef Heidi Matinlassi, projektchef vid Talent Insights-projektet från Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia. Hon deltog också då mässan ordnades på våren 2020.   
 
De som är medborgare i ett nordiskt land, i en medlemsstat i Europeiska unionen, Liechtenstein eller Schweiz behöver inte ansöka om ett skilt uppehållstillstånd för att arbeta i Finland. De har fri arbetsrätt i Finland. 

Nyckelord

Kontakter

Marko Laukas (Österbotten, Mellersta Österbotten)  
EURES -sakkunnig  
marko.laukas@an-byran.fi 
tfn. 0295 056 247  
Österbottens arbets- och näringsbyrå 

Heidi Matinlassi (Jakobstadsregionen)  
Projektchef - Talent Insights 
heidi.matinlassi@concordia.jakobstad.fi
tfn. 050 433 8458 
Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia 

Richard Lähteenmäki (Kristinestad) 
Projektchef – Talent Insights 
richard.lahteenmaki@krs.fi
tfn. 050 357 2510 
Kristinestads näringslivscentral 

Bilder

Enligt yrkesbarometerns top10-lista inom området för NTM-centralen i Österbotten råder det brist på arbetstagare i yrken inom social- och hälsovården, service- och teknikbranscher.  
Enligt yrkesbarometerns top10-lista inom området för NTM-centralen i Österbotten råder det brist på arbetstagare i yrken inom social- och hälsovården, service- och teknikbranscher.  
Ladda ned bild

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt februari: Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av februari sammanlagt 7 280 arbetslösa arbetssökande. Det är 297 (+ 4,3 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i februari 65 fler än i januari. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland, 6,4 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,7 %. I februari fanns det 3 825 (- 53,8 %) färre nya lediga arbetsplatser än för ett år sedan. Under februari fanns det totalt 11 743 lediga arbetsplatser, vilket var 2 291 (- 16,3 %) platser färre än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 222 personer (-10,3 %) jämfört med situationen förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus helmikuu: Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta edelleen Manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli helmikuun lopussa yhteensä 7 280 työtöntä työnhakijaa. Se on 297 (+ 4,3 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli helmikuussa 65 enemmän kuin tammikuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,4 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,7 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena helmikuussa 3 825 (- 53,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Helmikuun aikana avoinna oli yhteensä 11 743 työpaikkaa, mikä oli 2 291 (- 16,3 %) työpaikkaa vähemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 222 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 10,3 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Paikkoja auki, etsitään tekijät -ELY-kiertue esittelee Työvoimatiekartta-hankkeen alueelliset tulokset (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)10.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Pohjanmaan ELY-keskus ovat kutsuneet Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan toimijat koolle keskustelemaan Työvoimatiekartta-hankkeen alueellisista tuloksista. Paikallinen media on myös lämpimästi tervetullut tilaisuuteen. Mediaa pyydetään ilmoittautumaan ennakolta. Ilmoittautumisen yhteydessä myös haastattelupyynnöt.

Sysselsättningsöversikt januari: Arbetslösheten ökar en aning men ännu finns det gott om nya lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av januari sammanlagt 7 215 arbetslösa arbetssökande. Det är 136 (+ 1,9 %) fler än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i januari 209 fler än i december. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var den lägsta i Fastlandsfinland, 6,4 %. Motsvarande andel i hela landet var 9,8 %. I januari fanns det 1 955 (+ 32,9 %) fler nya lediga arbetsplatser än för ett år sedan. Under januari fanns det totalt 10 889 lediga arbetsplatser, vilket var 404 (+ 3,9 %) platser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 268 personer (-12,2 %) jämfört med situationen förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus tammikuu: Työttömyys kasvaa hiljalleen, mutta uusia avoimia työpaikkoja on jälleen runsaasti tarjolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.2.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli tammikuun lopussa yhteensä 7 215 työtöntä työnhakijaa. Se on 136 (+ 1,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli tammikuussa 209 enemmän kuin joulukuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Manner-Suomen alhaisin, 6,4 %. Koko maassa vastaava osuus oli 9,8 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena tammikuussa 1 955 (+ 32,9 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tammikuun aikana avoinna oli yhteensä 10 889 työpaikkaa, mikä oli 404 (+ 3,9 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 268 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 12,2 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum