Institutet för hälsa och välfärd THL

Fullkorn äts mest i de äldre åldersgrupperna och i Norra Savolax – THL utredde intaget av fullkorn bland finländarna

Dela

Enligt THL:s nya undersökning äter mer än nio av tio vuxna fullkornsprodukter. Råg och havre är de viktigaste fullkornsspannmålen i vår kost och de står för cirka 80 procent av fullkornsintaget. Männen får i genomsnitt 63 gram och kvinnor 47 gram fullkorn per dag från sin kost. En skiva rågbröd innehåller cirka 14 gram fullkorn.

De viktigaste källorna för fullkorn är rågbröd, gröt och blandbröd. Bild: THL
De viktigaste källorna för fullkorn är rågbröd, gröt och blandbröd. Bild: THL

Ett tillräckligt intag av fullkorn minskar risken för att insjukna i typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt tjock- och ändtarmscancer. En tillräcklig mängd fullkorn i kosten stöder viktkontrollen.

"Fullkornsprodukter är viktiga i kosten eftersom de bidrar till att trygga fiberintaget. Cirka 70 procent av de vuxna får mindre fibre än vad som är rekommenderat. Från fullkornsprodukterna får man också folat, dvs. B9-vitamin, järn och växtprotein", konstaterar specialforskare Niina Kaartinen.

I Norra Savolax äter man mest fullkorn i Finland. Intaget av fullkorn är högre i de äldre åldersgrupperna än i de yngre. Däremot observerades ingen skillnad mellan utbildningsgrupperna.

"Skillnaderna mellan åldersgrupperna tyder på att livsmedlen som används av olika generationer skiljer sig från varandra. Det är viktigt att det finns många olika typer av fullkornsprodukter till salu", säger specialsakkunnig Heli Reinivuo.

Största mängden fullkorn fås via rågbröd och gröt

De viktigaste källorna för fullkorn är rågbröd, gröt och blandbröd som tillhör den traditionella finländska kosten. Dessa står för över 80 procent av fullkorn intaget. Andra livsmedel – såsom pasta och ris – har en mindre betydelse.

Fullkornsspannmål är ett bra val för både hälsa och miljö. De flesta vuxna bör öka sin konsumtion av fullkornsspannmål. Detta kan göras genom att byta ut produkter av vitt, renat spannmål mot spannmålsprodukter som innehåller fullkorn.

Med hjälp av livsmedelsindustrins produktutveckling och matserveringar kan man öka tillgången av fullkorn bland alla vuxna, särskilt bland dem som inte äter bröd och gröt i vardagen.

"Måltidstillägg som tillverkas av inhemska fullkornsspannmål samt frukostspannmåls- och mellanmålspreparat är produkter som kräver fler hälsosamma och miljövänliga alternativ", berättar forskare Rilla Tammi.

Det här är den första gången som THL publicerar nationellt representativa uppgifter om intaget av fullkorn bland vuxna. Uppgifterna grundar sig på undersökningen FinDiet 2017 då man utredde matkonsumtionen bland 18–74-åringar bosatta i Finland.

Fullkornsspannmål ingår i en hälsosam kost

 • Ett tillräckligt intag av fullkorn minskar risken för att insjukna i typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt tjock- och ändtarmscancer. En tillräcklig mängd fullkorn i kosten stöder dessutom viktkontrollen.
 • Enligt de finländska näringsrekommendationerna borde man inta 6–9 portioner spannmålspreparat dagligen och av det borde minst hälften vara fullkorn.
 • Med en spannmålsportion avses en brödskiva eller en deciliter kokt fullkornspasta, -korn, -ris eller något annat tillägg till måltiden. En tallrik gröt motsvarar två portioner spannmål.
 • I fullkornsspannmål finns fibre, vitaminer och mineralämnen.

Källa

Tammi R, Reinivuo H, Tapanainen H, Rautanen J, Männistö S, Kaartinen NE (2021) Täysjyvän saanti Suomen aikuisväestössä – FinRavinto 2017 -tutkimuksen tuloksia. En sammanfattning av forskningen 64/2021. Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors. (på finska)

Med hjälp av undersökningen FinDiet och databasen Fineli produceras information om finländarnas nutrition

 • Den nationella databasen Fineli, som upprätthålls av THL, innehåller uppgifter om de genomsnittliga näringshalterna i de råvaror och livsmedel som används i Finland.
 • För att genomföra undersökningen kompletterades databasen med uppgifter om fullkornsinnehållet i spannmålsprodukter.
 • Uppgifterna om fullkorn uppdateras i den offentliga webbtjänsten Fineli under 2022.
 • I de nationella undersökningarna FinDiet följer THL konsumtionen av livsmedel och intaget av näringsämnen bland den vuxna befolkningen.
 • FinDiet-undersökningarna har genomförts sedan 1982 med fem års mellanrum. Den nyaste undersökningen genomfördes 2017 som en del av befolkningsundersökningen FinHälsa 2017.
 • Sammanlagt 1 655 personer deltog i undersökningen FinDiet 2017. Deltagarna var mellan 18–74 år.
 • Materialet samlades in i enlighet med metoderna i den Europaomfattande datainsamlingen EU Menu.

Nyckelord

Kontakter

Niina Kaartinen
specialforskare
THL
tfn 029 524 7384
fornamn.efternamn@thl.fi

Rilla Tammi
forskare
THL
fornamn.efternamn@thl.fi

Mer information om fullkornsdata i databasen Fineli:
Heli Reinivuo
specialsakkunnig
THL
tfn 029 524 8733
fornamn.efternamn@thl.fi

Bilder

De viktigaste källorna för fullkorn är rågbröd, gröt och blandbröd. Bild: THL
De viktigaste källorna för fullkorn är rågbröd, gröt och blandbröd. Bild: THL
Ladda ned bild

Länkar

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

För personer som inleder sin militärtjänst i januari lönar det sig att ta det avgiftsfria influensavaccinet innan tjänstgöringen inleds13.12.2021 10:02:12 EET | Tiedote

Influensan är en allvarlig sjukdom som kan förorsaka farliga följdsjukdomar. De personer som inleder sin militärtjänst i januari är berättigade till avgiftsfri influensavaccination på samma sätt som andra som hör till målgrupperna för influensavaccination. Information om tidsreservering för vaccinationen hittar man på den egna kommunens webbsidor. Det lönar sig att ta influensavaccinet redan innan militärtjänsten inleds. ”Influensan sprider sig lätt i miljöer där man bor tätt tillsamman och även friska vuxna kan få kraftiga symtom av influensan. Tillfrisknandet kan ta tid och man kan dessutom få en följdsjukdom som t.ex. lunginflammation eller hjärtmuskelinflammation. Influensavaccinet skyddar både dig själv och andra och hindrar att viruset sprids” säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner. Vaccinet kan också fås då militärtjänsten inleds Om den som inleder sin militärtjänst inte vaccinerats mot influensa under hösten kan vaccinet ges då tjänstgöringen inleds. Vaccinet som getts i

Ett fall av omikronvarianten har konstaterats i Finland2.12.2021 16:14:57 EET | Tiedote

Omikronvirusvarianten har konstaterats hos en person i Finland. Coronavirussmittor har redan konstaterats också hos andra som hör till personens sällskap. Det är inte ännu bekräftat om deras smittor orsakats av varianten. Sällskapet har kommit hem från Sverige. De regionala myndigheterna kartlägger exponerade personer och vidtar bekämpningsåtgärder i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Skyddsåtgärderna gäller även virusvarianter Spridningen av omikronvirusvarianten kan bekämpas på samma sätt som andra varianter av coronaviruset: se till att ditt vaccinationsskydd är i enlighet med rekommendationerna, var noggrann med hand- och ansiktsmaskhygienen och säkerhetsavstånd. Om du får symptom, stanna hemma och gå vid behov på coronatest. Det är mycket vanligt att virusvarianter uppstår och det hör till virusets normala kretslopp. Varianterna kan sprida sig och utkonkurrera tidigare cirkulerande virus stammar elle

Rapport: Hetta kan orsaka en stor mängd allvarliga hälsorisker inom en kort tid – i Finland bör beredskap för värmeböljor utvecklas24.11.2021 05:00:00 EET | Tiedote

I Finland bör man förebygga hälsoriskerna av hetta bättre än man gör nu samt öka samhällets metoder för förberedelse inför värmeböljor. Detta framkommer i en rapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) just har publicerat, där effekterna av hetta och nuläget för beredskapen granskas samt rekommendationer ges angående hur beredskapen kan förbättras. Enligt rapporten är det centrala problemet att den nationella styrningen av den regionala och lokala beredskapen är splittrad och ganska knapp samt att de varningar om värmebölja som Meteorologiska institutet publicerar inte leder till i förväg planerade myndighetsåtgärder. En värmebölja kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland Enligt en undersökning som THL publicerat tidigare ökar dödligheten bland befolkningen i Finland med i genomsnitt 10 procent under värmeböljor som varar fyra dygn eller längre. Behovet av sjukhusvård ökar också. En utdragen värmebölja som varar några veckor kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland. Risken f

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland - det finns dock avsevärda skillnader mellan sjukvårdsdistrikten18.11.2021 10:17:11 EET | Tiedote

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland. Motsvarande fenomen kan även observeras i flera andra europeiska länder. Åren 2019–2020 sjönk den totala konsumtionen av bakterieläkemedel i EU/EES-länderna med 16,6 procent och i Finland med 19,3 procent. Detta framgår av färska uppföljningsrapporter om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel som publicerades den 18 november på den europeiska antibiotikadagen. "Under coronatiden har konsumtionen av antibiotika på sjukhusen påverkats bland annat av svårigheter i tillgången till primärvårdstjänster, inställda icke-brådskande operationer samt färre vårdperioder på sjukhus för patienter med kroniska sjukdomar", säger THL:s forskare Katja Koukkari. Undvikande av sociala kontakter, främjande av handhygienen, hostetikett och resebegränsningarna har minskat förekomsten av alla luftvägsinfektioner och tarminfektioner. Det förklarar den minskade konsumtionen av antibiotika inom öppenvården. Konsumtionen varierar i olika sjukvår

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum