Digi- ja väestötietovirasto

Fyller du 18 år i år? Håll ett öga på din post i januari!

Dela

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, FPA, Navigatorerna och polisen gratulerar alla ungdomar som fyller 18 år i år med ett födelsedagskort. Samtidigt påminner de om att man måste sköta många officiella ärenden själv när man blir myndig.

Att bli 18 år medför många rättigheter och nya skyldigheter i den ungas vardag, när man bland annat ska sköta myndighetsärenden själv. Föräldrarna kan inte längre sköta ärenden för en myndig ung persons räkning utan en separat fullmakt för att göra det.

På webbplatsen Suomi.fi/18ar finns ett informationspaket om att bli vuxen

I informationspaketet Suomi.fi/18ar, som skapats i Suomi.fi-webbtjänsten som stöd för detta nya livsskede, finns allt det som rör officiella ärenden som ska beaktas när man blir vuxen. Dessutom hänvisar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, FPA, Navigatorerna och polisen unga som blir myndiga till sidan med ett eget födelsedagskort, där man berättar om de förändringar det medför att bli vuxen.

– Ungdomen är en härlig tid och ger möjlighet att fatta egna beslut. När man är 18 år får man ta körkort, rösta och gifta sig eller registrera sitt partnerskap. Att bli vuxen medför också skyldigheter för den unga – till exempel att sköta skatteärenden och ansöka om förmåner, berättar kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Den offentliga förvaltningens tjänster blir nu elektroniska i snabb takt och nästan alla tjänster är redan tillgängliga på nätet, vilket är smidigare än att sköta ärenden vid serviceställen.
– Det lönar sig för unga att skaffa nätbankskoder eller mobilcertifikat, eftersom det gör det smidigare att uträtta ärenden hos myndigheterna, säger Lehto.

– Övergången till e-tjänster är både en ekonomisk och en ekologisk gärning och gör det möjligt att uträtta ärenden när det passar en själv bäst, oberoende av plats. Det faller sig väldigt naturligt för unga att använda digitala tjänster, fortsätter Lehto.

Även Navigatorerna ger unga råd

Om man inte är bekant med myndighetsärenden sedan tidigare får man hjälp till exempel av Navigatorerna, som både betjänar på plats och per telefon, via Whatsapp, sms eller e-post.

– Navigatorn hjälper dig gratis med många olika saker i ditt liv, till exempel studier, sysselsättning, boende och välbefinnande. Alla under 30 år är välkomna till Navigatorn. Där kan man alltid hjälpa och ge råd om hur man ska gå vidare. Navigatorernas kontaktuppgifter och öppettider finns på webbplatsen Ohjaamot.fi/sv, berättar Pasi Savonmäki från projektet Kohtaamo som koordinerar Navigatorerna.


Informationspaketet för 18-åringar finns tillgängligt för alla på adressen suomi.fi/18ar.

Gratulationskortet till dem som blir myndiga skickas i år ut för andra gången till alla personer som enligt befolkningsdataregistret fyller 18 år och är bosatta i Finland. Det sker under januari månad.

Kontakter

Mer information:

Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto, liinu.lehto@dvv.fi eller tfn 0295 535 385
Projektchef Pasi Savonmäki, pasi.savonmaki[@]ely-keskus.fi eller tfn 0295 020 260

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digiturvabarometri: Yritysten tietoturva huolettaa, huijausyritykset yleistyvät ja väsyminen etätyöhön heijastuu mahdollisina digiturvariskeinä16.2.2021 06:00:00 EETTiedote

Digi- ja väestötietovirasto selvittää digitaaliseen turvallisuuteen liittyvää osaamista, koulutustarpeita, huolia, toteutuneita uhkia sekä koronapandemian vaikutuksia kyselyllä, joka on suunnattu julkisen hallinnon henkilöstölle. Digiturvabarometri-kysely käynnistettiin syyskuussa 2020, ja lokakuussa julkaistiin ensimmäinen raportti, joka perustui 1891 vastaukseen. Toinen raportti julkaistaan helmikuussa 2021, ja se perustuu 453 uuteen vastaukseen, jotka kyselyyn on saatu 12.2.2021 mennessä. Tässä tiedotteessa julkaisemme ennakkotietoa tulevasta raportista.

Uusi neuvottelukunta tuo Digi- ja väestötietoviraston käyttöön ulkopuolista näkemystä yhteiskunnan kehityskuluista10.2.2021 13:00:09 EETTiedote

Digi- ja väestötietovirasto on asettanut uuden neuvottelukunnan tuomaan viraston käyttöön laajapohjaista näkemystä yhteiskunnassa meneillään olevista kehityskuluista. Neuvottelukunta tukee ja auttaa viraston pääjohtaja Janne Viskaria ja koko virastoa vahvistamaan näkemystä, jota tarvitaan erityisesti yhteiskunnan digitalisaation edistämisessä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum