Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Gemensamma öppna anstalter för kvinnor och män avvecklade per den 1 september

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten har per den 1 september upphört med blandanstalter när det gäller öppna fängelser. Kvinnliga dömda från hela riket som ska till öppen anstalt placeras framgent i två anstalter, antingen på öppna avdelningen vid Vånå fängelse eller i Kestilä fängelse.

Båda fängelserna är engagerade i ett arbetssätt som tar hänsyn till kvinnliga fångars behov, där det är väsentligt att beakta kvinnliga fångars specifika egenskaper och tillhandahålla en trygg och rehabiliterande miljö för fängelsetiden. Personalen stöttar fången i hennes individuella förändringsarbete. Brottspåföljdsmyndigheten förbereder ytterligare åtgärder som ska förbättra situationen för kvinnliga intagna, och även verksamheten vid kvinnoavdelningarna i slutna fängelser utvecklas.

Kvinnliga intagna har varit utsatta och förbisedda i den mansdominerade fängelsevärlden och deras behov har inte blivit tillgodosedda i tillräcklig utsträckning. Att förbättra situationen för kvinnliga intagna är inte blott en jämställdhetsfråga, utan det handlar tillika om att se situationen för denna klart missgynnade grupp intagna med nya ögon. Brottspåföljdsmyndigheten är fast besluten att utveckla verksamheten när det gäller kvinnliga intagna och går vidare med reformarbetet.

När det gäller häktade bereds ett riksövergripande beslut om antalet platser för intagna, där antalet platser i varje anstalt kommer att fastslås. Arbetet syftar inte enbart till att förbättra förhållandena för kvinnliga intagna, utan även till att tillgodose ändringsbehoven när det gäller avdelningar för minderåriga och unga intagna samt den ökning i antalet intagna som sker i takt med att lagstiftningen ändras (ändringen av sexualbrottslagstiftningen och ökningen av antalet bötesfångar). Häktningslagen kommer att ändras 2025 och från och med då kommer häktade att omedelbart förpassas till fängelse direkt från häktningsförhandlingen. För närvarande kan häktade förvaras i polisanläggningar i upp till sju dygn.

utredningen över kvinnliga intagna som Brottspåföljdsmyndigheten tagit fram (Kaisa Tammi-Moilanen, 4/2020 på finska) kom författaren med kritiska synpunkter på kvinnliga intagnas situation i finländska fängelser. Kritik riktades i synnerhet mot förläggning av kvinnliga och manliga fångar i gemensamma öppna anstalter. Finland var det enda nordiska land som placerade manliga och kvinnliga fångar att bo i en och samma öppen anstalt. Synsättet i internationella rekommendationer och forskning kring fångvården är att en dylik situation är menlig, särskilt ur kvinnliga fångars synvinkel.

Traumatisk bakgrund som är typisk för kvinnliga intagna och de missbruksproblem och psykiska problem som allmänt förekommer hos dem orsakar beteendestörningar och otrygghet. Därför är det särskilt angeläget att kvinnliga intagna får avtjäna straff i en miljö där lugna förhållanden för rehabilitering råder. Även personal som arbetar med kvinnliga intagna behöver utbildning, bland annat om bakgrund till de intagnas beteendestörningar, för att kunna lyckas med sitt krävande arbete.

För mer information kontakta

Utvecklingsdirektör Riitta Kari, tel. +358 29 568 8401
Projektchef Virva Raitio, tel. +358 50 572 2949

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Utredning om minderåriga och unga intagna står klar30.8.2021 10:03:51 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten har låtit utreda vad som kan göras för att förbättra situationen för minderåriga och unga intagna inom ramen för den gällande lagstiftningen. Syftet med utredningen har varit att få fram en lägesbild över placering av minderåriga och unga fångar i fängelser och på fängelseavdelningar. I utredningen har man dessutom kartlagt personalens dimensionering och kompetens, avdelningarnas verksamhet och säkerhetsläget. Minderåriga och unga intagna är en synnerligen utsatt grupp, och i straffverkställighet ska de behov som följer av den häktades respektive fångens ålder och utvecklingsnivå särskilt beaktas enligt såväl häktningslagen som fängelselagen.

Alaikäisistä ja nuorista vangeista tehty selvitys valmistunut30.8.2021 10:03:27 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos on teettänyt selvityksen siitä, mitä alaikäisten ja nuorten vankien tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä nykyisen lainsäädännön puitteissa. Selvityksen tarkoituksena oli muodostaa tilannekuva alaikäisten ja nuorten vankien sijoittamisesta vankiloihin ja vankilaosastolle. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin henkilöstön mitoitusta ja osaamista, osastojen toimintaa sekä turvallisuustilannetta. Alaikäiset ja nuoret vangit on erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joiden tuomiota täytäntöön pantaessa tulee vankeus- ja tutkintavankeuslain mukaan kiinnittää erityistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum