Aluehallintovirasto

Glädje och innehåll i barnens semesterdagar – hobbyverksamhet för det nya läsåret

Dela

Regionförvaltningsverken har fattat beslut om understöd för lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Understöden möjliggör innehållsrika semesterdagar och meningsfulla hobbyer för mer än 80 000 barn och unga. Understöd tilldelades 599 aktörer runt om i Finland.

Regionförvaltningsverken har beviljat 2,5 miljoner euro i understöd till lokal hobbyverksamhet för barn och unga. Med understödet stöds dagläger under barnens och ungdomarnas lov samt högklassig och mångsidig hobbyverksamhet under läsåret. Cirka 27 000 barn och unga deltar i semesterverksamheten Finland. Under läsåret når hobbyklubbarna nästan 60 000 personer under 18 år.

Syftet med det delade understödet är att öka välbefinnandet och delaktigheten av barn och unga genom mångsidiga hobbyer samt garantera innehåll i barnens semesterdagar när de vuxna arbetar. Hobbyer och dagläger är öppna för alla till ett rimligt pris och förutsätter inte medlemskap i de bakgrundsorganisationer som ordnar verksamheten.

Understöd beviljades bland annat för hobbyverksamhet i anslutning till hantverk och matlagning, miljö och natur samt olika motionsteman. Den understödda verksamheten är regelbunden, långsiktig och av hög kvalitet. Dessutom stöds dagläger som omfattar hela vardagsveckan med understödet, så att barn och unga ska få en daglig lunch.

Understödet tryggar heltäckande verksamhet i kommunerna

En av understödstagarna är Kolari kommun. Kommunens ungdomsledare Sanna Palovaara berättar att det beviljade understödet har gjort det möjligt för kommunen att ordna daglägerverksamhet i olika byar i fyra veckor. Dessutom har man kunnat inkludera mer mångsidig verksamhet i programmet, såsom matlagning, snickeri och pyssel, eftersom man med understödet har kunnat skaffa material också för större grupper.

”Särskilt nu när coronarestriktionerna har lättat är vi ivriga att få göra något gemensamt och med understödsfinansieringen kan vi erbjuda verksamhet på olika håll i kommunen. Det har förekommit coronatrötthet, särskilt nu på slutet av våren”, säger Eeva-Liisa Lompolojärvi, direktör för ungdoms- och idrottsväsendet i Kolari kommun.

Understöd beviljades också föreningen Norr om Stan rf, som ordnar fritidsverksamhet på svenska för barn och unga i Helsingfors. Verksamhetsledare Katja Salojärvi berättar att regionförvaltningsverkets understöd har gjort det möjligt för föreningen att fortsätta sin verksamhet. År 2020 var särskilt utmanande för föreningarna med tanke på planering och budgetering. Salojärvi är tacksam för att såväl kunder, samarbetspartner som finansiärer har varit förstående i den svåra situationen. Detta har hjälpt att föra verksamheten vidare.

Beviljade stöd per område

Bakom länkarna ser du beviljade stöd per område:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: 146 sökande beviljades totalt 880 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: 104 sökande beviljades totalt 334 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Lappland: 31 sökande beviljades totalt 120 000 euro.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: 86 sökande beviljades totalt 275 600 euro.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: 178 sökande beviljades totalt 614 300 euro.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 54 sökande beviljades totalt 255 500 euro.

Regionförvaltningsverkets understöd för verksamhet för barn och unga

De årliga understöden för lokal hobbyverksamhet för barn och unga stöder jämlika möjligheter till hobbyverksamhet för alla. Understödet beviljas för verksamhet som ordnas av kommuner, församlingar och sammanslutningar.

Regionförvaltningsverket beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd till barn- och ungdomsverksamhet, biblioteken och idrott. På webbplatsen Aviavustukset.fi finns information om de understöd som beviljas av regionförvaltningsverkets undervisnings- och kulturväsende.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: Mari Puhakka, tfn 0295 016 560

Regionförvaltningsverket i Östra Finland: Henri Alho, tfn 0295 016 517

Regionförvaltningsverket i Lappland: Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: Arja Randell, tfn 0295 018 305

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: Emilia Piitulainen, tfn0295 018 848

Regionförvaltningsverket i Norra Finland: Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pirkanmaalle kokoontumisrajoituksen, myös lähikontaktit pystyttävä välttämään asiakas- ja toimitiloissa30.7.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt määrätä tartuntatautilain pykälän 58 nojalla kokoontumisrajoituksen sekä tartuntatautilain pykälän 58 d nojalla ns. turvavälimääräyksen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntien sekä Punkalaitumen kunnan alueelle. Määräykset ovat voimassa 5.-29.8.2021.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Oikeudellisia edellytyksiä avin asettamille kokoontumisrajoituksille Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ei tällä hetkellä ole30.7.2021 11:56:19 EEST | Tiedote

Itä-Suomen aluehallintovirasto on tänään saanut päätökseen arvioinnin kokoontumisrajoitusten asettamisesta kiihtymisvaiheeseen siirtyneiden Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten osalta. Aluehallintovirasto sai asian arviointiin vaikuttavat viimeiset selvitykset eilen torstai-iltana virka-ajan päättymisen jälkeen. Aluehallintovirasto katsoo, että oikeudellisia edellytyksiä kokoontumisrajoitusten asettamiseksi ei kummankaan sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä ole.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määräsi kokoontumisrajoitukset koko Kainuuseen29.7.2021 14:43:43 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt tartuntatautilain 58§ mukaiset koronarajoitukset koskemaan koko Kainuun maakuntaa. Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia voi edelleen järjestää sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa niin, että osallistujilla ja seurueilla on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Rajoitus koskee yli 10 hengen sisätilaisuuksia ja yli 50 henkilön tilaisuuksia alueellisesti rajatussa ulkotilassa. Määräys on voimassa ajalla 6.8.2021-27.8.2021.

Asbestipurkutöiden valvonta on valtakunnallisesti yhdenmukaista29.7.2021 08:48:43 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastojen (avi) työsuojelun vastuualueet suorittavat asbestipurkutyön valvontaa valtakunnallisilla hankkeilla. Hankkeilla yhdenmukaistetaan asbestipurkutöiden valvontaa. Valvontaa tehdään asbestipurkutyölupien ja työpaikalla suoritettavien asbestipurkutöihin liittyen. ”Vuoden 2021 suoritetussa asbestityön valvonnassa havaitut puutteet kohdentuvat tasaisesti työn eri osa-alueille”, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto avin työsuojelun vastuualueelta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum