Aluehallintovirasto

Goda resultat från tillsynsprogramet för småbarnspedagogiken år 2020 – år 2021 utövas tillsyn över gruppstorlekar och personaldimensionering

Dela

Regionförvaltningsverket och tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovåden, Valvira har utövat en systematisk tillsyn enligt tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken sedan ingången av år 2020. Resultaten från tillsynen över personaldimensioneringen på kommunala daghem har varit goda. År 2021 kommer tillsynen att utövas över gruppstorlekarna på daghemmen. Även tillsynen över personaldimensioneringen kommer att fortsätta. Syftet med tillsynen är att se till att barnens intressen tillgodoses inom småbarnspedagogiken.

Regionförvaltningsverket och Valvira har utarbetat ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken. Denna tillsyn enligt tillsynsprogrammet inleddes vid ingången av år 2020. Vid tillsynen granskades det i statsrådets förordning föreskrivna relationstal mellan barn och personal på daghem.

Utifrån en enkät som sändes till 265 kommuner utredde regionförvaltningsverken hur många barn och anställda som fanns på 1155 kommunala daghem per dag under två veckor i hela daghemmet (läget 8.12.2020). Resultaten från tillsynen var goda: Endast under 52 dagar överskreds det i statsrådets förordning angivna relationstalet mellan barn och personal

År 2021 gäller tillsynen enligt tillsynsprogrammet gruppstorlekarna på kommunala daghem. I en daghemsgrupp får samtidigt finnas högst ett sådant antal barn som motsvarar tre personer i fostrings-, undervisnings- och vårduppgifter. Förutom tillsynen över gruppstorleken fortsätter tillsynen över personaldimensioneringen. Förutom den enkät som gäller kommunerna gör regionalförvaltningsverket på förhand anmälda eller icke anmälda kontrollbesök enligt tillsynsbehovet.

Regionförvaltningsverket och Valvira genomför systematisk tillsyn i enlighet med tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken. Ambitionen med tillsynsprogrammet är att på nationell nivå harmonisera styrningen av och tillsynen över småbarnspedagogiken.Tillsynen kan följas på sociala medier under hashtaggen #vakavalo2021 och på regionalförvaltningsverkens och Valviras webbplatser.

Tillsynsprogrammet för småbarnspedagogiken

För mer information

Regionförvaltningsverken

Marja-Liisa Keski-Rauska, direktör, tfn 0295 018 815, fornamn.efternamn@avi.fi

Valvira

Satu Räsänen, överinspektör, tfn 0295 209 637, fornamn.efternamn@valvira.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum