Suomen Pankki

Growth in the stock of housing corporation loans slowest in over a decade

Share

At the end of November 2020, the stock of housing corporation loans was EUR 34 bn. The annual growth rate was 6,9%. While growth remains fairly strong, it has been slowing steadily since April. Growth in housing corporation loans has not been this slow since May 2009.

In November 2020, housing corporations drew down EUR 370 million in new loans, a decrease of 25% on the same period a year earlier. In January–November 2020, housing corporation loan drawdowns decreased by nearly 16% on the same period a year earlier. The decline in loan drawdowns is partly attributable to a contraction in residential construction and postponement of renovations due to the COVID-19 pandemic. The downward trend in the amount of drawdowns has continued since 2018. The average interest rate on new loans has increased slightly during the year and was 1.23% in November.

Housing rental agencies are also included in the statistic as housing corporations, but most of the housing corporation loans are held by housing companies. Housing companies in the six largest cities account for 61% of all loans to housing companies. There are major regional differences in loan stock development and interest rates. A comprehensive analysis article on housing company loans was published in December (in Finnish only).

Loans

Households’ drawdowns of new housing loans in November 2020 amounted to EUR 1.9 bn, up by EUR 0.2 bn on the corresponding period a year earlier. At the end of November 2020, the stock of euro-denominated housing loans totalled EUR 103.3 bn and the annual growth rate of the stock was 3.0%. Household credit at end-November comprised EUR 16.7 bn in consumer credit and EUR 18.3 bn in other loans.

New drawdowns of loans to non-financial corporations (excl. overdrafts and credit card credit) in November amounted to EUR 1.4 bn. The average interest rate on new corporate loan drawdowns fell from October, to 2.07%. At the end of November, the stock of euro-denominated corporate loans totalled EUR 97.0 bn.

Deposits

The stock of Finnish households’ deposits at the end of November 2020 totalled EUR 102.8 bn and the average interest rate on the deposits was 0.05%. Overnight deposits accounted for EUR 90.5 bn and deposits with an agreed maturity for EUR 3.9 bn of the deposit stock. In November households concluded EUR 271 million of new agreements on deposits with agreed maturity, at an average interest rate of 0.10%.


For further information, please contact:

Olli Tuomikoski, tel. +358 9 183 2146, email: olli.tuomikoski(at)bof.fi
Anu Karhu, tel. +358 9 183 2228, email: anu.karhu(at)bof.fi

The next news release will be published at 10 am on 1 February 2021.

The statistical figures and graphics this release is based on can be viewed on the Bank of Finland website.

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Vision: Finns will have the world’s best financial literacy by 203028.1.2021 10:30:00 EETPress release

The goal of the financial literacy strategy proposal issued by the Bank of Finland is that Finns will have the world’s best financial literacy by 2030. The aim is that as many people as possible would understand the importance of financial literacy in their lives and are capable of making good financial decisions. Olli Rehn, Governor of the Bank of Finland, today issued a national strategy proposal for promoting Finland’s financial literacy to Anna-Maja Henriksson, Minister of Justice. According to the strategy proposal, reaching the target state calls for a change in operating methods. From the point of view of individuals, their ability to understand and anticipate their financial situation better is of key importance. Easily accessible low-threshold guidance and information services must be available which everybody can use. The proposal emphasises that citizens’ better financial literacy produces well-being not only for themselves but also for the entire national economy. The strat

Vision: Finländarnas ekonomiska kunnande är bäst i världen 203028.1.2021 10:30:00 EETTiedote

Finlands Bank har lagt fram ett förslag till en strategi för ekonomiskt kunnande. Målet är att finländarnas ekonomiska kunnande ska vara bäst i världen år 2030. Avsikten är att så många som möjligt ska förstå betydelsen av ekonomisk kompetens i sitt eget liv och kunna fatta goda beslut med tanke på sin ekonomi. Finlands Banks chefdirektör Olli Rehn överlämnade i dag till justitieminister Anna-Maja Henriksson förslaget till nationell strategi för att främja ekonomiskt kunnande i Finland. Enligt strategiförslaget krävs det ändringar i verksamhetssätten för att nå målet. För den enskilda individen är förmågan att bättre kunna förstå och förutse den egna ekonomin avgörande. Det ska vara lätt för var och en att få hjälp och att hitta lågtröskeltjänster för rådgivning och information. I förslaget betonas att ett gott ekonomiskt kunnande bland medborgarna skapar välmående inte bara för dem själva utan för hela samhällsekonomin. Det strategiförslag som Finlands Bank har utarbetat är det första

Visio: Suomalaisten talousosaaminen maailman parasta vuonna 203028.1.2021 10:30:00 EETTiedote

Suomen Pankin tekemä ehdotus talousosaamisen strategiaksi tähtää siihen, että suomalaiset ovat maailman parhaita talousosaajia vuonna 2030. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ymmärtää talousosaamisen tärkeyden omassa elämässään ja pystyy tekemään taloudenpitonsa kannalta hyviä päätöksiä. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn luovutti tänään ehdotuksen Suomen talousosaamisen edistämisen kansalliseksi strategiaksi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille. Strategiaehdotuksen mukaan tavoitetilaan pääsy vaatii toimintatapojen muutoksia. Yksilön kannalta avainasemassa on kyky ymmärtää ja ennakoida omaa taloudellista tilannetta nykyistä paremmin. Tarjolla tulee olla helposti löydettäviä matalan kynnyksen neuvonta- ja tietopalveluita, joista jokainen saa apua. Ehdotuksessa korostetaan, että kansalaisten parempi talousosaaminen tuottaa hyvinvointia paitsi ihmiselle itselleen, myös koko kansantalouteen. Suomen Pankin laatima strategiaehdotus on ensimmäinen laatuaan Suomessa. Suomen Pankki ja

Muistutuskutsu: Ehdotus Suomen talousosaamisen edistämisen strategiaksi luovutetaan ministeri Henrikssonille 28.1.26.1.2021 09:40:53 EETKutsu

Suomen Pankki käynnisti viime helmikuussa työn kansalaisten talousosaamisen edistämiseksi. Strategiaehdotuksen tavoitteena on, että mahdollisimman moni ihminen ymmärtää talousosaamisen merkityksen ja toimii omassa taloudessaan kestävällä tavalla. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn luovuttaa ehdotuksen kansalliseksi strategiaksi oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille torstaina 28.1.2021 kello 10.30 - 11.30. Strategiaehdotus on yksi keino vastata suomalaisten lisääntyneisiin talousongelmiin. Tilaisuudessa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoo hallituksen toimista ylivelkaantumisen vähentämiseksi ja suomalaisten taloudenhallinnan parantamiseksi. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn esittelee strategiaehdotuksen, joka on luotu yhteistyössä alan keskeisten tutkijoiden ja toimijoiden kanssa. Talousosaamisen strategiassa on hyödynnetty OECD:n talouskasvatuksen kansainvälinen verkoston ohjeistuksia ja muiden maiden esimerkkejä. Tilaisuutta voi seurata verkkolähetyksen välityksellä osoitt

A total of 1,496 counterfeit euro banknotes found in Finland in 202022.1.2021 11:00:00 EETPress release

In 2020, a total of 1,496 counterfeit euro banknotes were detected among banknotes in circulation in Finland. The number of counterfeits was higher than in 2019 but is still low compared with other euro area countries. ‘The number of counterfeit euro banknotes found in circulation has increased from the previous year, but remains moderate,’ says Olli Vehmas, Banknote Specialist at the Bank of Finland. Of the different banknotes in circulation in 2020, the EUR 20 was the most frequently discovered counterfeit note (629 counterfeits) in Finland, followed by the EUR 10 (410 counterfeits) and the EUR 50 (358 counterfeits). ‘It is easy and quick to detect counterfeits by learning the banknote security features and always checking them when handling banknotes,’ says Vehmas. Period 2016 2017 2018 2019 2020 Number of counterfeits 2,171 766 833 980 1,496 The new series of euro banknotes, of which the last denominations, the EUR 100 and EUR 200 banknotes, were issued in 2019, help prevent counte

I Finland påträffades 1496 förfalskade eurosedlar under 202022.1.2021 11:00:00 EETTiedote

Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 1496 förfalskade eurosedlar under 2020. Mängden har ökat från förra året, men är fortfarande liten jämfört med det övriga euroområdet. ”Antalet förfalskade eurosedlar som påträffats i cirkulation har ökat jämfört med i fjol, men antalet är fortfarande lågt”, säger sedelexpert Olli Vehmas vid Finlands Bank. Bland de förfalskningar som påträffades under 2020 i Finland var valören 20 euro vanligast, totalt 629 st. Näst vanligast var valören 10 euro (410 st.) och 50 euro (358 st.). ”Det är lätt och snabbt att upptäcka förfalskningar genom att lära sig säkerhetsdetaljerna på sedeln och alltid kontrollera dem när man hanterar sedlar", berättar Vehmas. Period 2016 2017 2018 2019 2020 Antal förfalskningar 2171 766 833 980 1496 För att bekämpa förfalskningar ges en ny eurosedelserie ut. De sista valörerna av den nya eurosedelserien, 100- och 200-eurosedlarna, sattes i omlopp 2019. De övriga sedlarna har bytts ut redan tidigare. Tack vare säkerh

Vuonna 2020 Suomessa löytyi 1 496 euroseteliväärennöstä22.1.2021 11:00:00 EETTiedote

Suomessa setelikierrosta löydettiin vuoden 2020 aikana 1 496 euroseteliväärennöstä. Määrä on kasvanut viime vuodesta, mutta on edelleen muuhun euroalueeseen verrattuna vähäinen. ”Kierrosta löytyneiden euroseteliväärennösten määrä on kasvanut edellisvuoteen nähden, mutta lukumäärä on edelleen maltillinen”, sanoo seteliasiantuntija Olli Vehmas Suomen Pankista. Vuonna 2020 Suomessa kierrossa olleiden setelien joukosta löydettiin eniten 20 euron väärennöksiä, niitä oli yhteensä 629. Seuraavaksi eniten oli 10 euron väärennöksiä eli 410, ja 50 euron väärennöksiä oli 358. "Väärennösten havaitseminen on helppoa ja nopeaa opettelemalla setelin turvatekijät ja tarkistamalla ne aina seteleitä käsiteltäessä", Vehmas kertoo. Ajanjakso 2016 2017 2018 2019 2020 Väärennösten lukumäärä 2171 766 833 980 1496 Väärennöksiä ehkäistään uudella eurosetelisarjalla, jonka viimeisimmät, arvoltaan 100 ja 200 euron setelit laskettiin liikkeeseen 2019. Muut seteliarvot on uusittu jo aiemmin. Setelien turvatekijöis

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom