Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Grundstenen till Vanda fängelses annex lades under festlig ceremoni

Dela

Utbyggnaden av Vanda fängelse har framskridit så långt att grundstenen nu har lagts. Ceremonin gick av stapeln den 16 november 2022 på byggplatsen för annexet. Samtidigt passade man på att fira Vanda fängelsets 20 år i drift.

Vanda fängelse
Vanda fängelse

Den 16 november lades grundstenen till Vanda fängelses tillbyggnad. Vid ceremonin talade justitieminister Anna-Maja Henriksson, Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Arto Kujala, Vanda stadsdirektör Ritva Viljanen, koncerndirektör Jari Sarjo från Senatfastigheter, som står byggherre till annexet, och verkställande direktör Harri Savolainen för Lujatalo Oy, som utför byggandet.

— Att vi nu bygger till Vanda fängelse ger oss möjlighet att i södra Finland bemöta kritiken från internationella bevakningsorgan om att häktade hålls alltför länge i polisens lokaler. När de nya platserna står klara kommer alla häktade i regel att förpassas från polisen till Brottspåföljdsmyndighetens häkteslokaler omedelbart efter häktningsförhandlingen. Vid justitieministeriet har man våren 2022 inlett ett lagstiftningsprojekt som gäller förvaring av häktade och utveckling av fångtransporter, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Byggprojektet framskridet enligt tidsplanen och fängelseannexet kommer att sättas i drift i början av 2025. När annexet står färdigt kommer det att ha en kapacitet om 160 intagna. Dessutom ska det inte bara inrymma bostadsavdelningar utan även lokaler för besök och polisförhör. När annexet väl står där blir Vanda fängelse det största fängelset i Finland.

— Annexet tillsammans med den ökade personalstyrkan kommer att utgöra en utmärkt ram för att utveckla samarbetet mellan Brottspåföljdsmyndigheten och polisen när det gäller brottsförebyggande insatser. Utvidgningen av fängelset kommer också att avsevärt dra ner på trängseln och minska den belastning som personalen upplever i fängelserna i södra Finland. Vi på Brottspåföljdsmyndigheten välkomnar detta investeringsbeslut med största belåtenhet, konstaterade generaldirektör Arto Kujala vid ceremonin.

Vid grundläggningsceremonin deponerades dagens tidning, mynt i cirkulation, annexets stiftelseurkund och ritningarna över annexbyggnaden samt en historik över Vanda fängelse i en kapsel i grundstenen till minne för kommande generationer.

Tillbyggnaden bidrar till funktionalitet och säkerhet

Genom att bygga till Vanda fängelse förbereder man sig på att antalet häktade kommer att öka, när de häktade ska förpassas till fängelset genast efter att de blivit häktade. Vanda fängelse härbärgerar häktade i väntan på beslut från Södra Finlands tingsrätt respektive hovrätt.

Den nya byggnaden kommer att bidra till funktionaliteten och säkerheten i fängelset genom att det blir lättare att flexibelt placera intagna av olika kategorier och grupperingar inne i fängelset och att vidmakthålla de restriktioner i kontakter som de häktade är ålagda. Polisen kommer också att få ändamålsenliga och funktionella lokaler för förhör och förundersökning.

— Att bygga till det befintliga fängelset med ett nytt ger betydande synergier, både när det gäller byggandet och fångvårdsinsatserna. Det innebär att man sparar mer än 10 miljoner euro i byggkostnader jämfört med att anlägga en helt ny anstalt. Brottspåföljdsmyndigheten planerar sin verksamhet och de lokaler de behöver på ett mycket progressivt sätt och med utnyttjande av forskningsdata, säger Jari Sarjo, koncerndirektör för Senatfastigheter.

Harri Savolainen, verkställande direktör för Lujatalo, tackade Brottspåföljdsmyndigheten och Senatfastigheter för deras förtroende för Lujatalo och dess personal och önskade projektet all framgång.

— En professionell byggherre, kompetenta planerare och en duktig entreprenör kommer att ro projektet i land i gott samarbete och på ett säkert sätt, olycksfritt och så att målen uppfylls i fråga om funktionalitet och kvalitet och att det hela blir färdigställt enligt tidsschemat, sade Savolainen.

Byggherren för projektet är Senatfastigheter, som har hand om statliga myndigheters verksamhetslokaler, och det är allianspartnern Lujatalo Oy som står för byggandet. Kostnaden för projektet uppskattas uppgå till 60 miljoner euro.

För mer information kontakta

specialsakkunnig Heikki Vaarama, Brottspåföljdsmyndigheten, tfn +358 29 568 8551, heikki.vaarama@om.fi
biträdande direktör David Forder, Vanda fängelse, tfn +358 50 516 8443, david.forder@om.fi
byggherrechef Jarkko Vainionpää, Senatfastigheter, tfn +358 40 700 9715, jarkko.vainionpaa@senaatti.fi
affärsområdesdirektör Lauri Porokka, Lujatalo Oy, tfn +358 44 585 2971, lauri.porokka@luja.fi

Nyckelord

Bilder

Vanda fängelse
Vanda fängelse
Ladda ned bild

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Antagning till examensinriktad utbildning inom brottspåföljdssektorn börjar den 9 januari 2023 — de studerande får jobba praktiskt redan under utbildningen5.1.2023 07:36:24 EET | Tiedote

Till examensutbildning inom brottspåföljdsektorn kan man söka sig från 9 januari till 12 februari 2023 på webbplatsen för Brottspåföljdsområdets utbildningscentral på adressen rskk.fi. Utbildningen tar drygt ett år och kvalificerar för uppgifter inom övervakning och handledning på fängelserna, alltså jobb som väktare.

Uusilla naisille perustettavilla vankilaosastoilla huomioidaan naisten erityistarpeet19.12.2022 13:59:52 EET | Tiedote

Kuopion vankilaan perustetaan kolme uutta osastoa naisvangeille 1.1.2023. Uusista osastoista kaksi on osoitettu tutkintavangeille ja yksi vankeusvangeille. Yhteensä naisvankipaikkoja tulee 16 vangille. Osastojen perustaminen on osa Rikosseuraamuslaitoksen laajempaa vankipaikkauudistusta, jolla vastataan erityisryhmien tarpeisiin ja tutkintavankien vankiloihin sijoittamista koskevaan lainsäädäntöuudistukseen.

Kvinnors särbehov beaktas på nya fängelseavdelningar19.12.2022 13:59:30 EET | Tiedote

Det ska bli tre nya avdelningar för kvinnliga intagna i Kuopio fängelse från och med den 1 januari 2023. Två av avdelningarna ska vara för häktade och en för dömda. Sammantaget blir det 16 platser för kvinnliga intagna. Inrättandet av avdelningarna är ett led i Brottspåföljdsmyndighetens bredare fångplatsreform som svarar mot behoven hos särgrupper och lagstiftningsreformen som gäller placering av häktade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum