Korkein oikeus / Högsta domstolen

Grustäktsdråpet i Uleåborg: HD meddelade domar för anstiftan och medhjälp till mord

Dela

Högsta domstolen (HD) har dömt två personer för grustäktsdråpet i Uleåborg, den ena för anstiftan och den andra för medhjälp till mord.

Svarandena transporterade i oktober 2018 två bröder till en grustäkt i Jääli i Uleåborg, där de utövade påtryckning på den ena brodern att skjuta den andra. Högsta domstolen skulle avgöra om svarandena kunde dömas för anstiftan och medhjälp till mord, trots att den faktiska gärningsmannen, dvs. den man som skjutit sin bror, dömdes för dråp under förmildrande omständigheter. Dråp under förmildrande omständigheter är ett brott mot liv som begåtts under förmildrande omständigheter medan mord är en allvarligare gärning än dråp.

HD ändrade inte hovrättens dom, enligt vilken den ena svaranden dömdes till fängelse på livstid för anstiftan till mord och den andra till ett fängelsestraff på 9 år och 9 månader för medhjälp till mord.

Till skillnad från huvudgärningsmannen, dvs. den man som skjutit sin bror, hade anstiftaren och medhjälparen inte handlat under påtryckning. Av denna orsak hade deras gärningar inte begåtts under förmildrande omständigheter.


Fakta: Dråp, mord och dråp under förmildrande omständigheter

Dråp: För dråp döms den som dödar någon. Straffet är fängelse i 8–12 år.

Mord: Det är fråga om mord då ett dråp begås 1) med berått mod, 2) på ett synnerligen rått eller grymt sätt, 3) så att allvarlig allmän fara förorsakas eller 4) genom att en tjänsteman dödas, medan denne på tjänstens vägnar upprätthåller ordning och säkerhet, eller på grund av tjänsteåtgärd och brottet även bedömt som en helhet är grovt. Straffet är fängelse på livstid.

Dråp under förmildrande omständigheter: Det är fråga om dråp under förmildrande omständigheter då ett dråp, med beaktande av de exceptionella förhållandena när brottet begicks, gärningsmannens motiv eller andra omständigheter som har samband med brottet, bedömt som en helhet har begåtts under förmildrande omständigheter. Straffet är fängelse i 4–10 år.

Anstiftan: Den som uppsåtligen förmår någon till ett uppsåtligt brott eller ett straffbart försök till brottet i fråga döms för anstiftan till brott såsom gärningsman.

Medhjälp: Den som före eller under ett uppsåtligt brott med råd, dåd eller på annat sätt uppsåtligen hjälper någon att begå brottet eller ett straffbart försök till det, döms för medhjälp till brott enligt samma lagrum som gärningsmannen.

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Ville Hinkkanen, tfn 02956 40038, ville.hinkkanen(at)oikeus.fi

Avgörandet (HD 2021:90, R2020/439, på finska) kan beställas från högsta domstolens kommunikation, viestinta.kko(at)oikeus.fi, tfn 029 56 40060 eller 029 56 40052

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum