Suomen Pankki

Hälften av de finländska företagens aktier i inhemsk ägo

Dela

Marknadsvärdet på börsnoterade aktier emitterade av finländska företag[1] var 266 miljarder euro vid utgången av september 2020. Av aktierna var 18 % emitterade av finansiella företag och 82 % av övriga företag. Under 2020 har marknadsvärdet på finländska börsnoterade aktier varierat kraftigt. I januari 2020 var aktiernas värde som högst (268 miljarder euro) sedan år 2000. Under februari–mars sjönk aktiernas värde med 61 miljarder euro till följd av coronapandemin. Värdet återställdes emellertid snabbt. Vid slutet av augusti 2020 översteg aktiernas marknadsvärde redan nivån i januari och var 269 miljarder euro.

Vem äger de finländska aktierna?

Vid utgången av september 2020 var hälften (132 miljarder euro) av de finländska noterade aktierna i inhemsk ägo[2]. Av de inhemska sektorerna utgjorde hushållen i Finland den största ägaren av finländska aktier. Vid utgången av september 2020 ägde hushållen 14 % av aktierna. Under januari–september 2020 köpte hushållen mer finländska aktier till ett nettovärde av 1,6 miljarder euro. Merparten av förvärven gjordes i februari–mars 2020, när börskurserna sjönk. Utöver direkta aktieinnehav äger hushållen finländska aktier indirekt via fondandelar i placeringsfonder och fondanknutna försäkringsavtal som ingåtts med försäkringsbolag.

Utöver det inhemska innehavet är finländska börsnoterade aktier också i utländsk ägo. Enligt Finlands Banks nya publikation som behandlar innehav av värdepapper emitterade av hemmahörande i Finland fanns de största utländska aktieinnehaven i juni 2020 i Förenta staterna, Storbritannien och Sverige. Innehavarna i samtliga tre länder ägde finländska noterade aktier till ett värde av över 20 miljarder euro. Vid slutet av juni 2020 var amerikanernas innehav störst av de utländska innehaven (37,5 miljarder euro). Euroländernas (exkl. Finland) innehav utgjorde sammanlagt 33,1 miljarder euro.

Närmare upplysningar lämnas av

Antti Alakiuttu, telefon 09 183 2495, e-post: antti.alakiuttu(at)bof.fi,
Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/.

Finlands Banks nya visualisering: Innehav av värdepapper emitterade av hemmahörande i Finland (finska/engelska).

Nästa publiceringstillfälle 4.2.2021.

1 Källa: Finlands Banks värdepappersstatistik.
2 Inkl. monetära institut och finansinstitut.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Stor efterfrågan på konsumtionskrediter utan säkerhet med högre ränta i oktober 202130.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

I oktober lyfte de finländska hushållen från finländska kreditinstitut konsumtionskrediter utan säkerhet[1] för 320 miljoner euro, vilket är 5,0 % mer än i september. Jämfört med ett år tidigare var utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet 15,5 % större i oktober 2021. Endast i juli 2020 har utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet under en månad varit större. I oktober 2021 ökade utbetalningarna av konsumtionskrediter utan säkerhet enbart i fråga om övriga konsumtionskrediter än fordonslån. Utbetalningarna av övriga konsumtionskrediter uppgick till sammanlagt 215 miljoner euro, dvs. 15,8 % mer än i september. Fordonslån utan säkerhet[2] utbetalades för 105 miljoner euro, vilket är 11,9 % mindre än i september. Genomsnittsräntan på konsumtionskrediter utan säkerhet (6,72 %) steg i oktober efter att det tillfälliga räntetaket för konsumtionskrediter upphört att gälla[3] och var högre än före införandet av ett tillfälligt räntetak. Genomsnittsräntan var då 6,19 %

October 2021 sees large drawdowns of unsecured consumer credit at higher interest rates30.11.2021 10:00:00 EET | Press release

In October 2021, Finnish households drew down unsecured consumer credit[1] from Finnish credit institutions in the amount of EUR 320 million, an increase of 5.0% on September and 15.5% on a year earlier. Within a single month, drawdowns of unsecured consumer credit have been higher only once before, in July 2020. Growth in the drawdowns in October 2021 was only recorded for unsecured consumer credit other than vehicle loans. These drawdowns totalled EUR 215 million, an increase of 15.8%, on September. Drawdowns of unsecured vehicle loans[2] totalled EUR 105 million, a decrease of 11.9% on September. After the expiry of the temporary interest rate cap on consumer credit[3], the average interest rate on unsecured consumer credit (6.72%) rose in October 2021, exceeding the level prior to the temporary interest rate cap, i.e. 6.19% in June 2020. The average interest on new unsecured consumer credit other than vehicle loans rose by 0.55 percentage point from September, to 8.34% in October.

Korkeampikorkoisia vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin runsaasti lokakuussa 202130.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Lokakuussa suomalaiset kotitaloudet nostivat suomalaisista luottolaitoksista vakuudettomia kulutusluottoja[1] 320 milj. euron edestä, mikä on 5,0 % enemmän kuin syyskuussa. Vuoden takaiseen verrattuna lokakuussa 2021 nostettiin vakuudettomia kulutusluottoja 15,5 % enemmän. Yhden kuukauden aikana vakuudettomia kulutusluottoja on nostettu enemmän ainoastaan heinäkuussa 2020. Lokakuussa 2021 vakuudettomista kulutusluotoista kasvoi pelkästään muiden kulutusluottojen kuin ajoneuvolainojen nostomäärä. Niitä nostettiin yhteensä 215 milj. euron edestä eli 15,8 % enemmän kuin syyskuussa. Vakuudettomia ajoneuvolainoja[2] nostettiin 105 milj. euron edestä, mikä on 11,9 % vähemmän kuin syyskuussa. Vakuudettomien kulutusluottojen keskikorko (6,72 %) nousi lokakuussa väliaikaisen kuluttajaluottojen korkokaton päättymisen jälkeen[3] korkeammaksi kuin ennen väliaikaisen korkokaton alkamista, jolloin keskikorko oli 6,19 % kesäkuussa 2020. Muiden uusien vakuudettomien kulutusluottojen kuin ajoneuvolaino

Kutsu medialle: BOFIT Kiina-tietoisku ma 29.11. klo 13.00 - Miten rakennetaan tulevaisuuden kasvu?25.11.2021 14:16:27 EET | Kutsu

Tervetuloa seuraamaan suoraa verkkolähetystä Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen BOFITin Kiina-tietoiskusta maanantaina 29.11.2021 klo 13.00 - 15.00. Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan mm. Kiinan talouden tulevaisuuden haasteista ja kiinteistösektorin tilanteesta. Tutustu tietoiskun ohjelmaan alla ja lue lisää tapahtumasivulta. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Osallistumislinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille. Ilmoittautua voit tilaisuuden alkuun asti. Lisätietoja medioille: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen, p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi. Ohjelma Avaussanat Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, BOFIT 13.00-13.50 Kiinan talouden kasvuhuolet lisääntyvät Eeva Kerola, vanhempi ekonomisti, BOFIT Kiinteistösektorin riskit tapetille rakennuttajien maksuongelmien myötä Riikka Nuutilainen, vanhempi ekonomisti, BOFIT 13.50-14.10 Tauko 14.10-15.00 Kiinan 20 vuotta WTO:ssa on muuttanut maailmaa, myös Suomea Juuso Kaaresvirta, vanhempi ekonomisti,

IMF:s kommentarer om Finlands ekonomi19.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

En delegation från Internationella valutafonden (IMF) på besök i Finland har överlämnat sina kommentarer om det ekonomiska läget och den finansiella stabiliteten i Finland till myndigheterna. Uttalandet grundar sig på diskussioner som delegationen fört med finska myndigheter, arbetsmarknadspartner, privata finansinstitut, forskningsinstitut och andra instanser. Vi bifogar kommentarerna i sammandrag på svenska. Kommentarerna på engelska har i sin helhet lagts ut både på IMF:s webbplats (www.imf.org) och på Finlands Banks webbplats (www.suomenpankki.fi). Sammandrag på svenska (inofficiell översättning) (pdf) Kommentarer på engelska (pdf)

The IMF's concluding statement on the Finnish economy19.11.2021 10:00:00 EET | Press release

The International Monetary Fund’s (IMF) delegation currently visiting Finland has submitted its concluding statement on the Finnish economy and the stability of the financial sector to the authorities. The statement is based on discussions held by IMF representatives with Finnish authorities as well as representatives of social partners, private financial institutions, research institutes and other relevant parties. The concluding statement can be accessed in full on the IMF’s and Bank of Finland’s websites (www.imf.org) and (www.suomenpankki.fi), respectively. Concluding Statement (PDF) Summary (PDF)

IMF:n lausunto Suomen taloudesta19.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Suomessa vieraileva asiantuntijaryhmä on luovuttanut viranomaisille lausuntonsa Suomen talouden tilasta ja rahoitussektorin vakaudesta. Lausunto perustuu keskusteluihin, joita IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. Ohessa on suomenkielinen yhteenveto lausunnosta. Englanninkielinen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa sekä IMF:n (www.imf.org) että Suomen Pankin verkkopalvelusta (www.suomenpankki.fi). Tiivistelmä suomeksi (epävirallinen käännös) (PDF) Lausunto englanniksi (PDF)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum