Aluehallintovirasto

Hälsosäkerheten i utrymmen ska effektiviseras i Södra Finlands område - aktörer ska säkerställa säkert avstånd mellan kunderna

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har meddelat beslut som på ett omfattande sätt förpliktar den privata och offentliga sektorn att säkerställa säkert avstånd mellan kunderna i nästan hela Södra Finlands område.

Enligt besluten ska aktörerna säkerställa att närkontakter mellan kunderna eller deltagarna faktiskt kan undvikas. Motsvarande beslut har varit i kraft i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område sedan 25 februari. Nu omfattar föreläggandet också Södra Karelens, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden där epidemin är i samhällsspridning.

Besluten gäller följande aktörer:

  • privata sammanslutningar, stiftelser och andra juridiska personer
  • enskilda näringsidkare
  • kommuner och samkommuner
  • religionssamfund
  • offentligrättsliga inrättningar.

Besluten om att det ska säkerställas att man kan undvika närkontakter är i kraft 5–31.3.2021 och grundar sig på den temporära paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. Närkontakt innebär fysisk kontakt eller att man vistas ansikte mot ansikte eller i samma utrymme på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter.

Besluten gäller inte läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogik, professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet. Beslutet gäller heller inte inomhusutrymmen där det samtidigt vistas högst tio kunder eller deltagare och inte heller utomhusutrymmen där det samtidigt vistas högst 50 kunder eller deltagare samtidigt.

Regionförvaltningsverkets beslut gäller inte restauranger utan det är statsrådet som fattar beslut om att begränsa restaurangverksamhet.

Också när det gäller läroanstalternas verksamhet, småbarnspedagogik och utrymmen för ett mindre antal kunder eller deltagare ska alltid de allmänna skyldigheterna gällande arrangemang som förbättrar hälsosäkerheten som är i kraft i hela Finland fullgöras. Dessa är noggrannare fastställda i paragraf 58 c i lagen om smittsamma sjukdomar.

- De här skyldigheterna är i kraft direkt med stöd av lagen utan särskilda myndighetsbeslut, påminner regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen från Regionförvaltningsverket i Södra Finland. - De gäller på ett omfattande sätt den privata och offentliga sektorn i hela Finland. Beroende på det epidemiologiska läget kan vi sedan genom våra beslut ålägga vissa aktörer att absolut iaktta att säkert avstånd uppfylls eller till och med förelägga att utrymmen ska stängas.

Skyldigheterna är i kraft direkt med stöd av lagen utan särskilda myndighetsbeslut. Aktörerna ska enligt skyldigheterna bland annat effektivisera rengöringen av ytorna och ge kunderna och deltagarna möjlighet att rengöra händerna. Kundernas och deltagarnas vistelse ska i mån av möjlighet ordnas så glest som möjligt och eventuella kundplatser ska placeras tillräckligt långt från varandra. Aktörerna måste dessutom anvisa kunderna och deltagarna om att beakta hälsosäkerheten.

- Nu är det epidemiologiska läget i en stor del av Södra Finland så svårt att det är skäl för aktörerna att effektivisera hälsosäkerhetsarrangemangen så att de är ännu striktare än vad de allmänna skyldigheterna förutsätter, säger Laura Nikunen. - Därför har vi meddelat beslut enligt paragrafen 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar. Enligt dessa ska aktörerna absolut säkerställa att det inte uppstår närkontakt mellan kunderna eller deltagarna.

Aktörerna måste utarbeta en plan för att förhindra nära kontakter

Aktörerna som omfattas av regionförvaltningsverkets beslut om att faktiskt undvika närkontakter ska göra upp en skriftlig plan för hur de förhindrar närkontakter mellan kunderna eller deltagarna. Aktörerna kan själva fastställa metoderna - det kan bli fråga om att exempelvis begränsa antalet kunder eller arrangera lokalerna. Om det inte är möjligt att ordna verksamheten på det sätt som lagen förutsätter så kan utrymmena inte användas.

Regionförvaltningsverket och kommunerna övervakar att utrymmena används hälsosäkert. Om en aktör inte följer föreläggandena och skyldigheterna enligt lagen kan regionförvaltningsverket eller kommunen besluta att utrymmet ska stängas för högst två veckor.

Mer information:

För media:

  • Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016564
  • Oona Mölsä, överinspektör, tfn 0295 016 592
  • Merja Ekqvist, överdirektör (kontakt via planerare Oona Riitala), tfn 0295 016 421

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Kontakter

Om

Aluehallintovirasto
Aluehallintovirasto



Regionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Regionförvaltningsverket upphäver stängningsbeslutet för motions- och rekreationsutrymmen i Päijänne-Tavastland - utrymmena kan öppnas 21 april men säkerhetsåtgärder ska vidtas20.4.2021 14:02:29 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver beslutet som förordnade att bland andra utrymmen för motion och rekreation i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område ska hållas stängda till den 28 april 2021. Utrymmena kan öppnas för kunder onsdagen den 21 april, men vid användningen av utrymmena ska hygienkraven uppfyllas och säkerställas att deltagarna kan hålla säkert avstånd.

Aluehallintovirasto kumoaa liikunta- ja virkistystilojen sulkupäätöksen Päijät-Hämeessä - tilat voi avata 21.4., mutta turvatoimia on noudatettava20.4.2021 14:00:37 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kumoaa päätöksen, jolla se määräsi mm. liikunta- ja virkistystiloja suljettavaksi Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 28.4.2021 asti. Tilat voi avata asiakkaille keskiviikkona 21.4., mutta tilojen käytössä on noudatettava hygieniavaatimuksia ja varmistettava, että osallistujilla on mahdollisuus säilyttää turvavälit.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum