Aluehallintovirasto

Hälsosäkerheten vid gränsövergångarna ska skärpas

Dela

Regionförvaltningsverken bereder beslut om förelägganden enligt paragraf 15 i lagen om smittsamma sjukdomar. Genom besluten åläggs kommunerna att ordna hälsoundersökningar vid gränsövergångarna. Var och en som kommer in i landet förutsätts delta i en hälsokontroll för att utreda eventuell coronasmitta.

Kommunerna ansvarar för att ordna hälsokontroller och coronatest i sina områden, också vid gränsövergångar. Regionförvaltningsverket kan med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar ålägga kommunen att ordna hälsokontroller av exempelvis personer som har varit i ett visst fordon eller på en motsvarande plats. I praktiken kan det göras till exempel om kommunen inte ordnar tester som behövs för att förhindra att coronaviruset sprids.

Så har också kommunerna utvecklat verksamheten på gränsövergångarna, bl.a. ökat antalet rådgivnings- och testpunkter, enligt anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd 4.2.2021 och brevet från social- och hälsovårdsministeriet 3.2.2021.

Regionförvaltningsverken konstaterar att verksamheten vid gränsövergångarna ska effektiviseras på grund av den fortsatta försämringen av det epidemiologiska läget så att man kan säkerställa att framför allt de som kommer från riskländer på ett effektivt sätt hänvisas till en hälsokontroll vid gränsövergången eller i dess närhet.

Alla som kommer in i landet ska styras till coronatest

Regionförvaltningsverken kan med stöd av paragraf 15 i lagen om smittsamma sjukdomar besluta att kommunerna ska ordna riktade hälsokontroller av personer från riskländer vid varje gränsövergång. Regionförvaltningsverken fattar så snart som möjligt dessa beslut, vars syfte är att ytterligare effektivisera testningen vid gränsövergångarna.

Målet är att man vid samtliga gränsövergångar kontaktar varenda person som kommer in i landet. Alla som kommer in i landet förutsätts låta göra ett coronatest, om inte personen i fråga presenterar en tillförlitlig utredning som befriar från testet.

Om en person vägrar delta i ett coronatest kan regionförvaltningsverket i sista hand genom ett enskilt beslut ålägga hen att delta i hälsokontrollen. Kommunen uppmanas att ta initiativ och be regionförvaltningsverken om behövliga individuella förelägganden.

Tydlig kommunikation krävs vid gränsövergångarna

Regionförvaltningsverken påminner kommunerna om att kommunerna vid gränsövergångarna och inom sitt område tydligt ska informera passagerarna om hälsosäkerhetsrutinerna. Modellen grundar sig på exemplet i social- och hälsovårdsministeriets styrbrev till kommunerna 3.2.2021 och kommunerna ska nu se till att planen genomförs vid gränsövergångarna.

Regeringen har förbundit sig att ersätta kommunerna för direkta kostnader som hänför sig till hälsosäkerheten vid gränsövergångarna så länge som smittläget kräver det.

Mer information

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

direktör Maria Siurua, tfn 0295 017 546
överdirektör Terttu Savolainen, tfn 0295 017 551

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

direktör Leena Laajala, tfn 0295 018 549
överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 450

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

direktör Heikki Mäki, tfn 0295 018 094
överdirektör Mikael Luukanen, tfn 0295 018 092

Regionförvaltningsverket i Lappland

direktör Leena Räsänen, tfn 0295 017 385
överdirektör Kaisa Ainasoja, tfn 0295 017 345

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

direktör Ulla Ahonen, tfn 0295 016 888
överdirektör Soile Lahti, tfn 0295 016 964

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

överinspektör Riku-Matti Lehikoinen, tfn 0295 016 155
överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum