Institutet för hälsa och välfärd THL

Halterna av flyktiga organiska föreningar i inomhusluften i hemmen är små och eventuell hälsopåverkan är osannolik

Dela

Halterna av flyktiga organiska föreningar i hemmen är små i Finland och underskrider för det mesta de internationella hälsobaserade riktvärdena och åtgärdsgränserna i förordningen om sanitära förhållanden i bostäder. Detta framgår av en utredning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort tillsammans med Arbetshälsoinstitutet.

Vanliga källor till flyktiga organiska föreningar i inomhusluften är bland annat byggnads- och inredningsmaterial och konsumentprodukter, såsom städkemikalier och rengöringsmedel, parfymer och kosmetika. Flyktiga organiska föreningar frigörs också till exempel från livsmedel och matlagning, personer och sällskapsdjur i bostaden samt från brinnande ljus.

Dessutom kan föreningar följa med inomhusluften via ventilation eller i samband med vädring. Föreningar i utomhusluften kan härstamma från till exempel trafik, industri eller småskalig vedeldning.

Under undersökningsperioden 2010–2019 sjönk den totala halten flyktiga organiska föreningar (VOC) i bostäderna med 40 procent.

"Minskningen av halterna har sannolikt påverkats av att utsläppen från till exempel trafiken och byggnadsmaterial har minskat", bedömer Miina Juntunen, forskare vid THL.

Halterna av VOC-föreningar underskrider i allmänhet riktvärdena rejält

På basis av materialet är de genomsnittliga halterna av flyktiga organiska föreningar i hemmen minst fem gånger lägre än de internationella hälsobaserade riktvärdena i Finland, och oftast underskrider de riktvärdena hundra- eller tusenfalt.

Även om de genomsnittliga halterna i materialet var små, kan halten av en viss förening överskrida det hälsobaserade riktvärdet i enskilda bostäder – vanligtvis bara lindrigt dock.

"Att värdet överskrids innebär inte heller direkt att hälsopåverkan är sannolik", säger Juntunen.

En utredning som baserar sig på över 1 300 prov stöder bedömningen att flyktiga organiska föreningar inte är en betydande faktor som försämrar kvaliteten på inomhusmiljön i Finland.

THL och Arbetshälsoinstitutet gjorde utredningen som en del av Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028, som koordineras av THL.

Referens

Juntunen, Miina (2022): Haihtuvat orgaaniset yhdisteet asunnoissa (tidningen Ympäristö ja Terveys) (på finska)

Mer information

Målet med Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028 är att främja hälsa och välfärd genom att minska skadorna i anslutning till inomhusmiljön. Programmet koordineras av Institutet för hälsa och välfärd och i arbetet deltar aktivt Arbetshälsoinstitutet, Filha rf, Andningsförbundet, Allergi-, Hud- och Astmaförbundet samt Sisäilmayhdistys ry. Programmet genomför åtgärderna i regeringens program Sunda lokaler 2028 för främjande av hälsa och välfärd.

Inomhusluft (THL)

Forskningsdata om flyktiga organiska föreningar (Arbetshälsoinstitutet) (på finska)

Miina Juntunen
forskare
THL
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Mammans starka anknytningsrelation till barnet och stödet från det sociala nätverket har en mycket positiv inverkan på småbarnsutvecklingen26.7.2022 12:54:24 EEST | Tiedote

En färsk uppföljningsundersökning av THL visar att mammans starka anknytningsrelation till barnet och stödet från det sociala nätverket har en mycket positiv inverkan på småbarns psykosociala välfärd. En tvåårings psykosociala välfärd innebär till exempel en sådan trygghetskänsla att barnet kan rikta sig nyfiket till omvärlden och uppleva framgång och glädje av det. Detta tjänar barnets åldersenliga strävan efter självständighet samt utvecklingen av ett balanserat känsloliv och ett gott beteende. Mammornas negativa förväntningar under slutet av graviditeten på sin egen förmåga att ta hand om sitt barn och en svagare anknytning till barnet vid 3–8 månaders ålder återspeglades i en svagare psykosocial utveckling hos barnet ännu vid två års ålder. Barnets beteende signalerar då misstro mot att barnets behov tillgodoses och att barnet i vilken situation som helst kan förlita sig på föräldern. Uppföljningsundersökningen bekräftar det redan tidigare observerade sambandet mellan den starka an

Coronaåtgärderna i anslutning till resor upphör vid Finlands gränser – inget test eller intyg är obligatoriskt från och med den 1 juli30.6.2022 10:29:57 EEST | Tiedote

Hälsosäkerhetsåtgärderna i anslutning till coronapandemin vid Finlands gränsövergångsställen upphör. Från och med fredagen den 1 juli behöver resenärer inte längre visa upp intyg över coronavaccinationer eller insjuknande vid inresa i landet eller ta några coronatest. Avslutandet av hälsosäkerhetsåtgärderna i anslutning till coronaviruset gäller både Finlands inre och yttre gränser. Den inre gränsen avser gränsen mellan Finland och EU- eller Schengenområdet och den yttre gränsen avser gränsen mellan Finland och ett område utanför EU- eller Schengenområdet. Hälsovårdsåtgärderna vid de inre gränserna grundade sig på paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar, som upphör att gälla den 30 juni. Paragrafernas giltighetstid förlängs inte längre, eftersom de inte längre har någon betydelse för förebyggandet av coronapandemin. Även coronabegränsningarna vid de yttre gränserna upphör. De yttre gränserna omfattas dock av sedvanliga inresebegränsningar, som bör kollas upp på gränsbevakningsväse

Svår värmebölja förutspås för de kommande dagarna – hetta är en hälsorisk särskilt för äldre och personer med kroniska sjukdomar23.6.2022 05:45:00 EEST | Tiedote

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hett väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Även spädbarn och små barn, gravida samt personer som arbetar och idrottar under varma förhållanden utsätts för hettans skadliga effekter. Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och även komma ihåg att äta. Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag goda metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning. Det är bra att undvika alkohol vid hetta, eftersom det torkar ut kroppen. Om du dricker alkohol lönar det sig att dricka måttligt och hålla sig till svagare drycker samt komma ihåg att även dricka vatten. Håll det svalt inomhus För att f

Forskning: Oren vedförbränning kan försämra närområdets luftkvalitet märkbart - se tips för uppvärmningen av din eldstad22.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Genom att bränna ved orent, alltså ineffektivt, kan enskilda hushåll försämra luftkvaliteten i sitt eget närområde visar en färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort. THL utredde den tidsmässiga och regionala variationen i luftföroreningarna under vintersäsongen 2020–2021. Utredningen genomfördes i Kuopio på ett småhusdominerat område. Mätningarna genomfördes under olika veckodagar och tider med hjälp av en skjutbar mätningsvagn. "Vi uppmätte även mycket höga halter av luftföroreningar, som i allmänhet var kortvariga. Men särskilt under kalla kvällar med lite blåst var halterna höga hela kvällen. Utsläppen från till och med enskilda hus försämrade väsentligt närområdets luftkvalitet i dessa situationer", berättar Tarja Yli-Tuomi, specialforskare vid THL. Även om resultaten av undersökningen gäller vintersäsongen orsakar vedförbränningen utsläpp och hälsoolägenheter även under andra årstider, särskilt i tätt bebyggda områden och vid lugnt väder. Nästan lika

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum