Uudenmaan ELY-keskus

Hämeenlinnanväylän parantamisesta ja Kuninkaantammen eritasoliittymästä laadittuja suunnitelmaluonnoksia esitellään verkkotilaisuudessa 16.12.2020

Jaa

Hämeenlinnanväylä (Vt3) on yksi pääkaupunkiseudun tärkeimmistä sisääntuloväylistä. Tiellä on ajoittain ruuhkaa Kannelmäen ja Kaivokselan välillä ja liikenne aiheuttaa meluhaittaa. Kuninkaantammen uuden asuinalueen rakentaminen on edennyt, mikä edellyttää uuden eritasoliittymän rakentamista. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus), Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin laatimia tie- ja katusuunnitelmia esitellään joulukuussa järjestettävässä verkkotilaisuudessa. Tilaisuudessa kerrotaan myös liikenneväylien asemakaavoituksen tilanteesta.

Hämeenlinnanväylä on vilkasliikenteinen maantie ja liikenteen sujuvuus on tärkeää Helsingistä pohjoiseen suuntautuvalle liikenteelle. Hämeenlinnanväylällä Kannelmäen ja Kaivokselan välisellä osuudella liikkuu keskimäärin noin 54 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus on noin 6 % kokonaisliikennemäärästä. Väylä on tärkeä valtakunnallisen tavaraliikenteen kannalta. Viime vuosina liikennemäärä on kasvanut noin 3–4 % vuosittain. Hämeenlinnanväylä on ajoittain ruuhkautunut. Yksi pullonkauloista on Kannelmäen eritasoliittymän ja Kaivokselan eritasoliittymän väli. Tulevaisuudessa Kuninkaantammen ja Myyrmäen alueen rakentaminen sekä Kaivokselan teollisuusalueen kehittäminen asuinalueeksi synnyttävät uutta liikennettä.

Hankkeen tavoitteena on liittää nykyistä ja tulevaa maankäyttöä luontevasti Hämeenlinnanväylään ja parantaa henkilöautoliikenteen, joukkoliikenteen, tavaraliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn sujuvuutta ja turvallisuutta. Tavoitteena on, että luonnonympäristölle ja Kaivokselan pohjavesiesiintymälle ei aiheuteta haittaa. Liito-oravien reviirit ja niiden väliset reitit otetaan huomioon suunnittelussa. Myös joukkoliikenteen ja tavarakuljetusten matka-ajan ennustettavuuden parantaminen on yksi tavoitteista. Rakennettavat meluesteet vähentävät liikenteen aiheuttamia meluhaittoja asutukselle.

Uudet kaistat ja eritasoliittymä sujuvoittavat liikennettä ja liikkumista

Hämeenlinnanväylälle suunnitellaan kolmannet kaistat Kannelmäen ja Kaivokselan välille. Lisäksi suunnitellaan uusi Kuninkaantammen eritasoliittymä. Kaivokselan nykyistä eritasoliittymää parannetaan rakentamalla Helsingin suunnasta uusi ramppi Silvolan suuntaan. Suunnitelmaan sisältyy myös parannuksia Hämeenlinnanväylän bussipysäkeille sekä jalankulun ja pyöräilyn järjestelyille. 

Vanhan Kaarelantien, Kuninkaantammen eritasoliittymän ja Kuninkaantammen asuinalueen välille suunnitellaan uusi katu, joka sijoittuu Kehä II:lle aikaisemmin varattuun maastokäytävään. Nykyisiä katuliittymiä parannetaan. Eritasoliittymälle ja uusille kaduille laaditaan tarvittavin osin asemakaavat ja katusuunnitelmat. Helsingin alueella asemakaavoitusta valmistellaan 26.5.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan. Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus sekä osallisilta valmistelun aikana saatu palaute kaupunkiympäristölautakunnalle keväällä 2021. Vantaalla on käynnissä koko kaupungin yleiskaavan laatiminen, minkä saatua lainvoiman aloitetaan tämän suunnittelualueen asemakaavojen ja asemakaavamuutosten laatiminen.

Yleisötilaisuus verkossa 16.12.2020 klo 18-19.30

Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Tilaisuudessa esitellään suunnitelmaluonnokset ja keskeiset muutokset aikaisempiin luonnoksiin nähden. Kuulijat voivat esittää tilaisuudessa kysymyksiä chatin kautta. Tilaisuus järjestetään Microsoft Teams Live –tapahtumana, jota voi seurata tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. Tilaisuuteen voi osallistua linkin avulla, joka lisätään 14.12. seuraavalle sivulle:www.vayla.fi/uudellamaalla-suunnitteilla/vt-3-kannelmaen-ja-kaivokselan-valilla-ja-kuninkaantammen-etl

Uusin esittelyaineisto ja suunnitelmaluonnokset esillä 9.-22.12.

Väylävirasto:www.vayla.fi/uudellamaalla-suunnitteilla/vt-3-kannelmaen-ja-kaivokselan-valilla-ja-kuninkaantammen-etl

Helsinki: www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/julkaisut-ja-aineistot/ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat/katu-ja-puistosuunnitelmat, karttapalvelussa: https://kartta.hel.fi/link/8Fi1Zv

Vantaa: www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/ajankohtaiset_katu-_ja_viheraluehankkeet/myyrmaki ja osallistuvavantaa.fi

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja suunnittelusta antavat 9.–22.12. välisenä aikana:

Uudenmaan ELY-keskus: Sami Mankonen, puh. 0295 021309, sami.mankonen@ely-keskus.fi

Helsingin kaupunki: Jukka Tarkkala, puh. 09 310 37302, jukka.tarkkala@hel.fi

Vantaan kaupunki: Teemu Vihervaara, puh. 043 826 7180, teemu.vihervaara@vantaa.fi

Ramboll Finland Oy: Lotta-Maija Salmelin, puh, 040 0941403, lotta-maija.salmelin@ramboll.fi

Palautetta suunnitelmaluonnoksista voi antaa 30.12. asti
Suunnitelmista voi esittää mielipiteen tai toimittaa lisätietoa.

Helsingin kaupunki, Liikenne- ja katusuunnittelu, Jukka Tarkkala, PL 58214, 00099 Helsingin kaupunki tai jukka.tarkkala@hel.fi

Kuvat

Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus

Antalet personer utan anställning har minskat jämfört med året innan23.11.2021 08:03:59 EET | Tiedote

I slutet av oktober var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 92 044 i Nyland. Av dem var 83 736 utan anställning och 8 308 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa arbetssökande utan anställningsförhållande med 1 376 personer (-1,6 %) och antalet permitterade med 15 448 personer (-65,0 %). Det totala antalet arbetslösa minskade med 16 824 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 15,5 %, dvs. något långsammare än i hela landet i genomsnitt (-17,2 %). I slutet av oktober utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 10,5 % av arbetskraften, vilket är 2 procentenheter färre än året innan. Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 8 573 personer, vilket är 2 484 (-22,5%) personer färre än ett år tidigare. På området fanns det 43 793 långtidsarbetslösa, vilket är 13 880 (46,4 %) fler än i slutet av oktober 2020. Antalet arbetslösa utlänningar på området var 18 334, vilket är 522 (-2,8 %) perso

Ilman työsuhdetta olevien määrä laskenut edellisvuoteen verrattuna23.11.2021 08:00:20 EET | Tiedote

Uudenmaalla oli lokakuun lopussa yhteensä 92 044 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 83 736 ja lomautettuja 8 308. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 1 376 (-1,6 %) henkilöllä ja lomautettujen 15 448 (-65,0 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 16 824 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Työttömien määrä laski Uudellamaalla 15,5 % eli hieman hitaammin kuin koko maassa keskimäärin (-17,2 %). Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa 10,5 %, mikä on 2 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli alueella yhteensä 8 573, mikä on 2 484 (-22,5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömiä alueella oli 43 793, mikä on 13 880 (46,4 %) enemmän kuin vuoden 2020 lokakuun lopussa. Ulkomaalaisia työttömiä alueella oli 18 334, mikä on 522 (-2,8 %) henkilöä vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Uudenmaan TE-toimistoon l

Nya naturskyddsområden i Raseborg genom METSO-programmet19.11.2021 13:26:29 EET | Tiedote

NTM-centralen i Nyland har fredat tre nya naturskyddsområden i Raseborg, samt köpt tre områden av staden som ansluts till statens befintliga naturskyddsområden. Områdenas areal är sammanlagt cirka 190 ha. Naturskyddsområdena är en del av METSO-programmet. Det klart största av de nya naturskyddsområdena är känt som Trollskogen. Objektet är beläget på nordvästra sidan av Ekenäs vid Västerby friluftsområde och den förblir i stadens ägo. Hällmarker, kärrsänkor och moskogar dominerar det natursköna området. Objektets areal på nästan 150 hektar är ovanligt stort för ett naturskyddsområde i södra Finland och där har inte bedrivits skogsbruk under en längre tid. I statens ägo övergick bland annat en gammal granskog söder om Karis, som gränsar till Läppträskets värdefulla fågelvatten. Viktiga naturvärden finns i alla dessa områden, som nu tryggas. Stora helheter som behövs för friluftsliv och naturfostran bevaras samtidigt som det är en effektiv klimatåtgärd. Undersökningar visar att nettobindn

Uusia luonnonsuojelualueita Raaseporiin METSO-ohjelman avulla19.11.2021 13:22:34 EET | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus on perustanut Raaseporiin kolme uutta luonnonsuojelualuetta kaupungin maille ja lisäksi ostanut kaupungilta kolme aluetta, jotka liitettiin valtion olemassa oleviin luonnonsuojelualueisiin. Alueiden pinta-ala on yhteensä noin 190 hehtaaria. Luonnonsuojelualueet ovat osa vapaaehtoisuuteen perustuvaa METSO-ohjelmaa. Uusista luonnonsuojelualueista suurin tunnetaan Peikkometsänä. Kohde sijaitsee Tammisaaren luoteispuolella Västerbyn ulkoilualueella ja se pysyy kaupungin omistuksessa. Karut kalliot, suopainanteet ja kangasmetsät hallitsevat luonnonkaunista aluetta. Lähes 150 hehtaarin kohde on Etelä-Suomessa harvinaisen suuri ja alue on ollut pitkään metsätalouden ulkopuolella. Valtion omistukseen siirtyi muun muassa Karjaan eteläpuolella sijaitsevaan linnustoltaan arvokkaaseen Lepinjärveen rajautuva vanha kuusimetsä. - Näillä kaikilla alueilla on tärkeitä luontoarvoja, jotka nyt turvataan. Suuria kokonaisuuksia tarvitaan virkistäytymiseen ja luontokasvatukseen, mutta t

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme