Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD ändrade inte en dom för hets mot folkgrupp

Dela

Högsta domstolen (HD) ändrade inte Rovaniemi hovrätts domslut i ett ärende som gällde hets mot folkgrupp.

I ärendet var det fråga om bland annat videoupptagningar av två tal som en person hade hållit och som hade lagts ut i en öppen YouTube-kanal. Talaren, som uppträtt på engelska i videoupptagningarna, hade enligt åtalet bland annat smädat invandrare och muslimer. I HD:s bedömning var det fråga om huruvida den person som lagt ut videoupptagningarna och textat dem till olika språk hade gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp genom sitt förfarande. 

HD ansåg att de uttryck som använts i talen kunde förstås som uttalanden som innehöll hatretorik och som i princip inte omfattas av skyddet för yttrandefriheten. Den omständigheten att talen ursprungligen hade hållits under demonstrationer med politiska drag undanröjde inte straffbarheten för de uttryck som ingick i talen. När videoupptagningarna publicerades hade det inte vidtagits några sådana redaktionella åtgärder utifrån vilka verksamheten skulle ha kunnat jämställas med journalistarbete.

Högsta domstolen ändrade inte det bötesstraff på 70 dagsböter som de lägre rättsinstanserna hade dömt ut.

Nyckelord

Kontakter

Högsta domstolens kommunikation, viestinta.kko(at)oikeus, tfn 029 56 40060 eller 029 56 40052

Avgörandet HD 2022:63 (R2021/197, 15.11.2022, på finska) kan beställas från högsta domstolens kommunikation, viestinta.kko(at)oikeus, tfn 029 56 40060 eller 029 56 40052.

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

Ansökan om besvärstillstånd från en jurist som är medlem i Hell’s Angels Motorcycle Club avslogs21.12.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Högsta domstolen (HD) beviljade inte besvärstillstånd i ett ärende där Helsingfors hovrätt och rättegångsbiträdesnämnden hade ansett att sökanden på grund av sitt medlemskap i Hell’s Angels Motorcycle Club var uppenbart olämplig för uppdraget som rättegångsombud eller rättegångsbiträde. Av denna orsak hade juristens tillstånd att sköta uppdraget återkallats.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum