Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD förbjöd användning av känsliga klientuppgifter i samband med undersökningen av dataintrånget hos Vastaamo

Dela

Högsta domstolen (HD) ansåg att klientuppgifterna hos Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy, som tillhandahåller mentalvårdstjänster, innehåller känsliga uppgifter om personers hälsotillstånd vilka berörs av förbudet mot att vittna för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Därför får material som innehåller klientuppgifter inte beslagtas eller undersökas eller tillgodogöras i samband för förundersökning av brottmål.

Polisen undersökte ett misstänkt dataintrång som hade riktats mot Vastaamos produktionsserver. Under förundersökningen utfördes en särskild genomsökning av utrustning som var riktad mot produktionsservern. I samband med den särskildes tekniskt de personers namn och kontaktuppgifter som ingick i klientdatabasen. Efter att genomsökningsombudet motsatt sig beslag och kopiering av uppgifterna förseglades materialet och undersökningen och tillgodogörandet av det överlämnades till domstol för avgörande.

Helsingfors tingsrätt ansåg att det förseglade materialet innehåller känsliga uppgifter om personers hälsotillstånd, som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården inte får vittna om. Därför fick materialet inte beslagtas eller undersökas eller tillgodogöras.

Högsta domstolen tog upp undersökningsledarens prejudikatsbesvär till prövning. I prejudikatet ansåg HD att personernas namn och kontaktuppgifter, som särskilts från företagets klientuppgifter, inte som sådana var uppgifter som gällde personers hälsotillstånd, men att de i detta fall hänvisar till en vårdrelation till ett företag som tillhandahåller mentalvårdstjänster. Därför är klientuppgifterna i princip sådana i lag avsedda känsliga uppgifter som gäller en persons hälsotillstånd och som berörs av förbud mot att vittna och som inte får beslagtas.

Att klientuppgifter är konfidentiella är viktigt med tanke på hälso- och sjukvårdens allmänna verksamhetsförutsättningar, eftersom de som behöver mentalvårdstjänster måste kunna få den vård de behöver utan rädsla för att vårdrelationen ska avslöjas. Uppgift om anlitandet av mentalvårdstjänster hör till kärnområdet för individens integritetsskydd. I detta fall var avslöjande av uppgifter om vårdrelationen inte så klart till patientens fördel att uppgifterna inte skulle omfattas av förbudet mot att vittna. Därför får uppgifterna enligt HD inte beslagtas och inte undersökas eller tillgodogöras vid förundersökning.

Tingsrättens avgörande ändrades inte.

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Marja Reijonen-Schofield, tfn 029 56 40039, marja.reijonen-schofield(at)oikeus.fi

Avgörandet (HD 2021:72, R2021/47) kan beställas hos högsta domstolens kommunikationstjänster, viestinta.kko(at)oikeus.fi, tfn 02956 40060.

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum