Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD tillät att Anom-meddelanden utnyttjades som bevis

Dela
Högsta domstolen (HD) ansåg i sitt prejudikat att meddelandena hade fåtts på ett lagstridigt sätt, men utnyttjandet av dem som bevis äventyrade inte en rättvis rättegång.

Förenta staternas federala polis FBI och Australiens federala polis hade i samband med en täckoperation byggt upp kommunikationsplattformen Anom, som kunde användas med hjälp av särskilda telefoner. Anom-telefonerna var särskilt riktade till personer med kopplingar till organiserad brottslighet. Kommunikationen med hjälp av telefonerna hade marknadsförts som helt krypterad, trots att meddelandena i själva verket hade lagrats på en server som administrerades av FBI. FBI hade sänt meddelandena vidare till andra länder.

Åklagaren hade yrkat på straff för svarandena bland annat för grova narkotikabrott och nämnt de meddelanden som fåtts från Anom-telefonerna som bevis. Svarandena hade krävt att utnyttjandet av meddelandena skulle förbjudas, eftersom de ansåg att meddelandena hade fåtts på ett lagstridigt sätt och att användningen av dem äventyrade genomförandet av en rättvis rättegång. Både Kymmenedalens tingsrätt och Östra Finlands hovrätt hade avslagit svarandenas yrkanden på utnyttjandeförbud. HD ändrade inte hovrättens domslut i fråga om utnyttjandeförbudet. HD ansåg att bevisen hade fåtts på ett lagstridigt sätt, eftersom man genom förfarandet hade ingripit i skyddet för privatlivet och förtroligt meddelande utan någon lagstadgad grund. Att meddelandena utnyttjats som bevis ansågs ändå inte ha äventyrat en rättvis rättegång, och bevisen belades således inte med utnyttjandeförbud.

I de lägre rättsinstanserna hade svarandena i huvudsak dömts i enlighet med åtalen för grova narkotikabrott och andra brott till flera års fängelsestraff. Till dessa delar var hovrättens dom inte föremål för HD:s bedömning.

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Elina Elo, tfn 029 56 40055, elina.elo(at)oikeus.fi

Avgörandet HD 2023:14 (R2022/712, 23.2.2023, på finska) kan beställas från högsta domstolens kommunikation, viestinta.kko(at)oikeus.fi, tfn 029 56 40060 eller 029 56 40052

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum