Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD upphävde en journalists dom för ärekränkning

Dela

Högsta domstolen (HD) har i en dom meddelades i dag ansett att journalisten och den facklitterära författaren Johanna Vehkoo inte hade kränkt Junes Lokkas ära i sitt Facebook-inlägg. HD upphävde hovrättens dom, förkastade åtalet för ärekränkning och friade Vehkoo från straff, skadeståndsskyldighet och skyldighet att ersätta Lokkas rättegångskostnader.

Vehkoo hade i sitt Facebook-inlägg antagit att Lokka hade för avsikt att störa Vehkoos offentliga framträdande och i samband med detta kallat Lokka bland annat nazist och rasist. Tingsrätten och hovrätten dömde Vehkoo till böter för ärekränkning och ålade henne att betala Lokka skadestånd för lidande samt ersättning för rättegångskostnaderna.

Enligt strafflagen anses som ärekränkning inte kritik som riktar sig mot någons förfarande inom politiken, näringslivet, i en offentlig tjänst eller ett offentligt uppdrag eller inom vetenskap, konst eller med dessa jämförbar offentlig verksamhet och som inte tydligt överskrider det som kan anses som godtagbart.

Högsta domstolen ansåg att i inlägget var det fråga om kritik som riktade sig mot Lokkas förfarande inom politiken eller med detta jämförbar offentlig verksamhet och som gällde ett tema som väcker allmänt intresse. Med beaktande av de nedsättande och fientliga ställningstaganden mot vissa människogrupper som Lokka framfört i offentligheten ansågs vid en helhetsbedömning av inlägget att de uttryck som använts i det inte tydligt överskridit det som kan anses som godtagbart.

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Lauri Länsman, lauri.lansman(at)oikeus.fi, tfn 02956 40025

Avgörandet HD 2022:1 (R2020/812, 11.1.2022, på finska) kan beställas från högsta domstolens kommunikation, viestinta.kko(at)oikeus.fi, tfn 029 56 40060 eller 029 56 40052

Länkar

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum