ELY-keskukset

Helmi-ohjelman ensimmäisenä vuonna edistettiin aktiivisesti luonnon monimuotoisuutta Lounais-Suomessa (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Jaa

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelman tarkoituksena on tarttua Suomen luonnon köyhtymisen suurimpiin syihin ja tehdä vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Vuonna 2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella muun muassa inventoitiin metsäisten elinympäristöjen uhanalaisia luontotyyppejä, tehtiin lajistoselvityksiä lintuvesikunnostuksiin liittyen, suojeltiin soita ja inventoitiin perinnebiotooppeja. Tänä vuonna Helmi-ohjelman toimijajoukko ja toiminta-alueet laajenevat myös suojelualueiden ulkopuolelle ja ohjelman on sovittu ulottuvan vuoteen 2030 asti.

Hyviä uutisia perinnebiotooppien hoitoon tukea kaipaaville

Perinnebiotooppien inventointeja jatkettiin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Inventoinneissa selvitettiin kohteiden nykytilaa, kasvilajistoa, arvoa ja hoidon tarvetta. Vilkkaan kesän aikana kohteita inventoitiin ennätysmäärä, yhteensä yli 1200 hehtaaria ja 130 kohdetta.

Monilla kohteilla hoito oli loppunut ja niittylajisto on taantunut umpeenkasvun myötä. Varsinais-Suomessa on maamme lajirikkaimmat perinnebiotoopit ja Satakunnassa arvokkaita elinympäristöjä ovat erityisesti merenrantaniittyjen kokonaisuudet. Näitä monille lajeille elintärkeitä ympäristöjä pitäisikin kiireesti palauttaa hoidon piiriin. Myönteistä kehitystä kuitenkin havaittiin kohteilla, jotka ovat olleet pitkään hoidossa esimerkiksi ympäristösopimuksilla.

Vuoden lopulla saatiin hyviä uutisia, kun luonnonsuojelulain asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta hyväksyttiin. Tänä vuonna on tulossa hakuun uusi kaikille hakijoille avoin tuki, jolla voidaan tehdä arvokkaiden kohteiden peruskunnostuksia ja hoitoa. Peruskunnostus voi olla vaikka uuden laitumen aitaamista, puuston raivauksia tai ruovikon niittoa. Tarkemmat hakuehdot ja -ajat tarkentuvat myöhemmin.

Saaristomerellä kartoitettiin uhanalaisten perhosten elinympäristöjä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella inventoitiin Helmi-ohjelman metsäisten elinympäristöjen Natura- ja uhanalaisia luontotyyppejä noin 1300 hehtaaria vuonna 2020. Valtaosa luontotyyppi-inventoinneista kohdistui harjumetsien kankaisiin. Lisäksi kartoitettiin puustoisia soita ja lehtoja. Pienialaisimpia kartoituskohteita olivat monien uhanalaisten lajien elinympäristöt, kuten paahdeympäristöt, pienvedet ja lähteiköt.

Uhanalaisten pikku- ja isoapolloperhosen elinympäristöjä ja esiintymistä kartoitettiin keväällä ja kesällä yhdessä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. Selvitykset tehtiin laajalla alueella Saaristomerellä Paraisten sisäsaaristossa sekä Kemiönsaarella, Hiittisten ja Vänön ulkosaaristossa. Kartoitusten ja tutkimusten pohjalta laaditaan toimintaohjelmat lajien säilyttämiseksi ja suunnitelmat niiden elinympäristöjen hoidolle.

Lintuvesikunnostuksissa päästiin käytännön töihin

Myös lintuvesikunnostusteemassa tehtiin vuoden 2020 aikana erilaisia lajistoselvityksiä, joita voidaan käyttää tulevien hoitosuunnitelmien tukena. Linnustoselvityksiä ja sudenkorentoselvityksiä tehtiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan rajalla sijaitsevalla Otajärvellä ja kalaston rakennetta selvitettiin koekalastuksin Porin Noormarkussa sijaitsevalla Inhottujärvellä ja Salon Omenojärvellä.

Selvitysten lisäksi Varsinais-Suomen puolella päästiin myös käytännön töihin, kun Halikonlahden vanhoilla jätevesialtailla aloitettiin syksyllä hoitokalastukset altailla esiintyvän hopearuutanan poistamiseksi. Hoitokalastuksilla pyritään parantamaan lintujen ravintotilannetta, koska kalat aiheuttavat suoraa ravintokilpailua vesilintujen kanssa ja lisäksi sameuden kasvun myötä uposkasvit ja niissä elävä pieneliöstö vähenee. Kalaa saatiin poistettua altaista reilu 2000 kg ja kalastukset jatkuvat altailla vielä tulevinakin vuosina. Lisäksi Helmi-ohjelman lintuvesikunnostusten puitteissa tehtiin myös Mietoistenlahden rantaniittyjen kunnostusta niittämällä.

Hyyppärän harjualueen purokohteiden ennallistamisesta sovittiin

Satakunnassa Merikarvianjoen jokisuistossa inventoitiin putkilokasveja sekä sahalehdellä elävää uhanalaista viherukonkorentoa arvioiden samalla kunnostustarpeita. Helmi-ohjelma osallistui Salon ja Someron Hyyppärän Natura-alueen luonnonhoitoverkoston perustamiseen. Maanomistajien ja Valonian kanssa sovittiin eräiden Hyyppärän harjualueen purokohteiden ennallistamisesta luonnonhoitotöinä vuonna 2021.

Omistajat voivat tarjota suokohteitaan suojeluun

Helmi-ohjelman soidensuojelu käynnistyi vuonna 2020 Satakunnasta, mutta myös Varsinais-Suomesta saatiin ensimmäiset kohteet työn alle. Helmin soidensuojelu kohdistuu soidensuojelun täydennysohjelmassa valittuihin soihin, maakuntakaavan suojelusoihin sekä muihin arvokkaisiin soihin. Suojeluun päätyi esimerkiksi Pomarkun Karhuneva, jossa on hienoja luhtaisia nevakorpia sekä muita harvinaisia suotyyppejä.

Soidensuojelussa suon vesitalouden turvaaminen on tärkeää. Helmissä soita tarkastellaan hydrologisina kokonaisuuksina, jolloin mukana ovat myös suon reunaosat. Erityisen arvokkaita ovat kohteet, joissa suo yhdistyy suojeltaviin metsiin. Helmi-ohjelma toimii samalla tavoin kuin tuttu Metso-ohjelma. Se on vapaaehtoinen ja suojelusta maksetaan korvaus. Omistajat voivat tarjota arvokkaita suokohteitaan ELY-keskukselle Helmi-suojeluun.

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja Helmi-ohjelmaan suunnitelluista vuoteen 2030 saakka ulottuvista tavoitteista ja toimenpiteistä. Ohjelmaluonnos on avoimesti yleisön kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa (suomeksi) 31.1.2021 saakka.

Yhteyshenkilöt, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Helmi-ohjelma: Olli Mattila, yksikön päällikkö, olli.mattila@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 902

Perinnebiotoopit: Liina Salonen, perinnebiotooppikoordinaattori, liina.salonen@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 174

Laji- ja luontotyyppi-inventoinnit: Risto Vilen, suunnittelija, risto.vilen@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 018

Lintuvedet: Maria Yli-Renko, lintuvesikoordinaattori, maria.yli-renko@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 020

Ranta- ja pienvedet: Iiro Ikonen, ylitarkastaja, iiro.ikonen@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 869

Soidensuojelu: Sari Jaakkola, ylitarkastaja, sari.jaakkola@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 016

Avainsanat

Kuvat

Lataa
Pikkuapollo. Kuva: Ympäristöministeriö
Pikkuapollo. Kuva: Ympäristöministeriö
Lataa
Pikkuapollo. Kuva: Ympäristöministeriö
Pikkuapollo. Kuva: Ympäristöministeriö
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on huoltovarmuuskysymys30.1.2023 11:52:38 EET | Tiedote

Kierrätyslannoitteiden saatavuuden ja käytön lisääminen on tärkeä huoltovarmuuskysymys. Äkillisesti muuttuneessa maailmantilanteessa on ollut vaikeaa olla huomaamatta fossiilisten lannoitteiden suurta hinnanvaihtelua ja saatavuuden vaikeutumista. Elintarvikehuollon perustana on toimintavarma alkutuotanto, johon fossiilisten lannoitteiden markkinamuutokset ovat kovasti vaikuttaneet.

Helpotusta teknologiateollisuuden ja sosiaali- ja terveysalan osaajapulaan: Uusia valtakunnallisia palveluita työperäiseen maahanmuuttoon25.1.2023 11:01:15 EET | Tiedote

Uusien palvelupakettien tavoitteena on, että työnantajat saavat valmiita ammatti- ja erityisosaajia töihin Suomeen. Tarvittava osaaminen on tunnistettu ja testattu sekä työssä tarvittava suomen kieli on koulutettu jo lähtömaassa. Työnantajille tarjotaan räätälöityä palvelua, jossa työnantajan maksuosuus on puolet.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Sun 2 Oy:n Huittisten aurinkovoimalahankkeen YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)25.1.2023 09:40:51 EET | Tiedote

Sun 2 Oy on toimittanut 20.10.2022 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee teollisen mittaluokan aurinkovoimalan toteuttamista Huittisiin. Hankealue sijaitsee lähimmillään noin 3 kilometriä lounaaseen Lauttakylän taajamasta ja rajautuu länsilaidaltaan Säkylän kunnan rajaan.

Fonden för en rättvis omställning FRO stärker regionernas livskraft och främjar den gröna omställningen (Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Satakunta)18.1.2023 09:18:42 EET | Tiedote

Landskapen i Västra Finland får tillgång till sammanlagt 137,9 milj. € ny EU-finansiering under programperioden 2021–2027. Finansieringen kommer från EU:s nya fond för rättvis omställning, även känd under förkortningarna FRO eller JTF (Just Transition Fund). Hela Finland får 465 miljoner euro. Avsikten är att finansiera arbetsplatser och möjligheter till affärsverksamhet inom den gröna ekonomin samt att utveckla grön teknologi.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme