ELY-keskukset

Helmi-ohjelman ensimmäisenä vuonna edistettiin aktiivisesti luonnon monimuotoisuutta Lounais-Suomessa (Satakunta, Varsinais-Suomi)

Jaa

Ympäristöministeriön käynnistämän Helmi-elinympäristöohjelman tarkoituksena on tarttua Suomen luonnon köyhtymisen suurimpiin syihin ja tehdä vaikuttavia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi. Vuonna 2020 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella muun muassa inventoitiin metsäisten elinympäristöjen uhanalaisia luontotyyppejä, tehtiin lajistoselvityksiä lintuvesikunnostuksiin liittyen, suojeltiin soita ja inventoitiin perinnebiotooppeja. Tänä vuonna Helmi-ohjelman toimijajoukko ja toiminta-alueet laajenevat myös suojelualueiden ulkopuolelle ja ohjelman on sovittu ulottuvan vuoteen 2030 asti.

Hyviä uutisia perinnebiotooppien hoitoon tukea kaipaaville

Perinnebiotooppien inventointeja jatkettiin Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Inventoinneissa selvitettiin kohteiden nykytilaa, kasvilajistoa, arvoa ja hoidon tarvetta. Vilkkaan kesän aikana kohteita inventoitiin ennätysmäärä, yhteensä yli 1200 hehtaaria ja 130 kohdetta.

Monilla kohteilla hoito oli loppunut ja niittylajisto on taantunut umpeenkasvun myötä. Varsinais-Suomessa on maamme lajirikkaimmat perinnebiotoopit ja Satakunnassa arvokkaita elinympäristöjä ovat erityisesti merenrantaniittyjen kokonaisuudet. Näitä monille lajeille elintärkeitä ympäristöjä pitäisikin kiireesti palauttaa hoidon piiriin. Myönteistä kehitystä kuitenkin havaittiin kohteilla, jotka ovat olleet pitkään hoidossa esimerkiksi ympäristösopimuksilla.

Vuoden lopulla saatiin hyviä uutisia, kun luonnonsuojelulain asetus perinnebiotooppien kunnostukseen ja hoitoon myönnettävästä tuesta hyväksyttiin. Tänä vuonna on tulossa hakuun uusi kaikille hakijoille avoin tuki, jolla voidaan tehdä arvokkaiden kohteiden peruskunnostuksia ja hoitoa. Peruskunnostus voi olla vaikka uuden laitumen aitaamista, puuston raivauksia tai ruovikon niittoa. Tarkemmat hakuehdot ja -ajat tarkentuvat myöhemmin.

Saaristomerellä kartoitettiin uhanalaisten perhosten elinympäristöjä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella inventoitiin Helmi-ohjelman metsäisten elinympäristöjen Natura- ja uhanalaisia luontotyyppejä noin 1300 hehtaaria vuonna 2020. Valtaosa luontotyyppi-inventoinneista kohdistui harjumetsien kankaisiin. Lisäksi kartoitettiin puustoisia soita ja lehtoja. Pienialaisimpia kartoituskohteita olivat monien uhanalaisten lajien elinympäristöt, kuten paahdeympäristöt, pienvedet ja lähteiköt.

Uhanalaisten pikku- ja isoapolloperhosen elinympäristöjä ja esiintymistä kartoitettiin keväällä ja kesällä yhdessä Metsähallituksen Luontopalvelujen kanssa. Selvitykset tehtiin laajalla alueella Saaristomerellä Paraisten sisäsaaristossa sekä Kemiönsaarella, Hiittisten ja Vänön ulkosaaristossa. Kartoitusten ja tutkimusten pohjalta laaditaan toimintaohjelmat lajien säilyttämiseksi ja suunnitelmat niiden elinympäristöjen hoidolle.

Lintuvesikunnostuksissa päästiin käytännön töihin

Myös lintuvesikunnostusteemassa tehtiin vuoden 2020 aikana erilaisia lajistoselvityksiä, joita voidaan käyttää tulevien hoitosuunnitelmien tukena. Linnustoselvityksiä ja sudenkorentoselvityksiä tehtiin Varsinais-Suomen ja Satakunnan rajalla sijaitsevalla Otajärvellä ja kalaston rakennetta selvitettiin koekalastuksin Porin Noormarkussa sijaitsevalla Inhottujärvellä ja Salon Omenojärvellä.

Selvitysten lisäksi Varsinais-Suomen puolella päästiin myös käytännön töihin, kun Halikonlahden vanhoilla jätevesialtailla aloitettiin syksyllä hoitokalastukset altailla esiintyvän hopearuutanan poistamiseksi. Hoitokalastuksilla pyritään parantamaan lintujen ravintotilannetta, koska kalat aiheuttavat suoraa ravintokilpailua vesilintujen kanssa ja lisäksi sameuden kasvun myötä uposkasvit ja niissä elävä pieneliöstö vähenee. Kalaa saatiin poistettua altaista reilu 2000 kg ja kalastukset jatkuvat altailla vielä tulevinakin vuosina. Lisäksi Helmi-ohjelman lintuvesikunnostusten puitteissa tehtiin myös Mietoistenlahden rantaniittyjen kunnostusta niittämällä.

Hyyppärän harjualueen purokohteiden ennallistamisesta sovittiin

Satakunnassa Merikarvianjoen jokisuistossa inventoitiin putkilokasveja sekä sahalehdellä elävää uhanalaista viherukonkorentoa arvioiden samalla kunnostustarpeita. Helmi-ohjelma osallistui Salon ja Someron Hyyppärän Natura-alueen luonnonhoitoverkoston perustamiseen. Maanomistajien ja Valonian kanssa sovittiin eräiden Hyyppärän harjualueen purokohteiden ennallistamisesta luonnonhoitotöinä vuonna 2021.

Omistajat voivat tarjota suokohteitaan suojeluun

Helmi-ohjelman soidensuojelu käynnistyi vuonna 2020 Satakunnasta, mutta myös Varsinais-Suomesta saatiin ensimmäiset kohteet työn alle. Helmin soidensuojelu kohdistuu soidensuojelun täydennysohjelmassa valittuihin soihin, maakuntakaavan suojelusoihin sekä muihin arvokkaisiin soihin. Suojeluun päätyi esimerkiksi Pomarkun Karhuneva, jossa on hienoja luhtaisia nevakorpia sekä muita harvinaisia suotyyppejä.

Soidensuojelussa suon vesitalouden turvaaminen on tärkeää. Helmissä soita tarkastellaan hydrologisina kokonaisuuksina, jolloin mukana ovat myös suon reunaosat. Erityisen arvokkaita ovat kohteet, joissa suo yhdistyy suojeltaviin metsiin. Helmi-ohjelma toimii samalla tavoin kuin tuttu Metso-ohjelma. Se on vapaaehtoinen ja suojelusta maksetaan korvaus. Omistajat voivat tarjota arvokkaita suokohteitaan ELY-keskukselle Helmi-suojeluun.

Ympäristöministeriö pyytää kommentteja Helmi-ohjelmaan suunnitelluista vuoteen 2030 saakka ulottuvista tavoitteista ja toimenpiteistä. Ohjelmaluonnos on avoimesti yleisön kommentoitavana otakantaa.fi -palvelussa (suomeksi) 31.1.2021 saakka.

Yhteyshenkilöt, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Helmi-ohjelma: Olli Mattila, yksikön päällikkö, olli.mattila@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 902

Perinnebiotoopit: Liina Salonen, perinnebiotooppikoordinaattori, liina.salonen@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 174

Laji- ja luontotyyppi-inventoinnit: Risto Vilen, suunnittelija, risto.vilen@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 018

Lintuvedet: Maria Yli-Renko, lintuvesikoordinaattori, maria.yli-renko@ely-keskus.fi, puh. 0295 023 020

Ranta- ja pienvedet: Iiro Ikonen, ylitarkastaja, iiro.ikonen@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 869

Soidensuojelu: Sari Jaakkola, ylitarkastaja, sari.jaakkola@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 016

Avainsanat

Kuvat

Lataa
Pikkuapollo. Kuva: Ympäristöministeriö
Pikkuapollo. Kuva: Ympäristöministeriö
Lataa
Pikkuapollo. Kuva: Ympäristöministeriö
Pikkuapollo. Kuva: Ympäristöministeriö
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Rahoitusta porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa koskeville tutkimushankkeille (Lappi, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)23.6.2021 12:07:02 EEST | Tiedote

Vuoden 2021 tutkimushankehaussa tuli vireille määräaikaan mennessä yksi hakemus. Lapin ELY-keskuksella on vuosittain käytössä noin 350 000 euroa porotalouden, luontaiselinkeinojen ja koltta-alueen kehittämistoimintaa edistävien tutkimushankkeiden rahoittamiseen. Hankkeet rahoitetaan maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera).

Nästan 1,6 miljoner euro från programmet för effektiviserat vattenskydd till förbättring av kvaliteten på dagvatten och avlägsnande av skadliga ämnen23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax och miljöministeriet informerar: Programmet för effektiviserat vattenskydd finansierarelva dagvattenprojekt. Dagvattnens kvalitet förbättras och skadliga ämnen avlägsnas från dem i de projekt som understöds. Skadliga ämnen kommer i vattendragen från avloppsreningsverk samt dagvattnen, dvs. från städernas byggda ytor som sköljning av smält- och regnvatten. I projekten utreds bland annat mängden skadliga ämnen och utsläppskällor i dagvattnen. Dessutom utvecklas metoder för att kontinuerligt följa upp kvaliteten på och belastningen av dagvattnen samt för rengöring av dagvattnen. I projekten samlar man in ny information om kvaliteten på dagvattnen i identifierade riskområden och utreder möjligheterna för att avlägsna skadliga ämnen från dagvattnen (bland annat bygg- och rivningsplatser).Dessutom samlar man in information och utökar förståelsen för hur de naturliga dagvattenkonstruktionerna fungerar och för dagvattenhantering under byggti

Hulevesien laadun parantamiseen ja haitallisten aineiden poistamiseen lähes 1,6 miljoonaa euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta23.6.2021 10:30:00 EEST | Tiedote

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat: Vesiensuojelun tehostamisohjelma rahoittaa yhtätoista hulevesihanketta. Avustettavilla hankkeilla parannetaan hulevesien laatua ja poistetaan niiden sisältämiä haitallisia aineita. Haitallisia aineita päätyy vesistöön jäteveden puhdistamoista sekä hulevesistä eli kaupunkien rakennetuilta pinnoilta sulamis- ja sadevesien huuhtomana. Hankkeissa muun muassa selvitetään hulevesien sisältämien haitallisten aineiden määriä ja päästölähteitä, kehitetään menetelmiä hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimiseen seurantaan sekä kehitetään uusia hulevesien puhdistusmenetelmiä. Hankkeissa kerätään uutta tietoa tunnistettujen riskialueiden huleveden laadusta ja selvitetään vaarallisten aineiden poistomahdollisuuksia hulevesistä (muun muassa rakennus- ja purkutyömaat).Lisäksi hankkeissa kerätään tietoa ja lisätään ymmärrystä luonnonmukaisten hulevesirakenteiden toimivuudesta ja rakentamisen aikaisten huleve

Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnitteleman Tahkoluodon merituulipuiston laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu (Varsinais-Suomi, Satakunta)21.6.2021 11:47:59 EEST | Tiedote

Varsinais-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Suomen Hyötytuuli Oy:n Poriin suunnittelemaa Tahkoluodon merituulipuiston laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. Hankealue sijaitsee Porin edustalla merialueella, lähimmillään noin 4 kilometrin etäisyydellä Tahkoluodosta ja 30 kilometriä Porin keskustasta luoteeseen. YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja: Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta: merituulipuistoa ei rakenneta. Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 40 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–16 MW. Merituulipuisto rakennetaan yhtenäiselle alueelle, jonka pinta-ala on noin 128 km2. Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 45 voimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 310 metriä ja yksikköteho noin 11–20 MW. Merituulipuisto rakennetaan VE1:n mukaiselle alueelle sekä sen itäpuolelle laajennusosalle, jolloin yhte

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme