Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol anpassade sig väl till de utmaningar året 2020 förde med sig

Dela

Covid-19-pandemin påverkade förvaltningsdomstolens verksamhet på olika sätt år 2020. I fjol genomförde man även en stor organisationsreform i förvaltningsdomstolen och tog i bruk ett nytt ärendehanteringssystem där alla inkomna ärenden handläggs. I början av året trädde även en ny processlag i kraft.

Trots alla stora förändringar fortsatte förvaltningsdomstolens beslutsverksamhet på en god nivå. År 2020 avgjordes 6 874 ärenden och den genomsnittliga handläggningstiden var 8,6 månader.

Det kom in sammanlagt 7 420 ärenden till förvaltningsdomstolen. Antalet utlänningsärenden sjönk jämfört med det föregående året, men det kom ändå fortfarande in flest utlänningsärenden (47 %), åtföljt av social- och hälsovårdsärenden (27 %) samt ärenden som gäller statsrätt och allmän förvaltning (9 %).

I verksamhetsberättelsen beskrivs mera ingående olika förändringar som hänför sig till pandemin och verksamhetsmiljön. Verksamhetsberättelsen innehåller även information om bland annat den nya elektroniska tjänsten för uträttande av ärenden i domstolen samt en statistiköversikt.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Radanrakentajantie 5 / Banbyggarvägen 5
00520 Helsinki / Helsingfors

029 56 42069http://www.hehao.fi

Helsingfors förvaltningsdomstol har som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Följ Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Förvaltningsdomstolen upphävde delar av Nylandsplanen 2050, som utgörs av en helhet av landskapsplaner. Största delen av besvären avslogs.24.9.2021 12:08:35 EEST | Tiedote

Förvaltningsdomstolen har genom tre beslut som meddelades i dag avslagit största delen av de besvär som riktade sig mot godkännandet av Nylands landskapsförbunds landskapsplan 2050-helhet. Förvaltningsdomstolen upphävde dock delar av landskapsplanen på besvär från naturskyddsföreningar och delar av de planbestämmelser som gällde stora detaljhandelsenheter på besvär från Nylands NTM-central. Förvaltningsdomstolen ansåg att planen var lagstridig till denna del.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum