Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol anpassade sig väl till de utmaningar året 2020 förde med sig

Dela

Covid-19-pandemin påverkade förvaltningsdomstolens verksamhet på olika sätt år 2020. I fjol genomförde man även en stor organisationsreform i förvaltningsdomstolen och tog i bruk ett nytt ärendehanteringssystem där alla inkomna ärenden handläggs. I början av året trädde även en ny processlag i kraft.

Trots alla stora förändringar fortsatte förvaltningsdomstolens beslutsverksamhet på en god nivå. År 2020 avgjordes 6 874 ärenden och den genomsnittliga handläggningstiden var 8,6 månader.

Det kom in sammanlagt 7 420 ärenden till förvaltningsdomstolen. Antalet utlänningsärenden sjönk jämfört med det föregående året, men det kom ändå fortfarande in flest utlänningsärenden (47 %), åtföljt av social- och hälsovårdsärenden (27 %) samt ärenden som gäller statsrätt och allmän förvaltning (9 %).

I verksamhetsberättelsen beskrivs mera ingående olika förändringar som hänför sig till pandemin och verksamhetsmiljön. Verksamhetsberättelsen innehåller även information om bland annat den nya elektroniska tjänsten för uträttande av ärenden i domstolen samt en statistiköversikt.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Radanrakentajantie 5 / Banbyggarvägen 5
00520 Helsinki / Helsingfors

029 56 42069http://www.hehao.fi

Helsingfors förvaltningsdomstol har som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Följ Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol meddelade två avgöranden som gäller dataskydd8.4.2021 12:12:33 EEST | Tiedote

Förvaltningsdomstolen har i dag meddelat två avgöranden med vilka domstolen upphävde två beslut av Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Besluten gällde webbplatsers kakpolicyer. En privatperson skickade skrivelser till Transport- och kommunikationsverket som gällde lagenligheten av kakpolicyerna för de av Transport- och kommunikationsverket förvaltade webbsidorna Traficom.fi och Liikennefakta.fi samt för en webbsida som drevs av en privat aktör. Enligt personen registrerades information på personens terminalutrustning utan personens samtycke vid besök på webbsidorna i fråga. Transport- och kommunikationsverket avslutade behandlingen av ärendena och ansåg att skrivelserna inte gav anledning till vidare åtgärder. Enligt verket hade alla kakor avlägsnats från Liikennefakta.fi-webbplatsen och kakpolicyerna för de två andra webbplatserna var lagenliga. Personen anförde besvär över Transport- och kommunikationsverkets beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Förvaltningsdomstol

Helsingin hallinto-oikeus antoi kaksi tietosuojaa koskevaa ratkaisua8.4.2021 12:06:10 EEST | Tiedote

Tänään antamillaan ratkaisuilla hallinto-oikeus on kumonnut kaksi Liikenne- ja viestintäviraston (Traficomin) tekemää päätöstä, jotka koskivat verkkosivustojen evästekäytäntöjä. Yksityishenkilö lähetti Liikenne- ja viestintävirastolle kirjelmät, joissa oli kyse Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämien Traficom.fi- ja Liikennefakta.fi-verkkosivustojen sekä erään yksityisen tahon ylläpitämän verkkosivuston evästekäytäntöjen lainmukaisuudesta. Henkilön mukaan hänen vieraillessaan kyseisillä verkkosivuilla hänen päätelaitteelleen tallennettiin tietoja ilman hänen suostumustaan. Liikenne- ja viestintävirasto päätti asioiden käsittelyn katsoen, etteivät kirjelmät antaneet aihetta lisätoimenpiteille. Viraston mukaan Liikennefakta.fi-sivustolta oli poistettu kaikki evästeet ja kahden muun sivuston evästekäytännöt olivat lainmukaisia. Henkilö valitti Liikenne- ja viestintäviraston päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden arvioitavana oli erityisesti kysymys siitä, voidaank

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum