Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol förbjuder verkställandet av Nylandsplanen 2050 för den tid domstolsbehandlingen pågår

Dela

Sammanlagt 35 besvär har anförts hos förvaltningsdomstolen över Nylandsplanen 2050. Helsingfors förvaltningsdomstol har 22.1.2021 med tre handläggningsbeslut förbjudit verkställandet av Nylandsplanens 2050 etapplandskapsplaner för Helsingforsregionen, Östra Nyland och Västra Nyland med anledning av de besvär som anförts hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen avgör besvären senare under år 2021 med ett skilt beslut.

Nyckelord

Kontakter

Beslut H187/2021 / Diarie 21966/2020 m.fl.

Länkar

Om

Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Radanrakentajantie 5 / Banbyggarvägen 5
00520 Helsinki / Helsingfors

029 56 42069http://www.hehao.fi

Helsingfors förvaltningsdomstol har som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Följ Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingin hallinto-oikeus kieltää Uusimaa-kaavan 2050 täytäntöönpanon oikeuskäsittelyn ajaksi22.1.2021 10:20:02 EETTiedote

Hallinto-oikeuteen on tehty Uusimaa-kaavasta 2050 yhteensä 35 valitusta. Helsingin hallinto-oikeus on kolmella välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt Uusimaa-kaavan 2050 Helsingin seudun, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan täytäntöönpanon hallinto-oikeuteen tehtyjen valitusten johdosta. Hallinto-oikeus antaa päätöksen valituksiin myöhemmin erikseen vuoden 2021 aikana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum