Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstols verksamhetsberättelse för år 2021 har publicerats

Dela

Förvaltningsdomstolen har kunnat ge rättsskydd relativt normalt, även om året 2021 var exceptionell på många olika sätt. Förvaltningsdomstolens verksamhet påverkades bland annat av den fortsatta coronapandemin, flytten till tillfälliga lokaler och personalomsättningen som orsakades av den stora mängden tjänsteförhållanden på viss tid.

Under år 2021 avgjordes 6 430 ärenden i förvaltningsdomstolen och den genomsnittliga handläggningstiden var 9,7 månader. Sammanlagt 6 575 ärenden blev anhängiga hos förvaltningsdomstolen. Antalet utlänningsärenden sjönk markant jämfört med det föregående året. Ändå kom det fortfarande in flest utlänningsärenden (37 %). Näst flest kom det in social- och hälsovårdsärenden (31 %) och ärenden gällande statsrätt och allmän förvaltning (11 %).

I verksamhetsberättelsen beskrivs utöver statistik även handläggningen av ärenden hos förvaltningsdomstolen, presenteras utplock av beslut som meddelats under årets gång samt redogörs för hur förvaltningsdomstolen har deltagit i lagstiftnings- och utvecklingsprojekt i egenskap av remissinstans eller den som har hörts.

Nyckelord

Kontakter

Pirkko Väänänen
Informatör
Tel.: 029 56 42065
pirkko.vaananen@oikeus.fi

Dokument

Om

Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstolHelsingfors förvaltningsdomstol har som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Följ Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum