Korkein hallinto-oikeus

HFD anser betänkandet om att förnya lagstiftningen kring offentliga samfunds skadeståndsansvar ensidigt

Dela
Högsta förvaltningsdomstolen anser i sitt utlåtande att arbetsgruppsbetänkandet om förnyelse av lagstiftningen gällande offentliga samfunds skadeståndsansvar inte utgör en tillräcklig grund för att förnya lagstiftningen. Offentliga samfunds skadeståndsansvar är en principiellt betydande och komplex fråga som inte borde granskas enbart ur skadeståndsrättens synvinkel.

I Finland står framförallt det förvaltningsrättsliga besvärssystemet som garant för att lagenligheten i myndigheternas verksamhet och de grundläggande och mänskliga rättigheterna i enskilda förvaltningsärenden förverkligas.

- Betänkandet ger ställvis ett intryck av att skadestånd som rättsmedel skulle anses primärt i förhållande till det förvaltningsrättsliga besvärssystemet, bedömer HFD i sitt utlåtande till justitieministeriet.

Bestämmelserna om offentliga samfunds skadeståndsansvar bör inte heller förnyas så att de allmänna domstolarna blir ett substitut för eller en förlängning på det förvaltningsrättsliga besvärssystemet. Rättskipningen blir inte smidigare av att ett förvaltningsbesluts lagenlighet först granskas i förvaltningsdomstolen och man därefter – trots att beslutet i förvaltningsprocessen skulle ha konstaterats lagenligt – kan inleda en ny rättegång i allmän domstol om huruvida beslutet är ”skadeståndsrättsligt” lagenligt.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att frågorna kring offentliga samfunds skadeståndsansvar har granskats för ensidigt i betänkandet. En förnyelse av bestämmelserna om skadeståndsansvaret förutsätter en till väsentliga delar mer omfattande analys där man beaktar domstolskontrollen av den offentliga förvaltningen och den övriga lagenlighetskontrollen i sin helhet.

HFD:s utlåtande 15.3.2023 om förnyelsen av lagstiftningen gällande offentliga samfunds skadeståndsansvar (på finska)

Kontakter

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

KHO pitää mietintöä julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamisesta yksipuolisena15.3.2023 11:24:28 EET | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus katsoo tänään antamassaan lausunnossa, että julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän mietintö ei anna riittävää pohjaa sääntelyn uudistamiselle. Julkisyhteisön korvausvastuu on periaatteellisesti merkittävä ja monitahoinen kysymys, jota ei tulisi tarkastella vain vahingonkorvausoikeuden kehikosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum