Korkein hallinto-oikeus

HFD återförsänder Sokli-gruvans miljö- och vattenhushållningstillstånd till regionförvaltningsverket för ny behandling

Dela

Högsta förvaltningsdomstolen har idag gett sitt beslut om de miljö- och vattenhushållningstillstånd som regionförvaltningsverket hade beviljat för gruvprojektet i Sokli. HFD återförsände tillståndsärendet i sin helhet till regionförvaltningsverket för ny behandling. HFD motiverade sitt beslut med frågor som ansluter till gruvans vattenhushållning och dess konsekvenser för vattendragen.

Gruvan som är planerad till Sokli-området i Savukoski är ett för finska förhållanden exceptionellt stort gruvprojekt, vilket innebär att även de vattenmängder som leds och behandlas i dess verksamhet blir synnerligen stora.

Enligt högsta förvaltningsdomstolen har det trots tillståndsbestämmelserna blivit kvar betydande osäkerhetsfaktorer i de planer som gäller gruvans vattenhushållning. HFD fäste uppmärksamhet vid att risken för miljöförstöring växer framförallt om flera av riskfaktorerna förverkligas samtidigt.

Högsta förvaltningsdomstolen tog i sin bedömning särskilt i beaktande Nuorttijoki som ligger inom gruvprojektets omedelbara verkningsområde. Nuorttijoki är i naturtillstånd och känslig för förändringar och i ån förekommer en sannolikt genetiskt unik insjööringsstam som är beroende av vattendragets särdrag.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att osäkerhetsfaktorerna i anslutning till gruvans vattenhushållning borde ha bedömts på förhand innan tillståndet beviljades. I stället ingår i tillståndet flera villkor om att göra också omfattande undersökningar och utredningar i efterskott. Enligt högsta förvaltningsdomstolen är det fråga om för förutsättningarna att bevilja tillståndet centrala utredningsskyldigheter. Tillståndsvillkoren och utredningar som görs efter att tillståndet har beviljats räcker inte i den här helheten och med beaktande av försiktighetsprincipen för att behärska verksamhetens riskfaktorer under alla hydrologiska omständigheter. Eftersom projektet kan innebära en betydande förorening av Nuorttijoki och en försämring av levnadsförhållandena för insjööringen som förekommer i ån, återförsände högsta förvaltningsdomstolen ärendet till regionförvaltningsverket för ny behandling.

Med tanke på ärendets nya behandling uttalade sig högsta förvaltningsdomstolen också om övriga besvärsgrunder som är väsentliga för gruvprojektets förverkligande. Till dem hör konsekvenserna för vattensystemet i Kemi älv, betydelsen av de så kallade Sokli-ängarna i tillståndsprövningen och de konsekvenser projektet har för renskötseln.

Högsta förvaltningsdomstolen förrättade syn på Sokli-området förra hösten.

Beslutet kan i sin helhet läsas på finska på högsta förvaltningsdomstolen webbplats.

KHO 2022:38

Kort referat på svenska

HFD 2022:38

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee asemakaavaa (Hernesaari, Helsinki)19.5.2022 10:16:13 EEST | Päätös

Helsingin kantakaupungin eteläiselle ranta-alueelle sijoittuvaa Hernesaarta ja sitä ympäröiviä vesi- ja puistoalueita koskevalla asemakaavalla osoitettiin uutta asuntokerrosalaa noin 316 000 k-m² ja työpaikka- ja palvelukerrosalaa noin 139 000 k-m². Tavoiteltu asukasmäärän lisäys oli 7 600 asukasta ja työpaikkojen lisäys noin 3 000. Kaavaratkaisu mahdollisti lisäksi risteily- ja venesatamien sekä lumen vastaanottoalueen sijoittamisen alueelle.

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee kiinteistön haltijan toissijaista vastuuta18.5.2022 09:10:16 EEST | Päätös

A Oy:n vuokraoikeuden perusteella hallitsemalla kiinteistöllä sijainneeseen rakennukseen oli jäänyt ympäristöluvanvaraisen niklaamon toiminnan päätyttyä kemikaaleja. Kiinteistön piha-alue oli roskaantunut. Asiassa oli kysymys sen arvioimisesta, oliko A Oy kiinteistön haltijan toissijaisen vastuun perusteella voitu määrätä huolehtimaan niklaamon toiminnasta peräisin olevien kemikaalien jätehuollon järjestämisestä sekä piha-alueen siivoamisesta.

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta10.5.2022 09:15:38 EEST | Päätös

Elinkeinoyhtymä A Ky omisti Kiinteistö Oy B:n koko osakekannan. Tarkoitus oli, että Kiinteistö Oy B jakaa A Ky:lle varoja rakennusrahastosta vuoden 2021 ja/tai 2022 aikana osakeyhtiölain 13 luvun varojen jakamista vapaan oman pääoman rahastosta koskevien säännösten mukaisesti. Varoja jaettaisiin enintään määrä, joka vastaa Kiinteistö Oy B:hen edellisen kymmenen vuoden aikana tehtyjen sijoitusten määrää. Kiinteistö Oy B:n rakennusrahastoon oli tehty sijoituksia vuonna 2009, vuonna 2011 ja vielä lisää vuoden 2014 loppuun mennessä. Rahastoon ei ollut kirjattu voittovaroja, eikä sieltä ollut yhtiön historian aikana jaettu varoja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum