Korkein hallinto-oikeus

HFD biföll miljö- och vattenhushållningstillståndet som beviljats bioproduktfabriken vid Kemi träsk

Dela

Högsta förvaltningsdomstolen har med sitt idag givna beslut bifallit det miljö- och vattenhushållningsbeslut som beviljats åt Boreal Bioref Ab:s (sedermera Vataset Teollisuus Ab) bioproduktfabriksprojekt.

Högsta förvaltningsdomstolen beviljade besvärstillstånd åt sex ändringssökanden. Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra verkningarna av bioproduktfabrikens vattenutsläpp på Kemi träsk.

Enligt förvaltningsplanen var den uppnåbara ekologiska statusen av Kemi träsk god. De kvalitetsfaktorer som indikerade Kemi träsk ekologiska status påvisade inte heller långsiktig eutrofieringsutveckling eller övriga trender av försämring. Eutrofieringseffekten av bioproduktfabrikens utsläpp av avloppsvatten hade därutöver bedömts vara i huvudsak lokala och utsläppsmängden hade redan begränsats anmärkningsvärt med tillståndsmyndighetens och förvaltningsdomstolens beslut. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att bioproduktfabrikens verksamhet inte medför förbjuden försämring av den ekologiska statusen i Kemi träsk.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att bioproduktfabrikens verksamhet, med tanke på de striktare gränsvärden som förvaltningsdomstolen fastställt i förhållande till tillståndsbeslutet, inte heller på annat sätt medför sådan eutrofiering av Kemi träsk som skulle utgöra ett hinder för beviljande av miljötillstånd. Regleringen av Kemi träsk bedömdes inte heller ha sådana samverkningar med bioproduktfabrikens utsläpp som skulle medföra betydande förorening av vattensystemet.

Tillägg till tillståndsvillkoren om förpliktelse att lämna utredning gällande utsläppens verkningar och förminskningsmöjligheter

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg emellertid att det ännu var nödvändigt att tillhandahålla långsiktiga uppskattningar av sulfat- och natriumutsläpp som ökar salthalten i avloppsvattnet med den valda vattenreningstekniken. Därför tillförde högsta förvaltningsdomstolen till tillståndskraven en förpliktelse att lämna utredning gällande effekter och förminskningsmöjligheter av sulfat- och natriumutsläpp. Tillståndsmyndigheten kan utifrån utredningens resultat vid behov precisera tillståndsvillkoren.

HFD 30.6.2022 L 31 (på finska)

Kontakter

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum