Korkein hallinto-oikeus

HFD: Det hade inte skett fel i förfarandet vid försäkringsdomstolen i ärendet gällande tillskottspremie

Dela

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len har med sitt års­boks­be­slut gi­vet idag av­gjort an­sö­kan om åter­bry­tan­de av för­säk­rings­dom­sto­lens be­slut gäl­lan­de till­skottspre­mie. Frå­gan gäll­de pre­mi­er som en för­säk­rings­kas­sa som för­satts i lik­vi­da­tion ta­git ut av sina de­lä­ga­re år 2016.

Allt som allt anlände det till högsta förvaltningsdomstolen i april-maj nästan 180 ansökningar om återbrytande av försäkringsdomstolens beslut som hänförde sig till den ovan nämnda helheten. Till stöd för ansökningarna framfördes bland annat att ärendet redan hade avgjorts så, att försäkringsdomstolen inte mera kunde ta det upp det till behandling.

Till högsta förvaltningsdomstolens behörighet hörde att pröva huruvida det vid behandlingen av ärendet vid försäkringsdomstolen hade skett ett sådant fel i förfarandet som väsentligt hade kunnat inverka på beslutet. Det hade inte skett ett sådant fel i förfarandet med vilket försäkringsdomstolen hade beslutat att ta upp ärendet till behandling trots dess tidigare beslut. Det hade inte skett fel i förfarandet vid ärendets utredning. Ansökan on återbrytande förkastades och avvisades till den del den inte grundade sig på påstående om fel i förfarandet.

Kort referat av HFD:s avgörande på svenska finns på högsta förvaltningsdomstolens webbplats.

HFD 2021:86

Kontakter

Jaana Lappalainenprojektipäällikkö/projektchef viestintäpäällikön sijainen / ställföreträdande kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen

Tel:050 308 7574etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum