Korkein hallinto-oikeus

HFD förrättar syn för att bedöma Sokligruvans miljökonsekvenser

Dela

Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn i Savukoski 31.8.-1.9.2021 på det planerade gruvområdet för Sokligruvan. Syftet med syneförrättningen är att bland annat utreda Sokligruvans konsekvenser för vattendragen och den övriga miljön.

Regionförvaltningsverket i norra Finland har år 2018 beviljat Sokligruvan miljötillstånd och vattenhushållningstillstånd. Vasa förvaltningsdomstol har år 2020 till större delen avslagit de besvär som gjordes med anledning av regionförvaltningsverkets beslut. Vid sidan av privatpersoner har Kemi-Sompio renbeteslag med flera, Sokli Ab samt Finlands naturskyddsförbunds Lapplands krets och föreningen Nuortin Elinkautiset ansökt om besvärstillstånd över förvaltningsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen.

Till syneförrättningen har förutom de som ansökt om besvärstillstånd, också representanter för olika myndigheter bjudits in. Från högsta förvaltningsdomstolen deltar justitieråden Riitta Mutikainen, Mika Seppälä, Taina Pyysaari, Jaakko Autio och Robert Utter, miljösakkunnigråden Mikael Hildén och Seppo Rekolainen samt referendarierådet Päivi Korkeakoski i syneförrättningen.

Ärendet avgörs inte på platsen, utan senare i högsta förvaltningsdomstolens sammanträde. Beslutet baserar sig på de observationer som görs under syneförrättningen och det skriftliga material som lämnats i ärendet.

HFD förrättar endast sällan syn

Högsta förvaltningsdomstolen förrättar vid behov syn i ärenden som är betydande för samhället, kulturen eller miljöskyddet. Under en syneförrättning kan domstolens medlemmar på plats göra bedömningar och iakttagelser gällande till exempel landskapet, naturförekomster eller byggnader. Syftet är att ge domstolen en möjligast vid uppfattning som stöd för beslutsfattandet.

Högsta förvaltningsdomstolen förrättar syn endast sällan, endast några gånger om året. En syneförrättning är inte en muntlig förhandling men parterna kan i samband med den fästa domstolens medlemmars uppmärksamhet vid synpunkter parterna anser viktiga. Högsta förvaltningsdomstolens handläggning är i huvudsak skriftlig.

Nyckelord

Kontakter

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum