Korkein hallinto-oikeus

HFD godkände en del av de besvär som anfördes av personer som ansökt om att bli upptagna i sametingets vallängd år 2019

Dela

HFD har idag avgjort 161 ärenden som gäller upptagande i sametingets vallängd för år 2019. Av besvären godkändes 37. Tio besvär lämnades redan tidigare utan prövning som för sent inkomna.

De ändringssökanden som nu upptagits i vallängden kan inte längre rösta i 2019 års sametingsval. De ska ändå antecknas i sametingets vallängd för kommande val.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog också tre besvär som gällde fastställelsen av valresultatet.

Sametingsvalet år 2019 har sysselsatt högsta förvaltningsdomstolen

Sametingets styrelse avslog år 2019 ett hundratal personers ansökningar om att bli upptagen i vallängden. På hösten 2019 återförsände HFD flera ärenden som gällde upptagande till vallängden till sametingets styrelse för ny behandling. I en del av besluten ansåg HFD att personen ska antecknas i vallängden. En del av besluten gällde bristfällig motivering och i en del ärenden hade ny utredning tillkommit.

Sametingets styrelse avgjorde i december 2019 de ärenden som av HFD återförsänts för ny behandling. Till högsta förvaltningsdomstolen anfördes besvär över 171 beslut.

Sametingets val år 2019 förrättades 2.-30.9.2019. Sametingets valnämnd fastställde valresultatet 2.10.2019.

Länkar till de årsboksbeslut där besvären har godkänts:

HFD 2021:47 och HFD 2021:48

Länkar till de årsboksbeslut där besvären har avslagits:

HFD 2021:45 och HFD 2021:46

Kontakter

Jaana Lappalainenprojektipäällikkö/projektchef viestintäpäällikön sijainen / ställföreträdande kommunikationschefkorkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen

Tel:050 308 7574etunimi.sukunimi@oikeus.fi

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

HFD: Det hade inte skett fel i förfarandet vid försäkringsdomstolen i ärendet gällande tillskottspremie23.6.2021 09:55:05 EEST | Tiedote

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len har med sitt års­boks­be­slut gi­vet idag av­gjort an­sö­kan om åter­bry­tan­de av för­säk­rings­dom­sto­lens be­slut gäl­lan­de till­skottspre­mie. Frå­gan gäll­de pre­mi­er som en för­säk­rings­kas­sa som för­satts i lik­vi­da­tion ta­git ut av sina de­lä­ga­re år 2016.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum