Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsberättelse 2021 har publicerats

Dela

Högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse innehåller ett kompakt sammandrag av de beslut under 2021 som var juridiskt mest betydelsefulla och som fick publicitet. Ytterligare ger årsberättelsen insyn i det gångna årets händelser och verksamhet.

Årsberättelsen visar med exempel på det vida spektrum samhälleliga ärenden som högsta förvaltningsdomstolen avgör varje år. I berättelsen klargörs betydelsen av tid och rum i ärenden som gäller internationellt skydd, beslut om förbehållsanmälan och malmletningstillstånd enligt gruvlagen liksom besöksförbud under corona-pandemin och tvångsmedlemskap i studentkåren.

I årsberättelsen ingår reflektioner över rättsstaten och tryggandet av medborgarnas grundrättigheter särskilt i kristider samt Domstolsverkets roll och ställning i förhållande till domstolarna. I årsberättelsen redogörs också för HFD:s första strategi som offentliggjordes 2021.

Årsberättelsen innehåller en omfattande statistik över inkomna och avgjorda ärenden i HFD under året 2021. De största ärendekategorierna i högsta förvaltningsdomstolen ifjol var utlänningsärenden och social- och hälsovårdsärenden.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee elinkeinotulon verotusta10.5.2022 09:15:38 EEST | Päätös

Elinkeinoyhtymä A Ky omisti Kiinteistö Oy B:n koko osakekannan. Tarkoitus oli, että Kiinteistö Oy B jakaa A Ky:lle varoja rakennusrahastosta vuoden 2021 ja/tai 2022 aikana osakeyhtiölain 13 luvun varojen jakamista vapaan oman pääoman rahastosta koskevien säännösten mukaisesti. Varoja jaettaisiin enintään määrä, joka vastaa Kiinteistö Oy B:hen edellisen kymmenen vuoden aikana tehtyjen sijoitusten määrää. Kiinteistö Oy B:n rakennusrahastoon oli tehty sijoituksia vuonna 2009, vuonna 2011 ja vielä lisää vuoden 2014 loppuun mennessä. Rahastoon ei ollut kirjattu voittovaroja, eikä sieltä ollut yhtiön historian aikana jaettu varoja.

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee asemakaavan meluvaikutusten riittävää selvitystä9.5.2022 09:25:05 EEST | Päätös

Asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa oli osoitettu raitiovaunuliikenteelle varattu katualue, joka oli toteutettava nurmiratana. Asemakaavan yleisten määräysten mukaan raitiotien suunnittelussa tuli huomioida melu- ja tärinäntorjuntatarpeet. Asemakaava-aluetta koski yleiskaavassa merkintä virkistys- ja viheralue sekä osin kantakaupunki (C), ja alueelle oli osoitettu pikaraitiotie ja raideliikenteen runkoyhteys. Kaava-alue rajautui osin siirtolapuutarha-alueeseen, jolla sijaitsi kevytrakenteisia kesäkäyttöön tarkoitettuja mökkejä, joissa kesäaikana oli mahdollista myös yöpyä. Siirtolapuutarhamökki ei ollut rakennuslupaa edellyttävä rakennus eikä siihen sovellettu asuinrakennusta koskevia rakenteellisia tai ääneneristävyyteen liittyviä vaatimuksia.

KHO:n muu julkaistu päätös, joka koskee palomestarin palkkausta (Mikkeli)5.5.2022 09:40:33 EEST | Päätös

Korkein hallinto-oikeus kumosi Itä-Suomen hallinto-oikeuden sekä Etelä-Savon pelastuslautakunnan ja Mikkelin kaupungin pelastusjohtajan päätökset ja velvoitti Mikkelin kaupungin maksamaan palomestarille kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisia palkkasaatavia. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 5.5.2022 T 21

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee työsuojeluilmoituksen vireilläolon julkisuutta26.4.2022 09:23:23 EEST | Päätös

Toimittaja oli pyytänyt aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta tiedon siitä, oliko työsuojelun vastuualueella vireillä tiettyyn työpaikkaan liittyvä kantelu eli asia, joka perustuu tehtyyn työsuojeluilmoitukseen. Pyyntö ei koskenut mahdolliseen työsuojeluilmoitukseen liittyviä lähempiä tietoja kuten tietoa ilmoittajan henkilöllisyydestä, ilmoituksen sisällöstä tai sen tekemisen ajankohdasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum