Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsberättelse 2021 har publicerats

Dela
Högsta förvaltningsdomstolens årsberättelse innehåller ett kompakt sammandrag av de beslut under 2021 som var juridiskt mest betydelsefulla och som fick publicitet. Ytterligare ger årsberättelsen insyn i det gångna årets händelser och verksamhet.

Årsberättelsen visar med exempel på det vida spektrum samhälleliga ärenden som högsta förvaltningsdomstolen avgör varje år. I berättelsen klargörs betydelsen av tid och rum i ärenden som gäller internationellt skydd, beslut om förbehållsanmälan och malmletningstillstånd enligt gruvlagen liksom besöksförbud under corona-pandemin och tvångsmedlemskap i studentkåren.

I årsberättelsen ingår reflektioner över rättsstaten och tryggandet av medborgarnas grundrättigheter särskilt i kristider samt Domstolsverkets roll och ställning i förhållande till domstolarna. I årsberättelsen redogörs också för HFD:s första strategi som offentliggjordes 2021.

Årsberättelsen innehåller en omfattande statistik över inkomna och avgjorda ärenden i HFD under året 2021. De största ärendekategorierna i högsta förvaltningsdomstolen ifjol var utlänningsärenden och social- och hälsovårdsärenden.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

HFD anser betänkandet om att förnya lagstiftningen kring offentliga samfunds skadeståndsansvar ensidigt15.3.2023 11:28:02 EET | Tiedote

Högsta förvaltningsdomstolen anser i sitt utlåtande att arbetsgruppsbetänkandet om förnyelse av lagstiftningen gällande offentliga samfunds skadeståndsansvar inte utgör en tillräcklig grund för att förnya lagstiftningen. Offentliga samfunds skadeståndsansvar är en principiellt betydande och komplex fråga som inte borde granskas enbart ur skadeståndsrättens synvinkel.

KHO pitää mietintöä julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamisesta yksipuolisena15.3.2023 11:24:28 EET | Tiedote

Korkein hallinto-oikeus katsoo tänään antamassaan lausunnossa, että julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmän mietintö ei anna riittävää pohjaa sääntelyn uudistamiselle. Julkisyhteisön korvausvastuu on periaatteellisesti merkittävä ja monitahoinen kysymys, jota ei tulisi tarkastella vain vahingonkorvausoikeuden kehikosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum