Korkein hallinto-oikeus

HFD:s president Kari Kuusiniemi: Hoten mot rättsstaten och klimatförändringen är oroande

Dela

Domstolarna garanterar rättsstatens funktioner och försvarar den enskildes rättigheter. Domstolarna behöver ändå en stark ställning i samhället. I Finland borde vi på allvar se över garantierna för domstolarnas oberoende på motsvarande sätt som man gjort i Sverige. Lagstiftaren borde kvickt reagera på klimatförändringen.

Högsta förvaltningsdomstolens president Kari Kuusiniemi talade idag på den årliga förvaltningsdomstolsdagen. I sitt tal betonade han särskilt domstolarnas oberoende.

- Demokratin, fungerande institutioner samt de grundläggande och mänskliga rättigheterna utgör grunden till ett fungerande samhälle. Demokratin ska tåla att olika människor och grupper kommer till makten. Det är möjligt endast om de oberoende domstolarna är tillräckligt starka också i framtiden och under undantagsförhållanden, betonar president Kuusiniemi.

Domstolarna uppnår förtroende endast genom att de respekterar lagen. De ska igenkänna frågor som gäller de grundläggande och mänskliga rättigheterna, vara öppna i sin verksamhet, tydliga i sin kommunikation och motivera sina beslut på ett begripligt sätt.

Kuusiniemi hänvisar till de försök som även i Europa har förekommit att rubba rättsstaten och till händelserna i Förenta staterna i samband med fastställandet av presidentvalets resultat.

- Finland borde enligt mig på samma sätt som Sverige utreda en förstärkning av domstolarnas grundlagsenliga och lagenliga oberoende. Det finns behov för en översyn och tiden för en utredning är mogen. Senare kan det vara för sent, framhäver Kuusiniemi.

Allvarliga strukturella problem i miljölagstiftningen

President Kuusiniemi framför sin allvarliga oro för klimatförändringen och den finska lagstiftningens förmåga att besvara den. Det är lagstiftarens uppgift att förse domstolarna med redskap för att ingripa i miljöns tillstånd och förhindra klimatförändringen.

- Den finska miljölagstiftningen har strukturella drag som försämrar domstolarnas möjligheter att påverka klimatförändringen och hindra en utarmning av miljön, säger Kuusiniemi.

Vår lagstiftning grundar sig på traditionell tillståndsstyrning. För att lösa de globala problemen krävs ändå omfattande styrning av människors och organisationers beteende. Domstolarna kan till exempel för tillfället inte beakta växthusutsläpp i sin miljötillståndsbedömning. Miljöskyddslagen medger inte det.

Kontakter

Länkar

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum