MaahanmuuttovirastoMaahanmuuttovirastoMaahanmuuttovirastoMaahanmuuttovirasto

Hjälpsystemet för offer för människohandel erbjuder arbetslivsträning åt offer för människohandel

Dela

Offer för människohandel har börjat få arbetslivsträning. Träningen stärker arbetslivskunskaperna hos offer för människohandel och offer för utnyttjande som är relaterat till människohandel och ger dem information om arbetslivet i Finland. Offren får även stöd för att få tillgång till det rättvisa arbetslivet.

Det ordnas sammanlagt fyra träningshelheter i form av ett pilotprojekt. Den första helheten började i slutet av augusti med 4–6 deltagare. Projektet för att förbättra arbetslivskunskaperna och -färdigheterna hos offer för människohandel (IKUT) som samordnas av hjälpsystemet för offer för människohandel har ansvaret för träningen. Hjälpsystemet för offer för människohandel är en del av Migrationsverket.

Offer för människohandel får individuellt stöd

Träningen genomförs i helheter som pågår i tio veckor. I början av träningen görs det en omfattande inledande kartläggning för varje deltagare på basis av vilken deltagarna får individuellt stöd och handledning under träningen.

– Individuell handledning spelar en mycket viktig roll i arbetslivsträningen. Under den inledande kartläggningsperioden har vi fått en djupare insikt om de varierande arbetslivsbehov och sysselsättningsmöjligheter som offer för människohandel har. Genom individuell handledning kan vi också mer effektivt stödja de deltagare som på grund av sin livssituation inte kan delta i gruppverksamheten under träningen, säger projektchef Veikko Mäkelä.

I träningen ingår cirka 12–15 timmar gruppverksamhet per vecka, till exempel handledning i vardagskompetens, IT-kunskaper och finska samt föreläsningar som förbereder deltagarna för arbetslivet. Med deltagarna diskuteras till exempel sådana teman som rättigheter i arbetslivet och arbetssökning, och deltagarna får stöd med att bygga sina egna nätverk.

Bättre arbetslivstjänster för offer för människohandel som mål

Förutom att stödja offren har arbetslivsträningen som mål att samla information om vilka arbetslivsrelaterade behov offer för människohandel och offer för liknande utnyttjande har. Informationen kan användas för att utveckla tjänster för offer för utnyttjande.

– Med hjälp av träningen får vi en bättre uppfattning om hurdant stöd offer för människohandel behöver och vill ha för att förbättra sina arbetslivskunskaper och sysselsättningsmöjligheter på lång sikt. Idealt skulle informationen kunna användas för att utveckla sysselsättningstjänster så att de bättre hjälper offer för människohandel att komma ut ur samhällets skuggor, säger Mäkelä.

Arbetslivsträningen genomförs i samarbete med Brottsofferjouren och Monika-Naiset liitto ry. Även sysselsättnings- och socialtjänsterna vid Vanda, Esbo och Helsingfors stad har stött genomförandet av träningen.

Projektet IKUT får bidrag av Europeiska socialfonden (ESF). Finansieringen beviljas av närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland.

Nyckelord

Kontakter

Veikko Mäkelä, projektchef, tfn 0295 463 171, e-post: fornamn.efternamn@migri.fi

Länkar

Om

Maahanmuuttovirasto
Maahanmuuttovirasto
PL 10
00086 Maahanmuuttovirasto

Puh. 0295 430 431 (vaihde/switchboard))http://www.migri.fi

Migrationsverket är en beslutsfattande organisation i immigrations-, asyl-, flykting- och medborgarskapsärenden och upprätthåller systemet för mottagande.

Följ Maahanmuuttovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Maahanmuuttovirasto

Utredning: Ett människohandelsoffers väg från utnyttjande till ett hederligt arbetsliv är lång18.10.2021 15:57:36 EEST | Tiedote

Det finländska systemet för sysselsättningstjänster kan inte tillräckligt flexibelt svara på de olika behov som finns hos offer för människohandel och utnyttjande. Detta framgår i en utredning som gjorts av Hjälpsystemet för offer för människohandel och Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) om ordnandet av sysselsättningstjänster i Finland för offer för människohandel och utnyttjande som har utländsk bakgrund.

Report: Human trafficking victims have a long road from exploitation to a fair working life18.10.2021 15:56:43 EEST | Press release

The Finnish employment service system is not flexible enough to meet the different needs of victims of human trafficking and exploitation. This is revealed in a report by the National Assistance System for Victims of Human Trafficking and the European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI). The report looks at Finnish employment services for victims of human trafficking and exploitation with a foreign background.

Selvitys: Ihmiskaupan uhrien tie hyväksikäytöstä reiluun työelämään on pitkä12.10.2021 11:01:09 EEST | Tiedote

Suomalainen työllisyyspalvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan riittävän joustavasti ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien erilaisiin tarpeisiin. Tämä selviää Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän ja Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) tekemästä selvityksestä, joka koskee ulkomaalaistaustaisten ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien työllisyyspalvelujen järjestämistä Suomessa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum