Suomen Pankki

Högkonjukturen i Finland är förbi

Dela

Högkonjunkturen i Finland är förbi och den ekonomiska tillväxten bromsar in tillfälligt i takt med avmattningen i den globala ekonomin. Det finns dock fortfarande förutsättningar för fortsatt tillväxt. Köpkraften ökar och hushållen har råd att konsumera mer. Penningpolitiken är alltjämt ackommoderande. ”Den ekonomiska tillväxten har i år varit fortsatt måttlig, men det finns tydliga tecken på en avmattning”, sade Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum vid presskonferensen om webbpublikationen Euro & talous. ”Hushållens och företagens förtroende för den framtida ekonomiska utvecklingen vacklar”, konstaterade Obstbaum.

Finlands Bank gav i dag ut sin prognos för 2019–2022. Enligt prognosen sjunker den ekonomiska tillväxten i Finland 2020 under 1 %. BNP-tillväxten stiger till 1,1 % under 2021 och till 1,3 % under 2022.

Den ekonomiska tillväxten i Finland dämpas av den fortsatt svaga tillväxten i världsekonomin och euroområdet. Osäkerheter i den globala ekonomin har negativa följder för finländska företags export och investeringar. År 2020 väntas exporttillväxten vara dämpad och investeringarna svaga. Både euroområdet och den globala ekonomin kommer dock att återhämta sig sakta under 2021–2022, vilket också stimulerar den finländska ekonomin. Finlands exportefterfrågan stärks följaktligen mot slutet av prognosperioden.

Konsumenternas förtroende har sjunkit drastiskt. Hushållens konsumtion ökar 2019 endast måttligt jämfört med köpkraften. Mot slutet av prognosperioden väntas konsumtionsökningen stiga tillbaka till samma nivå som ökningen av köpkraften. Hushållens sparkvot ligger alltjämt på en högre nivå än under tidigare år.

Avmattningen i den ekonomiska tillväxten avspeglas på arbetsmarknaden. Den sjunkande trenden för arbetslösheten stannar tillfälligt av 2020 och sysselsättningen kommer inte att öka i någon betydande grad. Arbetslösheten är dock fortfarande lägre än under de senaste åren. Det förekommer alltjämt matchningsproblem mellan lediga jobb och arbetssökande inom många branscher och regioner.

Den krympande befolkningen i arbetsför ålder och de ekonomiska konsekvenserna av befolkningens åldrande får återverkningar på Finlands offentliga finanser. Under 2020 stiger den offentliga sektorns underskott till 1,5 % av BNP och den offentliga skulden i procent av BNP börjar öka.

Det fortsatt sköra ekonomiska läget i euroområdet och globala ekonomiska osäkerheter, såsom handelstvister, Brexit och de ekonomiska problemen i Kina, kastar en skugga över konjunktur- och exportutsikterna för Finland. Det finns dock fortfarande förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Närmare upplysningar lämnas av prognoschef Meri Obstbaum, telefon 09 183 23 63.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Mökkilainoja nostettiin ennätysmäärä kesäkuussa31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

Uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) nostettiin kesäkuussa 2020 enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 154 milj. euron edestä, mikä on jopa 64 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen sovittu vuosikorko oli kesäkuussa 0,96 %. Suuren nostomäärän myötä vapaa-ajanasuntolainakanta kasvoi 3,9 mrd. euroon, ja kannan kasvuvauhti (6 %) oli kesäkuussa nopeinta sitten vuoden 2013 elokuun. Vapaa-ajanasuntolainakannan osuus kaikista kotitalouslainoista oli kesäkuussa noin 3 %. Vapaa-ajanasuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet viime vuosina tavallisten asuntolainojen tapaan. Kesäkuussa 2020 nostettujen uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, 17 vuotta 11 kuukautta, oli kymmenen kuukautta pidempi kuin vuosi sitten kesäkuussa. Myös asuntolainoja nostettiin vilkkaasti kesäkuussa tavanomaista hiljaisemman toukokuun jälkeen. Kesäkuussa uusia asuntolainoja nostettiin 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 40 milj. euroa enemmän kuin vuo

Drawdowns of holiday cottage loans record high in June31.7.2020 13:00:00 EESTPress release

Drawdowns of new loans for holiday residences (holiday cottage loans) were record high in June 2020, amounting to EUR 154 million - an increase of as much as 64% on June 2019. The annualised agreed rate on new holiday residence loans in June was 0.96%. Reflecting the high level of drawdowns, the stock of loans for holiday residences increased to EUR 3.9 bn, and the growth rate of the stock (6%) in June was highest since August 2013. In June, the stock of holiday residence loans accounted for approximately 3% of the total stock of household credit. The repayment periods of holiday residence loans have lengthened in recent years, as have those of housing loans. The average repayment period of new holiday residence loans drawn down in June 2020 was 17 years 11 months, i.e. ten months longer than in June 2019. June was also a busy month for drawdowns of housing loans, following an exceptionally slow May. Drawdowns of new housing loans totalled EUR 1.8 bn in June, an increase of EUR 40 mill

Rekordhög efterfrågan på stuglån i juni31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

I juni 2020 utbetalades mer nya lån för fritidsbostäder (stuglån) än någonsin tidigare, 154 miljoner euro, vilket är till och med 64 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån i juni 2020 var 0,96 %. I och med den stora efterfrågan ökade det utestående beloppet av lån för fritidsbostäder till 3,9 miljarder euro och beloppets tillväxttakt (6 %) var i juni högst sedan augusti 2013. Beloppet av utestående fritidsbostadslån utgjorde i juni ca 3 % av den totala utlåningen till hushållen. Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån har under de senaste åren blivit allt längre på samma sätt som för vanliga bostadslån. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de fritidsbostadslån som betalades ut i juni 2020 var 17 år och 11 månader, vilket var 10 månader längre än i juni i fjol. Också efterfrån på bostadslån ökade efter en lungnare maj än vanligt. I juni utbetalades nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 40 miljoner euro m

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum