Digi- ja väestötietovirasto

Högskolornas nästa digitala kliv: uppgifter om utbytesstudier rör sig i fortsättningen elektroniskt över landsgränserna

Dela
I början av 2023 var Metropolia en av de första högskolorna i Finland att ta i bruk en elektronisk tjänst som gör det möjligt att smidigt och tillförlitligt tillgodoräkna studieprestationer som avlagts under utbytet som en del av den inhemska examen. Reformen visar en modell för digitalisering av offentliga tjänster över landsgränserna.
Bilden: Yrkeshögskolan Metropolia
Bilden: Yrkeshögskolan Metropolia

Processen för tillgodoräknande av studieprestationer som avlagts någon annanstans har varit arbetsam för studerande och högskolor och den har starkt stött sig på pappersdokument och studerandenas egen aktivitet. Därför har det lätt skett fel i processen och begäran om kompletteringar och tilläggsutredningar har varit frustrerande för såväl studerandena som högskolorna Den tjänst som nu tagits i bruk underlättar processen för tillgodoräknande, särskilt i det skede då studeranden återvänder från utbytet till Finland eller till sin utländska hemhögskola.

– Den studerande har varit tvungen att bifoga en stor mängd bilagor till sin ansökan om tillgodoräknande, med hjälp av vilka handläggaren har säkerställt att prestationen är gjord. Behandlingen och verifieringen har varit ett arbetsdrygt arbete som gjorts för hand och största delen av ansökningarna har returnerats till de studerande på grund av bristfälliga eller felaktiga uppgifter. Reformen är en betydande lättnad i såväl lärarnas och studiehandledarnas som studerandenas vardag, berättar Tapio Ekholm, projektchef vid Metropolia.

Den nya tjänsten bygger på en EMREX-lösning som används i stor utsträckning på europeisk nivå, till exempel i Norge. EMREX-lösningen ingår i studiedatasystemet Peppis senaste version. Det gör det möjligt att dela studieuppgifter i elektronisk, maskinläsbar form över landsgränserna. På så sätt kan studier som avlagts någon annanstans effektivt och tillförlitligt godkännas som en del av den examen som avläggs utan manuella arbetsskeden.

Information som rör sig direkt från ett högskolesystem till ett annat elektroniskt är också mer tillförlitlig än tidigare och kan inte förstöras eller förändras på vägen. Ändringen kräver inga särskilda åtgärder av de studerande. Efter användarutbildningen för handläggare kan det nya verksamhetssättet tas i bruk. Alla finländska högskolor som använder studiedatasystemet Peppi kan ta tjänsten i bruk.

En del av det mer omfattande nordiska samarbetet

Reformen som genomförts vid Metropolia underlättar och automatiserar dataöverföringen mellan högskolorna. Den fungerar både mellan högskolor i olika länder och mellan olika högskolor i samma land. Det kan finnas många olika möjligheter att utnyttja lösningen även utanför utbildningssektorn. Utbildningsstyrelsen koordinerar projektet Studier i ett annat nordiskt land och Baltikum som fokuserar på studieprestationsuppgifter och strävar efter att öka medvetenheten om god praxis, vars omfattande användning främjar digitaliseringen i området.

– Regionalt samarbete bedrivs inom projektet under ledning av Nordiska ministerrådet. Dess mål är att de lokala reformerna och lösningarna ska fungera tillsammans med de nordiska och europeiska lösningarna och riktlinjerna. Då lönar det sig att skala dem också för mer omfattande bruk, precis som Metropolias lösning, berättar projektchef Riikka Rissanen vid Utbildningsstyrelsen.

Projektet Studier i ett annat nordiskt land och Baltikum är ett projekt inom programmet Cross-Border Digital Services som har ett nära samarbete med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ministerrådets centrala strategiska initiativ Cross Border Digital Services (CBDS) främjar via flera projekt interoperabiliteten mellan gränsöverskridande digitala tjänster.

Läs mer:

Nyckelord

Kontakter

Yrkeshögskolan Metropolia, projektchef Tapio Ekholm, tel. +358 40 544 2217, fornamn.slaktnamn[at]metropolia.fi


Utbildningsstyrelsen, projektchef Riikka Rissanen, tel. +358 295 331 059, fornamn.slaktnamn[at]oph.fi 


Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, projektchef Anne Kari, tel. +358 295 535 583, fornamn.slaktnamn[at]dvv.fi

Bilder

Bilden: Yrkeshögskolan Metropolia
Bilden: Yrkeshögskolan Metropolia
Ladda ned bild

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)https://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

http://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta are being reformed – exceptions to opening hours in June25.5.2023 15:15:00 EEST | Press release

The Digital and Population Data Services Agency’s service locations in Lahti and Lappeenranta will be reformed into joint service points in June 2023. The operations will continue in the same facilities as before, but several government agencies will serve in the same customer service facilities in the future.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum