Uudenmaan ELY-keskus

Höjningar av statsbidrag för grundläggande förbättring av enskilda vägar

Dela
Statsrådet har den 8 december 2022 utfärdat en förordning om tillfällig ändring av förordningen om enskilda vägar för åren 2023–2025. Under dessa tre år kan väglaget få statsbidrag för bland annat grundläggande förbättring av en enskild väg med större understödsprocent än för närvarande.
Storleken på de förbättringsprojekt som får bidrag har ingen nedre gräns, men i praktiken får sällan projekt under 10 000 euro bidrag.
Storleken på de förbättringsprojekt som får bidrag har ingen nedre gräns, men i praktiken får sällan projekt under 10 000 euro bidrag.

Statsbidragets maximibelopp höjs enligt följande:

  • vanliga grundläggande förbättringsobjekt för vägar 50 % → 70 %
  • de viktigaste broobjekten 75 % → 85 %
  • överraskande reparationsobjekt orsakade av naturförhållanden 75 % → 85 %
  • färjfäste och bro som årligen demonteras 80 % → 85 %, minst 80%
  • vinterväg 65 % → 70 %

Statsbidragets maximibelopp för bidrag för enskilda vägar höjdes i och med att den allmänna kostnadsnivån steg, berättar väghållningsexpert Jaakko Kärnä vid NTM-centralen i Nyland som behandlar bidragen för enskilda vägar.

”Höjningen av den allmänna kostnadsnivån är den viktigaste orsaken, den har också lett till att entreprenadpriserna har stigit. En annan orsak är att den egna andelen för väglaget tidigare var hälften av projektkostnaderna, vilket ofta ledde till att projektet inte genomfördes. Genom reformen vill man trygga skicket på enskilda vägar och skogsvägar”, konstaterar Kärnä.

Väglaget för en enskild väg beslutar vid sitt möte om ansökan om bidrag och lämnar in bidragsansökan till NTM-centralen. NTM-centralen önskar att man i första hand skickar in ansökningarna via e-tjänsten. Kärnä påminner om att det är bra att ge någon av väglagets medlemmar fullmakt att sköta den elektroniska ärendehanteringen vid väglagets möte så att hen kan representera väglaget i den elektroniska ärendehanteringen. Och om det är något oklart i ansökan lönar det sig att med låg tröskel ta kontakt med NTM-centralen.

”I bästa fall planerar vi projektåtgärder tillsammans med väglagen och hjälper dem som inte kan uträtta ärenden elektroniskt att skriva ut rätt blanketter. Man får självklart hjälp om man ber om det”, betonar Kärnä.

”Vi kontrollerar om ansökan behöver kompletteras och vi gör en terrängsyn samt ett beslut om bidrag”, berättar Kärnä om arbetets gång.

Vilka är de förbättringsprojekt som får bidrag?

Bidrag riktas i första hand till grundläggande förbättringsprojekt som är kritiska med tanke på trafiken, såsom brorenoveringar. Typiska bidragsobjekt kan dessutom vara exempelvis förbättring av vägarnas bärighet och torrläggning samt förnyande av trummor.

Statsbidrag beviljas i första hand för förbättring av enskilda vägar som räknas som byggande. Därför uppfyller inte normalt vägunderhåll såsom grusning, sladdning, slåtter eller plogning bidragsvillkoren. Vissa underhållsarbeten kan dock få bidrag som en del av ett mer omfattande förbättringsprojekt. Storleken på de förbättringsprojekt som får bidrag har ingen nedre gräns, men i praktiken får sällan projekt under 10 000 euro bidrag.

”I praktiken får mindre projekt mycket sällan bidrag, men man kan göra undantag om det är fråga om ett tydligt vägförbättringsprojekt och kostnaderna för åtgärden ligger nära gränsen på 10 000 euro. Det finns ingen övre gräns och de största broprojekten har varit cirka 700 000–800 000 euro”, säger Kärnä.

Bidragen för enskilda vägar riktas i synnerhet till broar och stora brotrummor där vägen kan bli oframkomlig till exempel på grund av översvämning.

”I allmänhet förbättras bärkraften på enskilda vägar genom att öka konstruktionsskikten och i samband med det vidtas andra underhållsåtgärder”, berättar Kärnä.

NTM-centralen i Nyland har i år mycket pengar till sitt förfogande för bidrag för enskilda vägar. Man kan söka om bidrag året om, med NTM-centralen önskar att ansökningarna lämnas in så tidigt som möjligt under våren så att beslutet kan fattas före sommarsemestrarna.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Nyland, väghållningsexpert Jaakko Kärnä, specialiserad på enskilda vägar, tfn +358295036098, jaakko.karna@ely-keskus.fi

Bilder

Storleken på de förbättringsprojekt som får bidrag har ingen nedre gräns, men i praktiken får sällan projekt under 10 000 euro bidrag.
Storleken på de förbättringsprojekt som får bidrag har ingen nedre gräns, men i praktiken får sällan projekt under 10 000 euro bidrag.
Ladda ned bild
Enskild vägen i Nyland.
Enskild vägen i Nyland.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Antalet personer som varit arbetslösa över två år minskar i Nyland (Nyland)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

I slutet av februari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 83 912 i Nyland. Av dem var 78 807 utan anställning och 5 105 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 2 008 personer (-2,5%) och antalet permitterade med 3 468 personer (-40,5%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 5 476 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa -6,1 %. För hela landet var årsförändringen -2,8 % i slutet av februari. I slutet av februari utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,4 % av arbetskraften, vilket är något mindre än andelen för hela landet (9,7%).

Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä laskussa Uudellamaalla (Uusimaa)21.3.2023 08:00:00 EET | Tiedote

Uudellamaalla oli helmikuun lopussa yhteensä 83 912 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 78 807 ja lomautettuja 5 105. Ilman työsuhdetta olevien määrä laski 2 008 (-2,5 %) henkilöllä ja lomautettujen 3 468 (-40,5 %) henkilöllä vuoden takaiseen verrattuna. Työttömien kokonaismäärä laski 5 476 henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli -6,1 %. Koko maan vuosimuutos oli helmikuun lopussa -2,8 %. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Uudellamaalla helmikuun lopussa 9,4 prosenttia, mikä on hieman valtakunnan tasoa matalampi (9,7 %).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum