Suomen riistakeskus

Höstens byte 135 björnar

Dela

Under björnjaktsäsongen som avslutades i slutet av oktober fälldes i hela landet totalt 135 brunbjörnar. Nio dispensbeslut överklagades och förvaltningsdomstolarna utfärdade verkställighetsförbud för dispenserna. Antalet fällda björnar är ungefär en tredjedel jämfört med föregående år. Den av jord- och skogsbruksministeriets fastställda största tillåtna bytesmängden för jaktsäsongen var 346 björnar.

Utanför renskötselområdet i Finland jagas björn med stöd av dispenser i stamvårdande syfte. Dispenserna inriktades till områdena med starkast björnstam, vilka i regel ligger i östra Finland. Finlands viltcentral beviljade dispens i stamvårdande syfte för att fälla 197 björnar. Flest dispenser beviljades till Norra Karelen, men björnjakten kunde inte bedrivas då förvaltningsdomstolen utfärdade verkställighetsförbud för besluten. Utanför renskötselområdet i Finland fälldes sammanlagt 74 björnar.

Inom renskötselområdet jagades björn med stöd av en regional fångstkvot på 70 björnar. Av kvoten hade 60 individer reserverats för den östra delen av renskötselområdet och 10 för den västra. Totalt fälldes 61 björnar inom renskötselområdet, varav 52 i den östra delen och nio i den västra.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning har björnstammens tillväxt i Finland avtagit. Enligt uppskattningen fanns det före jaktperioden cirka 1780–1940 över ett år gamla björnar och cirka 460 björnungar i våra skogar. Björnstammen har en gynnsam bevarandestatus.

Tabell över björnbytet 2022 regionvis.

Nyckelord

Kontakter

Regionernas jaktchefer, se kontaktuppgifter https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/

Dokument

Länkar

Om

Suomen riistakeskus
Suomen riistakeskus
Sompiontie 1
00730 Helsinki

Finlands viltcentral är en självständig offentligrättslig inrättning som främjar en hållbar vilthushållning, stöder jaktvårdsföreningarnas verksamhet, ser till att viltpolitiken verkställs och svarar för de offentliga förvaltningsuppgifter som föreskrivs.

Följ Suomen riistakeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen riistakeskus

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum