Institutet för hälsa och välfärd THL

HPV-vaccineringen förlängs tillfälligt – vaccinationsserien kan inledas fram tills den unga fyller 18 år

Dela

Tiden för att ge HPV-vaccin mot papillomvirus har förlängts. Vaccinationsserien kan inledas fram tills den unga har fyllt 18 år. Förlängningen är tillfällig och gäller till slutet av läsåret 2022–2023. 

"Under coronatiden har man i vissa kommuner inte kunnat genomföra alla hälsokontroller och vaccinationer. Med denna tillfälliga lösning vill vi säkerställa att alla barn och unga har en jämlik möjlighet att få vaccinationsskydd mot cancer orsakad av papillomvirus", säger Mia Kontio, ledande expert vid THL. 

"Även om vaccinationstiden förlängs på grund av coronaviruset, spelar det ingen roll varför det finns brister i den ungas HPV-skydd. Vaccinationsserien kan inledas utifrån individuell prövning även om orsaken till att den inte har inletts är en annan", säger Ulpu Elonsalo, överläkare vid THL. 

HPV-vaccinet skyddar mot flera cancerformer

HPV, det vill säga humant papillomvirus, orsakar flera olika typer av cancer i huvud- och halsområdet samt i ändtarmsöppningen, penis, livmoderhalsen, slidan och de yttre könsorganen. HPV smittar vid hudkontakt och sexuell kontakt. Cirka 80 procent av alla människor får någon gång under sitt liv HPV-smitta som exponerar dem för en allvarlig sjukdom.

Det bästa sättet att skydda sig mot smitta är att ta HPV-vaccinet. Det förhindrar livmoderhalscancer i cirka 90 procent av fallen och upp till 95 procent av förstadierna till livmoderhalscancer som orsakas av de två vanligaste HPV-typerna. Just dessa typer orsakar även den största delen av cancerfallen.  

HPV-vaccinet är gratis och erbjuds alla barn och unga

HPV-vaccinet ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och erbjuds alla barn och unga. Pojkarna inkluderades i HPV-vaccinationerna hösten 2020. Vaccinationsserien består vanligen av två doser som ges i årskurs 5 och 6 i lågstadiet. 

Om HPV-vaccinationerna inleds när den unga har fyllt 15 år behövs tre doser vaccin. Det bästa skyddet bildas när man får vaccinet när man är så ung som möjligt.

Kommunerna ansvarar för att ordna HPV-vaccineringen. Om vaccinationsserien inte har slutförts i högstadiet ska kommunen se till att den unga har möjlighet att få de vaccin som saknas. Det är dock viktigt att familjer och unga också själva ser till att skyddet kompletteras. 

Mer information 

HPV dvs. vaccin mot papillomvirus (THL)

HPV-vaccin.fi (THL)
 
Vanliga frågor om HPV-vaccinationerna (THL) 
 
Papillomvirus och HPV-vaccin på olika språk (THL)
 
Mia Kontio
ledande expert
THL
tfn 029 524 8365
fornamn.efternamn@thl.fi
 
Ulpu Elonsalo
överläkare
THL
tfn 029 524 8875
fornamn.efternamn@thl.fi

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Svår värmebölja förutspås för de kommande dagarna – hetta är en hälsorisk särskilt för äldre och personer med kroniska sjukdomar23.6.2022 05:45:00 EEST | Tiedote

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hett väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Även spädbarn och små barn, gravida samt personer som arbetar och idrottar under varma förhållanden utsätts för hettans skadliga effekter. Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och även komma ihåg att äta. Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag goda metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning. Det är bra att undvika alkohol vid hetta, eftersom det torkar ut kroppen. Om du dricker alkohol lönar det sig att dricka måttligt och hålla sig till svagare drycker samt komma ihåg att även dricka vatten. Håll det svalt inomhus För att f

Forskning: Oren vedförbränning kan försämra närområdets luftkvalitet märkbart - se tips för uppvärmningen av din eldstad22.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Genom att bränna ved orent, alltså ineffektivt, kan enskilda hushåll försämra luftkvaliteten i sitt eget närområde visar en färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort. THL utredde den tidsmässiga och regionala variationen i luftföroreningarna under vintersäsongen 2020–2021. Utredningen genomfördes i Kuopio på ett småhusdominerat område. Mätningarna genomfördes under olika veckodagar och tider med hjälp av en skjutbar mätningsvagn. "Vi uppmätte även mycket höga halter av luftföroreningar, som i allmänhet var kortvariga. Men särskilt under kalla kvällar med lite blåst var halterna höga hela kvällen. Utsläppen från till och med enskilda hus försämrade väsentligt närområdets luftkvalitet i dessa situationer", berättar Tarja Yli-Tuomi, specialforskare vid THL. Även om resultaten av undersökningen gäller vintersäsongen orsakar vedförbränningen utsläpp och hälsoolägenheter även under andra årstider, särskilt i tätt bebyggda områden och vid lugnt väder. Nästan lika

Coronapandemin minskade framför allt andra luftvägsinfektioner i fjol – antalet fästingburna hjärninflammationer ökade tydligt21.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

År 2021 påverkade coronaviruspandemin fortfarande förekomsten av flera andra smittsamma sjukdomar. Man konstaterade i synnerhet färre andra luftvägsinfektioner än normalt. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. År 2021 konstaterade man till exempel betydligt färre laboratoriebekräftade fall av lungklamydia och mykoplasma än tidigare. Vanligtvis orsakar dessa bakterier symtom av luftvägsinfektion. Rhinovirus förekom liksom året innan, men den typiska vår- och hösttoppen observerades inte. Influensainfektioner förekommer vanligen särskilt i november–december och på vårvintern. Under influensasäsongen 2020–2021 hade Finland ingen influensaepidemi, utan endast enstaka influensafynd blev anmälda till registret över smittsamma sjukdomar. Hösten 2021 gjorde man också endast enstaka anmälningar, men i december fanns det redan flera fynd. "Under coronapandemin hade diagnostiken av luftvägsinfektioner huvudsakligen blivit koncentrerat på coronaviruset. Det

Europeiska badvattenrapporten: Vattnet vid Finlands allmänna badstränder är rent3.6.2022 14:14:34 EEST | Tiedote

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av badvattnen i Finland, 95 procent, klassificerades vara av hög eller god kvalitet, vilket motsvarar situationen under den föregående uppföljningsperioden. Rapporten innehåller uppgifter om badvattnets kvalitet från alla allmänna badstränder. Sommaren 2021 fanns det sammanlagt 302 allmänna badstränder i Finland, varav 224 fanns vid inlandsvatten och 78 vid kusten. Sex stränder hörde till kategorin tillfredsställande eller den lägsta godtagbara badvattenklassen, vilket är två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig. Av badvattnen i inlandet klassificerades över 97 procent vara av hög kvalitet. Vid kusten klassificerades över 88 procent av alla badvatten vara utmärkta eller bra. Av de fyra badvattnen som klassificerades som dåliga fanns tre

Coronablinkern har lagts ner – tack till alla som använde appen!1.6.2022 10:13:54 EEST | Tiedote

Appen Coronablinkern som effektiverar brytningen av coronavirusets smittkedjor läggs ner från och med den 1 juni 2022. Efter den här dagen varnar Coronablinkern inte längre för exponeringar eller sparar information om möten. Den kan alltså inte användas för att anmäla en smitta. Appen har lagts ner för gott och den kan tas bort från telefonen. Appen läggs ner eftersom det i den nuvarande epidemisituationen inte längre finns grunder för att använda Coronablinkern. Den omfattande testningen har slopats på många områden och istället riktas testningen endast till vissa begränsade grupper, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och riskgrupper. Att avstå från den officiella testningen innebär att de startkoder som behövs för att anmäla smitta med applikationen inte längre skapas i stor utsträckning. Coronablinkerns 2,5 miljoner användare deltog tillsammans till att bromsa coronaepidemin Coronablinkern togs i bruk i Finland den 31 augusti 2020. Redan efter ungefär ett dygn efter att den publicer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum