HSY

HSY valmistelee biojätteen keräyksen laajentamista kaikkiin asuinkiinteistöihin

Jaa

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asukkaat ovat saamassa uusia vastuita mutta myös palveluja kierrättämisen tueksi. Biojäte on tärkeä raaka-aine niin kotimaisessa energiantuotannossa kuin ravinnepitoisen mullan valmistamisessa. Sen keräys laajenee kaikkiin toimialueen kiinteistöihin, vapaa-ajan kiinteistöt pois lukien.

HSY kehittää uusia palveluja biojätteen keräykseen. 150 pientaloasiakasta kokeilee parhaillaan, miten uudenlainen tuulettuva biojäteastia toimii kiinteistöllä.
HSY kehittää uusia palveluja biojätteen keräykseen. 150 pientaloasiakasta kokeilee parhaillaan, miten uudenlainen tuulettuva biojäteastia toimii kiinteistöllä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY uudistaa jätehuoltomääräyksensä vastaamaan jätelainsäädäntöön vuonna 2021 tehtyjä muutoksia. Tavoitteena on vauhdittaa kierrättämistä ja kiertotaloutta lisäämällä asukkaille jätteiden lajittelumahdollisuuksia. Biojätteeseen kohdistuu suurin muutos: suunnitelmassa sen kerääminen laajenee 1–4 asunnon asuinkiinteistöihin.

- Jätteiden hyödyntäminen raaka-aineena säästää luonnonvaroja merkittävästi. Biojätteestä tuotamme biokaasua, joka on kotimaista, uusiutuvaa energiaa. Lisäksi biojätteestä valmistetun kompostimullan avulla saamme palautettua tärkeitä ravinteita maaperään. Tämä vähentää keinolannoitteiden tarvetta, jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo perustelee.

Jätteiden tehokas lajittelu kiinteistöllä tuo kustannussäästöjä asukkaalle

Tällä hetkellä HSY:n toimialueen pienkiinteistöillä kerätään pääsääntöisesti pelkkää sekajätettä. Kun biojäte saadaan pois sekajätteestä ja asukkaat lajittelevat pakkausjätteet myös erikseen, sekajäteastian tyhjennysvälin voi jatkossa pidentää jopa 16 viikkoon.

- Sekajäte on kiinteistöille kaikkein kallein jäte. Kun asukkaat lajittelevat aktiivisesti ja astioiden tyhjennysvälit mitoitetaan oikein, kokonaisratkaisu voi olla edullisempi kuin pelkän sekajäteastian pitäminen, Kouvo toteaa.

Muutos on myös se, että tulevaisuudessa kaikki käsin siirrettävät jäteastiat ovat HSY:n vuokra-astioita. Kiinteistön haltijan omistamat jäteastiat vaihdetaan HSY:ltä vuokrattaviin sitä mukaa kun vanhat astiat tulisi uusia.

Tavoitteena pienkiinteistölle mahdollisimman sopiva jätepalvelukokonaisuus

Uusissa jätehuoltomääräyksissä jäteastioiden tyhjennysväleihin tehdään muutoksia. Tarkoituksena on, että kiinteistön haltija voi kustannustehokkaasti ja joustavasti tilata kiinteistölleen sopivan kokoiset astiat ja tyhjennysvälit.

Biojätettä varten HSY:ltä voi tilata vuokra-astian: perinteisen tai tuulettuvan keräysastian tai kompostorin. Tämä uudentyyppinen kompostori voidaan tarvittaessa tyhjentää biojäteautoon, jos kaikelle kompostille ei ole käyttöä omalla pihalla. Vaihtoehtoisesti naapurit voivat tilata yhteisen keräysastian biojätteelle kuten muillekin jätteille.

Biojätettä voi myös kompostoida omassa, elintarvikejätteille suunnitellussa kompostorissa kiinteistöllä, jolloin astiaa ei tarvitse tilata HSY:ltä. Uusi jätelaki edellyttää kuitenkin, että kiinteistö tekee HSY:lle kompostointi-ilmoituksen tässä tapauksessa.

- Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja tarjoamme myös asukkaille mahdollisuuden kokeiluun. Omakotiasujat testaavat parhaillaan tuulettuvan biojäteastian toimivuutta ja keräämme siitä kokemuksia. Vuokrakompostorin testaus alkaa nyt toukokuussa. Vuokrakompostori on kokemattomalle hyvä tapa harjoitella kompostointia ja testata, onko se itselle paras tapa biojätteen lajitteluun. Olemme luoneet erilaisia palveluvaihtoehtoja asukkaille, Kouvo kertoo.

Uudistuksessa HSY myös täsmentää aikaisempia jätehuoltomääräyksiä jo saatujen kokemusten perusteella.

HSY kerää mielipiteitä uusista jätehuoltomääräyksistä

HSY:n hallitus päätti kokouksessaan 29.4.2022 laittaa ehdotuksen uusiksi jätehuoltomääräyksiksi lausuntakierrokselle. Omistajakaupunkien ja muiden yhteistyötahojen lausuntojen lisäksi kuka tahansa HSY:n toimialueella voi antaa mielipiteensä uudistuksesta. Ehdotus uusiksi jätehuoltomääräyksiksi löytyy sivulta www.hsy.fi/jatehuoltomaaraykset.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräykset ehdotetaan tulevan voimaan 1.10.2022 alkaen. Biojätettä koskeva erilliskeräysvelvoite tulisi ehdotuksen mukaan voimaan Espoossa, Kauniaisissa ja Kirkkonummella 1.7.2023, Vantaalla 1.1.2024 ja Helsingissä 1.7.2024.

Lisätietoja:
www.hsy.fi/jatehuoltomaaraykset
Jätelakiuudistus Ympäristöministeriön verkkosivuilla
Millainen on tuulettuva biojäteastia?
Millainen on jäteautoon tyhjennettävä kompostori?

HSY:n jätehuollon toimialajohtaja Petri Kouvo, puh. 040 868 1048, petri.kouvo(at)hsy.fi
HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred, puh. 050 348 4841, tommi.fred(at)hsy.fi

Näin voit antaa mielipiteesi ehdotuksesta uusiksi jätehuoltomääräyksiksi

Ehdotus jätehuoltomääräyksiksi perusteluineen on nähtävänä 3.5.–17.6.2022 HSY:n internetsivuilla osoitteessa www.hsy.fi/jatehuoltomaaraykset. Jos haluat antaa ehdotuksesta mielipiteesi, voit tehdä sen 17.6.2022 asti
- vastaamalla verkkosivulla olevaan kyselyyn
- toimittamalla kirjallisen lausunnon sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)hsy.fi
- lähettämällä kirjallisen lausunnon postitse osoitteella Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 00066 HSY.

Faktalaatikko:

Jätehuoltomääräykset ovat jätelainsäädäntöä tarkentavia määräyksiä. Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen alueella jätehuoltomääräykset valmistelee ja antaa jätehuoltoviranomainen, jona toimii HSY:n hallitus. Jätehuoltomääräysten uudistus perustuu jätelain ja -asetuksen muutokseen.

Jätehuoltomääräysten tarkoituksena on ohjata jätehuoltoa viihtyisän ja puhtaan asuin- ja työympäristön ylläpitämiseksi. Määräykset velvoittavat HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin kuuluvia kiinteistön haltijoita, kuntalaisia sekä soveltuvin osin myös muita jätehuollon toimijoita.

HSY:n toimialueella on 1–4 huoneiston kiinteistöjä yhteensä lähes 63 000. Kokonaismäärästä 70 % on omakotitaloja ja 30 % 2–4 huoneiston kiinteistöjä. Kiinteistöjä, joilla ei vielä ole HSY:n biojäteastiaa tai jotka eivät kompostoi, on yhteensä noin 50 000 kpl.

HSY toteuttaa biojätteen erilliskeräyksen laajentamisen vaiheittain, jotta kiinteistöt voivat varautua muutokseen ja HSY voi toteuttaa laajan muutoksen hallitusti, turvaten kuljetusten ja asiakaspalvelun toimivuuden.

HSY:n teettämän sekajätteen koostumustutkimuksen (HSY, sekajätteen koostumustutkimus 2021) mukaan pääkaupunkiseudun asukkaiden sekajätteessä on biojätettä keskimäärin 51,1 kg asukasta kohden vuodessa, joka on koko sekajätteen määrästä 39,4 %. Tutkimusryhmistä eniten biojätettä sekajätteessä on 1–4 huoneiston kiinteistöissä asuvilla. Pientaloille tehtyjen kyselyiden perusteella suurin syy pientaloasujan biojätteen lajittelemattomuudelle on kotipihan jäteastioiden puute. Lisäksi biojäte koetaan monellakin tapaa muita jätelajeja haastavampana lajiteltavana.

Lisätietoa sekajätteen koostumustutkimuksesta: https://www.hsy.fi/ymparistotieto/tiedotteet/hsyn-jatetutkimus-asukkaiden-tuottama-sekajatteen-maara-on-vahentynyt-kymmenella-prosentilla-lajittelu-lisaantynyt/

HSY toteutti pientaloasukkaille tammikuussa 2022 biojätteen kyselyn, johon vastasi yli 3300 asukasta. Kyselyssä selvitettiin pientaloasukkaiden näkemystä sopivimmasta biojätteen keräysvaihtoehdosta tulevaisuudessa. Vaihtoehtoina olivat:

-  omatoiminen kompostointi itse hankitussa, määräykset täyttävässä kompostorissa (kompostorin hankintahinta noin 150–500 euroa)
-  HSY:n vuokrakompostori (arvioitu vuosikustannus 110 euron vuosivuokra, lisäksi haluttaessa erikseen tilattava tyhjennys noin 7 euroa/tyhjennys)
-  tuulettuva biojäteastia (arvioitu vuosikustannus noin 90 euroa)
-  tavallinen biojäteastia omalle kiinteistölle (arvioitu vuosikustannus olisi n. 175 euroa, kun tyhjennys 2 viikon välein)
-  tavallinen biojäteastia yhteiskäyttöön naapurin/naapurien kanssa (vuosikustannus jakautuu kaikille yhteiskäytön osapuolille).

Hintaesimerkit perustuvat vuoden 2022 jätepalveluhinnastoon. Uusissa palvelutuotteissa hinnat perustuvat tämänhetkiseen arvioon.

Kyselyssä eniten suosiota saavutti omatoiminen kompostointi itse hankitussa kompostorissa. Toiseksi suosituin oli tuulettuva biojäteastia.


 

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

HSY kehittää uusia palveluja biojätteen keräykseen. 150 pientaloasiakasta kokeilee parhaillaan, miten uudenlainen tuulettuva biojäteastia toimii kiinteistöllä.
HSY kehittää uusia palveluja biojätteen keräykseen. 150 pientaloasiakasta kokeilee parhaillaan, miten uudenlainen tuulettuva biojäteastia toimii kiinteistöllä.
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Tuotamme HSY:ssä kunnallisia vesihuollon ja jätehuollon palveluja sekä tietoa pääkaupunkiseudusta ja ympäristöstä. Teemme kanssasi maailman kestävimmän kaupunkiseudun.                         

HSY – Puhtaasti parempaa arkea

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HSY

Kurtturuusut hävitettävä kesäkuun alkuun mennessä19.5.2022 08:45:00 EEST | Tiedote

Vieraslajikasvit kuten kurtturuusut, jättiputket, lupiinit sekä muut vieraslajikasvit on hyvä hävittää keväällä ennen kasvien siementen kehittymistä. Kansallisen vieraslajilainsäädännön mukaan kurtturuusun kasvatuskielto astuu voimaan 1.6.2022, mikä velvoittaa kaikkia kiinteistön omistajia hävittämään niiden esiintymät tai vähintään rajoittamaan leviämistä. Vieraslajikasvit voi lajitella huolellisesti kiinteistöillä, toimittaa HSY:n Sortti-asemille tai suurempina kuormina suoraan Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen.

Täyssähköinen jäteauto aloittaa työt kesällä kantakaupungissa18.5.2022 08:31:00 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa sähköisen jäteauton kokeilun kesäkuussa Helsingin kantakaupungissa. Kokeilun tavoitteena on tyhjentää jäteastiat mahdollisimman vähä-äänisesti ja panostaa ympäristöystävällisyyteen. Täysin sähkövoimalla kulkeva jäteauto ei tuota tyhjennystoiminnassa lainkaan pakokaasu- ja pienhiukkaspäästöjä. Jos kokeilu onnistuu, sähkökäyttöisten jäteautojen käyttö voi hyvinkin yleistyä.

Ennakkotiedote HSY:n hallituksen kokouksesta 20.5.202217.5.2022 15:03:12 EEST | Tiedote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän hallituksen kokous pidetään perjantaina 20.5.2022 Kokouksen esityslista on nähtävissä osoitteessa https://hsy10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames Hallitus päättää muun muassa vesihuollon ja jätehuollon investointiohjelmien hyväksymisestä vuosille 2023 - 2032 ja lähettämisestä lausuntokierrokselle omistajakaupungeille. Hallitus päättää seuraavista hankesuunnitelmista: - Espoon Finssinmäen vesihuollon hankesuunnitelma - Espoon kaupunkiradan ja Rantaradanbaanan vesihuollon hankesuunnitelma - Espoon Haukilahden ja Särjenportin vesihuollon hankesuunnitelma - Vantaan Kiilan alueen vesihuollon hankesuunnitelma - Helsingin Kruunuvuorenrannan keskuskorttelin ja Stansvikinkallion vesihuollon hankesuunnitelma - vesijohtojen sujutukset hankesuunnitelma vuosille 2022–2023. Hallitus saa tiedoksi osavuosikatsauksen tammi-huhtikuulta 2022, ennakkotiedon pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2021 ja ilmanlaadun pääkaupunkise

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme