Institutet för hälsa och välfärd THL

Hur mår finländarna? THL kallar 10 000 personer från olika delar av landet till en omfattande hälsoundersökning

Dela

THL kallar 10 000 vuxna till en omfattande hälsoundersökning under vintern och våren. Kallelsen skickas till ett slumpmässigt urval personer över 20 år. I undersökningen utreds deras hälsa, funktionsförmåga och riskfaktorer för sjukdomar som kan utvecklas senare i livet.

Hälsoundersökningarna är en del av THL:s omfattande undersökning Hälsosamma Finland, som inleddes förra hösten. Då ombads 66 000 vuxna besvara undersökningens enkät. Nu kallas 10 000 av dem dessutom till en hälsoundersökning.

”Undersökningshelheten är en nationellt betydande satsning för att få sådan kunskap om hela befolkningens och dess delgruppers hälsa och välfärd som inte kan fås från andra informationskällor”, säger Annamari Lundqvist som är ledare för undersökningen.

Hälsoundersökningarna ordnas på 50 orter

Hälsoundersökningarna inleds i januari och avslutas i juni 2023. Hälso- och sjukvårdspersonalen besöker sammanlagt 50 orter. Undersökningarna genomförs på bred front i hela Finland, från Utsjoki till Helsingfors och från Vasa till Joensuu.

”Med hjälp av uppgifterna från undersökningen Hälsosamma Finland kan vi minska förtida dödsfall och begränsningar i funktionsförmågan på grund av centrala folksjukdomar och utveckla hälso- och sjukvårdstjänsterna så att de uppfyller invånarnas behov så bra som möjligt”, berättar Annamari Lundqvist. ”Undersökningen Hälsosamma Finland och dess föregångare utgör ett unikt kunskapsunderlag som stödjer en effektiv social- och hälsopolitik.”

Tidigare befolkningsundersökningar i Finland har lett till betydande insatser för att förbättra folkhälsan. Till exempel visade en befolkningsundersökning för över 20 år sedan att finländarna får för lite D-vitamin. Man började framgångsrikt åtgärda bristen med D-vitamintillskott i mjölk- och fettprodukter.

Deltagarna i undersökningen får omfattande och avgiftsfri hälsoinformation om sig själva

För att undersökningsresultaten ska vara tillförlitliga är det viktigt att alla som fått en kallelse deltar i hälsoundersökningen – såväl unga som gamla, både de som upplever sig vara sjuka och de som upplever sig vara friska.

”För de enskilda deltagarna är det ett unikt tillfälle att få mycket omfattande och avgiftsfri hälsoinformation om sig själva”, säger Lara Lehtoranta, ansvarig läkare för undersökningen Hälsosamma Finland.

I hälsoundersökningen ingår bland annat mätning av blodtrycket, blodprovstagning, syn- och hörselundersökning, uppgifter som testar minnet, uppmärksamheten och den fysiska konditionen samt blåstest för att mäta lungfunktionen. Undersökningen omfattar även enkäter, med vilka man kartlägger hälsan, levnadsvanorna och funktionsförmågan. En del av dem som kallats till hälsoundersökningen ombeds också delta i fortsatta undersökningar, bland annat en tandläkarundersökning, en intervju om alkoholkonsumtion och en kartläggning av sömn och rörlighet med hjälp av en rörelsemätare.

De som deltagit i undersökningen får ta del av sina personliga resultat, inklusive blodprovsresultat och information om sin personliga risk att drabbas av sjukdomar som sömnapné, hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Deltagarna får också anvisningar om hur de kan förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande.

Mer information

Undersökningen Hälsosamma Finland 

När forskargrupper kommer att besöka min region?

Annamari Lundqvist
ansvarig forskare för undersökningen Hälsosamma Finland
THL
tfn 029 524 7283
fornamn.efternamn@thl.fi

Lara Lehtoranta
ansvarig läkare för undersökningen Hälsosamma Finland
THL
tfn 029 524 8234
fornamn.efternamn@thl.fi

Resultat från tidigare undersökningar (endast på finska):

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation minskade en aning – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till Sommaröarna i Esbo20.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

År 2022 anmäldes totalt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Det är något färre än toppåret 2021, då antalet fall var 148. Under tidigare år har det förekommit färre än hundra fall. "Trenden i antalet rapporterade TBE-fall har varit uppåtgående redan i över tio år. Detta förklaras av flera faktorer. Till exempel kan klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2018–2022 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i kustregionernas kommuner, i Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Så gott som alla personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett fullt vaccinationsskydd, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Nytt område

Vaccinationstäckningen bland småbarn är god i Finland – täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vaccinationstäckningen är fortfarande god i Finland när det gäller vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något under de senaste två åren. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret. Över 97 procent av barn födda år 2019 har fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Täckningen är något lägre bland barn födda 2019 och 2020 än i de tidigare åldersklasserna, då täckningen varit nästan 99 procent. I flera välfärdsområden når man dock fortfarande en täckning på 99 procent. Cirka 94 procent av de barn som föddes 2020 har fått den första dosen MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Även på riksnivå har MPR-vaccinationstäckningen sjunkit långsamt under de senaste åren. I vissa välfärdsområden har täckningen dock hållits på en god nivå eller till och med stigit. "Orsakerna till att vaccinationstäckningen sju

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum