HUS

HUS förnyar det digitala EKG-systemet

Dela
Diagnostikcentrum förnyar lagrings- och visningssystemet för digitalt EKG samt mätinstrumenten. HUS digitala EKG-arkiv är ett av världens största.
Copyright @HUS / Ville Männikkö
Copyright @HUS / Ville Männikkö

Det nya systemet tas i bruk hösten 2023. Det nya systemet omfattar Nyland, Södra Karelen och Kymmenedalen och ersätter det nuvarande systemet som införskaffades år 2008.

”Sannolikt kommer cirka 500-600 nya mätinstrument att skaffas och de ersätter de gamla inom cirka 2-4 år”, bedömer Petri Haapalahti, verksamhetsområdesdirektör vid Diagnostikcentrum.

”Vid upphandlingen fästes särskild uppmärksamhet vid patientsäkerheten och undersökningens kvalitet samt vid att instrumenten och systemen är lätta att använda för så många olika användare som möjligt. Det var viktigt att olika EKG-undersökningar kunde sparas i systemet, och de kan granskas med olika apparater. Granskningen och analysen av EKG blir nu smidigare. Vi ser med iver fram emot att få använda det nya systemet och de nya mätinstrumenten", säger överläkare Hanna Lantto.

Instrumenten administreras och underhålls av Diagnostikcentrum. Neagen Oy och Medifin Healthcare Oy vann konkurrensutsättningen av det nya systemet. Anskaffningens värde för de följande fyra åren är 4,5-5 miljoner euro. Anskaffningen omfattar också nya EKG-mätinstrument. 

HUS digitala arkiv hör till de största i världen

Det digitala EKG-arkivet har varit i bruk sedan år 2009. Tack vare det digitala arkivet har man haft snabb och enkel tillgång till patientens gamla EKG-resultat.

"Med detta arrangemang kan vi säkerställa att digital lagring sker på samma sätt på olika håll i den offentliga sektorn och att informationen är tillgänglig utan dröjsmål alltid när den behövs", säger Haapalahti.

Finlands lagstiftning förpliktar till att spara och arkivera patientuppgifter. Bland annat därför finns det internationellt sett exceptionellt omfattande arkiv inom den finländska hälso- och sjukvården. Det HUS digi-EKG-arkiv som nu skapas täcker ungefär 2 miljoner invånares EKG-undersökningar i Finland och är ett av världens största. Arkivet som tas i bruk integreras dessutom i det nationella arkivet för bilddiagnostiska undersökningar Kvarkki, där undersökningarna kan påses med patientens samtycke.

”För tillfället samlas det ungefär 0,7 miljoner nya undersökningar per år i arkivet. ”I databasen finns redan sammanlagt över 7,4 miljoner EKG-undersökningar”, konstaterar distriktchef Reko Kemppainen.

Det digitala arkivet har också gynnat den medicinska forskningen. I undersökningarna har man enkelt och snabbt kunnat granska och jämföra EKG-mätresultaten för olika patientgrupper.

EKG är en mycket vanlig åtgärd

EKG (elektrokardiogram) mäts oftast vid undersökning av hjärt- och kärlsjukdomar. Dessutom används mätningar t. ex. vid hälsoundersökningar samt vid undersökning av andra sjukdomars och läkemedels inverkan på hjärtats funktion.

"EKG-mätningen inklusive förberedelser tar i genomsnitt cirka tio minuter, varav själva mätningen utgör cirka tio sekunder", bedömer Lantto.

I EKG-mätningar kan man till exempel se hjärtinfarkt eller hjärtrytmstörningar. Grundtekniken för mätningen har inte förändrats under årtiondenas lopp. Elektroder fästs på patienten, och de används för att mäta hjärtkurvan. Förbättringarna har skett just i fråga om arkivering och granskning av mätresultaten. EKG-mätning är den vanligaste hjärtundersökningen som görs på patienter.

”EKG kommer säkert att tas av varje finländare i något skede av livet”, säger Lantto.

Nyckelord

Kontakter

Petri Haapalahti, verksamhetsområdesdirektör
HUS Diagnostikcentrum
tfn 050 427 2429
petri.haapalahti@hus.fi


Hanna Lantto, överläkare
HUS Diagnostikcentrum
tfn 050 513 0284
hanna.lantto@hus.fi

Bilder

Copyright @HUS / Ville Männikkö
Copyright @HUS / Ville Männikkö
Ladda ned bild

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet. 

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss. 

HUS – Den främstavården 

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum