HUS

HUS inleder fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller

Dela

Fertilitetsbehandlingarna vid HUS Helsingfors universitetssjukhus utökas när behandlingar med donerade äggceller och spermier inleds. För behandlingarna behöver man donerade könsceller från frivilliga donatorer.

Fertilitetsbehandlingarna med donerade könsceller kan nu erbjudas med den offentliga hälso- och sjukvårdens medel för patienter vars egna könsceller saknas eller är defekta. Remisser till fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller kan utfärdas från och med november 2019. På Tays (Tammerfors universitetssjukhus) inleder man behandlingarna samtidigt som HUS, och de tre övriga universitetssjukhusen startar sin verksamhet inom den närmaste framtiden.

HUS Könscellbanken söker donatorer

För att kunna inleda fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller söker HUS äggcells- och spermiedonatorer. De donerade könscellerna används i HUS verksamhet inom den offentliga sektorn.

”I Finland görs nästan en femtedel av alla fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller. Behandlingarna har hittills utförts enbart vid privata fertilitetskliniker. Behovet av behandlingarna är stort och det finns en konstant brist på donatorer. Ju fler donatorer vi får desto snabbare kan vi hjälpa patienterna”, konstaterar specialistläkare Viveca Söderström-Anttila som ansvarar för projektet med donerade könsceller vid HUS Reproduktionsmedicinska enhet.

”Vi hoppas kunna mobilisera finländare att donera könsceller. Enligt de senaste forskningsresultaten sjunker nativiteten i Finland kraftigt. När vi utökar tjänsterna inom den offentliga hälso- och sjukvården till att omfatta fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller kan vi hjälpa helt nya patientgrupper.”

Med donerade könsceller kan man hjälpa patienter vars produktion av egna könsceller är allvarligt rubbad. Den bakomliggande orsaken till att fungerande könsceller saknas kan vara till exempel en genetisk avvikelse eller en tidigare cancerbehandling. Hos kvinnor kan också en operation av äggstockarna på grund av endometrios eller en tumör leda till att äggstocksfunktionen tynat i förtid. Donerade könsceller kan också behövas i en situation där personen bär på en allvarlig ärftlig sjukdom. Därutöver behöver kvinnliga par och kvinnor som önskar få barn ensamma donerade spermier för att bli gravida.

Kvinnor i åldern 22–35 som har en god grundhälsa kan donera äggceller. En spermiedonator bör ha god grundhälsa och vara i åldern 20–45. I Finland har en person som fötts med hjälp av donerade könsceller rätt att få reda på donatorns identitet när hen fyllt 18 år. Detta förutsätter att föräldrarna har talat om för barnen hur de har kommit till. En könscellsdonator har inte juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet.

HUS Reproduktionsmedicinska enhet ligger i Tilkan Viuhka (Mannerheimvägen 164a, Helsingfors).

Nyckelord

Kontakter

För mera information:
Docent, specialistläkare Viveca Söderström-Anttila
tfn 040 571 5994
viveca.soderstrom-anttila@hus.fi

Intervjuförfrågningar:
Informatör Johanna Laitinen
tfn 040 625 5746
johanna.laitinen@hus.fi

Länkar

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen över en halv miljon patienter. Våra 25 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till HUS.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum