HUS

HUS preliminära bokslut: verksamheten underskred planen för 2022

Dela
År 2022 var utmanande på grund av coronavirusepidemin, kommunsektorns arbetsmarknadssituation och tillgången på personal, vilket ledde till att vi inte uppnådde de operativa och ekonomiska målen.

Verksamhetsåret 2022 var utmanande för HUS både med tanke på ekonomin och verksamheten. Både driftskostnaderna och intäkterna från verksamheten minskade. Driftskostnaderna uppgick till 2 792,8 miljoner euro och underskred budgeten med 0,4 procent och minskade med 0,6 procent jämfört med föregående år. Verksamhetsintäkterna underskred budgeten med 0,3 procent.

HUS slutgiltiga resultat för 2022, före tilläggsuppbörden till medlemskommunerna, visade ett underskott på 119,1 miljoner euro. Detta var dock 15,8 miljoner mindre än beräknat, vilket berodde på bättre försäljningsintäkter än prognosen i slutet av året och delvis på s.k. bokslutsposter.

År 2022 fick HUS inte statsunderstöd för de extra kostnader som orsakats av coronapandemin på samma sätt som under de två föregående åren. Dessutom minskade den betydande ökningen av antalet patienter som väntar på fortsatt vård den tillgängliga avdelningskapaciteten för andra patienter. Detta återspeglades i antalet fakturerade fördröjningsdagar, som vid slutet av 2022 var exceptionellt stort, nästan 16 000 dagar.

Nyckeltal från år 2022

  • Inom den specialiserade sjukvården vårdades sammanlagt 589 657 olika patienter år 2022. Antalet ökade med 0,3 procent jämfört med föregående år. Antalet olika patienter som vårdades vid HUS, inkluderat både den specialiserade sjukvårdens och samjourernas hälsovårdscentralpatienter, var 672 486 personer.
  • Antalet remisser för icke-brådskande vård minskade med 0,6 procent jämfört med året innan. Varje vardag inkom i medeltal 1 340 remisser till sjukvårdsdistriktet.
  • Antalet jourbesök inom den specialiserade sjukvården minskade med 2,7 procent jämfört med året innan och uppgick till 258 582.
  • De bindande nettokostnaderna för den specialiserade sjukvårdens serviceproduktion till medlemskommunerna 2022 var 1 997,7 miljoner euro. De överskred den ursprungliga budgeten med 0,2 procent. Kostnaden per invånare för HUS medlemskommuner var 1 145 euro, vilket är 1,2 procent mer än i fjol.
  • Investeringarna uppgick till sammanlagt 275,9 miljoner euro, varav byggandets andel var 196,5 miljoner euro. Största delen av de stora projekten finns fortfarande på sjukhusområdena i Mejlans, Jorv, Pejas och Hyvinge.

Om övriga ärenden beslutade sammanslutningens styrelse enligt föredragning. Det justerade protokollet publiceras på HUS webbplats.

Sökning i föredragningslistor (tweb.fi)

Sammanslutningens styrelse behandlade de ogranskade uppgifterna i bokslutet för 2022 vid mötet som hölls den 6.3.2023. Den egentliga bokslutsbehandlingen sker på mötet den 27.3.2023.

Kontakter

Verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt: Kaarina Heikinheimo 050 427 9861 eller per e-post fornamn.efternamn@hus.fi

ekonomidirektör Jari Finnilä, fornamn.efternamn@hus.fi

sammanslutningens styrelseordförande Risto Rautava, tfn. 040 504 5851

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum