HUS

HUS stödsystem för personalens bättre ork betjänar även på svenska

Dela

Den första vågen av coronavirusepidemin har på många sätt varit en utmanande upplevelse för HUS personal. HUS erbjuder centraliserat och graderat stöd för sin personal som arbetar i undantagsförhållanden. Nu har den översatts även till svenska.

Största delen av corononaviruspatienterna som konstaterats i Finland har vårdats inom HUS. I HUS ledning och arbetarskydd observerades under våren att en del av arbetstagarna var bekymrade över hur de ska orka under coronavirusepidemin.

Arbete under krisförhållanden kan väcka många slags känslor, ångest och rädsla hos de anställda. Oron för sin egen och den närmaste kretsens ork och hälsa kan störa livet på många sätt. "Oförutsägbarhet, osäkerhet om situationens varaktighet, kontinuerliga förändringar och krav på omorganisering samt känslan av att de egna påverkningsmöjligheterna är små orsakar kanske mest belastning hos en del av vår personal", berättar projektets koordinator Tuija Kotavuopio vid HUS Psykiatri. Arbetsrollen och arbetsmiljön förändrades snabbt för många anställda när man på HUS började förbereda sig för vård av patienter som behöver vård på grund av coronaviruset. Även cheferna har upplevt en betydande extra belastning och ett behov av stöd. De har fått individuell handledning eller grupphandledning och träning.

HUS byggde upp ett stödsystem i fyra steg för bättre ork bland personalen under coronavirusepidemin

Uppbyggandet av ett stödsystem för bättre ork i arbetet startades när personalens upplevelser av belastning oroade HUS ledning. "Våra arbetarskyddsaktörer gav ledningen information om personalens behov av stöd. Frågan togs också upp i HUS pandemikoordineringsgrupp", berättar personaldirektör Outi Sonkeri. Planeringen och genomförandet av det nya stödsystemet inleddes snabbt som ett samarbete mellan personalledningen vid HUS, arbetarskyddet, företagshälsovården och resultatenheten Psykiatri. En del av stödtjänsterna har inkluderats i april. De senaste serviceproducenterna kunde anslutas till stödhelheten under maj.

Det graderade stödsystemet är mångsidigt och det har gjorts lätt att hänvisa de anställda till rätt stöd. Stödformerna för att orka i arbetet har graderats till fyra nivåer. Den består av fyra åtgärdsnivåer.

1. Stöd för lätt belastning, t.ex. Milli-virtuaaliapuri som är öppen för alla och som finns i tjänsten Psykporten.fi, olika egenvårdsprogram och stödtelefoner.

2. Stöd för måttlig belastning, t.ex. individuell handledning och grupphandledning eller träning för arbetstagare och chefer.

3. Stöd för hög belastning, t.ex. individuell behandling av akut stressreaktion.

4. Vård inom hälso- och sjukvården, t.ex. kortpsykoterapi för personer som lider av traumasymtom.

Det tekniska genomförandet av stödsystemet baserar sig på en virtuell assistent (bot). Genom att svara på botens frågor på finska eller svenska får arbetstagaren på basis av sina svar ändamålsenliga rekommendationer från stödsystemet om vilka stödformer han eller hon kan kontakta. I praktiken kartlägger svaret på några ja-, nej-frågor stödbehovet hos den som söker hjälp. Experter vid HUS Psykiatri har ansvarat för planeringen av botens innehåll och HUS IT-förvaltning har ansvarat för det tekniska genomförandet. Man kan även söka sig till tjänsterna via telefonrådgivningen på vardagar. I båda kanalerna kan man söka hjälp anonymt.

Permanent hjälp från stödsystemet även efter coronavirusepidemin

Stödsystemet för personalens bättre ork i arbetet är färdigt för en eventuell andra våg av coronavirusepidemin. Enligt HUS arbetarskyddschef Susann Martin är det viktigt att arbetstagarna och cheferna får personligt stöd för att orka i arbetet så snabbt som möjligt och med låg tröskel. "När tjänsterna redan är klara behöver ingen vara ensam med sina bekymmer", berättar Martin.

Boten som byggts för att hänvisa till tjänsterna kommer även efter coronavirusepidemin att användas av personalen vid HUS, och kan även i fortsättningen användas i situationer som upplevs som belastande som ett redskap för att hänvisa dem till behovsanpassat stöd i rätt tid. "Vi har varit särskilt glada över mångfalden av aktörerna som erbjudit stöd, deras uppriktiga vilja att hjälpa och det konstruktiva samarbetet mellan såväl interna som externa aktörer", konstaterar Outi Sonkeri och Tuija Kotavuopio. "Som en stor organisation har vi sakkunskap om att producera tjänster för ork och stöd samt förmåga att snabbt bygga fungerande system som erbjuder dessa. Motivation, entusiasm, smidighet och gemensamma aktiviteter har gjort detta till ett mycket speciellt stödsystem", berättar Sonkeri.

För mera information:

Outi Sonkeri, personaldirektör, HUS, 09 471 71202

Tuija Kotavuopio, utvecklingschef, HUS Psykiatri, 050 427 2812

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum