HUS

HUS styrelses beslut 29.11.2021: I budgetförslaget för 2022 föreslås en ökning på fyra procent jämfört med föregående år

Dela

Valet av Matti Bergendahl till HUS verkställande direktör bekräftades. Lönetjänsterna för Vandas social- och hälsovård samt för Mellersta Nylands räddningsväsende överförs till HUS Asvia.

De strategiska målen styr ekonomiplaneringen 2022

Regeringen behandlade budgeten för 2022 och de tillhörande strategiska målen samt ekonomiplanen för 2022–2024. Styrelsen föreslår för fullmäktige som strategiska mål för 2022:

1) vi har tillräckligt med kompetent personal,

2) vi förbättrar den totala produktiviteten tillsammans med våra samarbetspartner inom social- och hälsovården genom att utnyttja enhetliga processer och vårdkedjor,

3) vi mäter vårdresultaten och utvecklar vår verksamhet på ett heltäckande sätt utifrån dem och den mottagna responsen,

4) vi producerar smidiga digitala tjänster och fungerande verktyg för både klienter och anställda.

Den viktigaste förändringen i verksamhetsmiljön som påverkar verksamheten och ekonomin under 2022 är strukturreformen inom social- och hälsovården som träder i kraft 1.1.2023. Coronaviruspandemin som började våren 2020 har haft en särskilt stor belastande effekt på produktionen på HUS-området. År 2022 kommer att inledas i en historiskt svår situation med tanke på tillgången till vård. Utöver dessa faktorer har det ur arbetsgivarens synvinkel skett en betydande försämring i vårdpersonalens arbetsmarknadssituation.

I budgetförslaget för 2022 är medlemskommunernas sammanlagda betalningsandel 1 988 587 euro, vilket innebär en ökning på 4,0 procent jämfört med budgeten för 2021 (inklusive vårdskulden förorsakad av coronapandemin). Investeringsutgifterna uppgår till 287,7 miljoner euro av vilka byggandets andel under de närmaste åren är 71 procent och tyngdpunkterna ligger på slutförandet av Brosjukhuset, byggandet av Eksjukhuset samt på fortsättningen av reformprogrammen för Mejlans, Jorvs, Pejas och Hyvinge sjukhus.

Mer information:

Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila@hus.fi

Nya verkställande direktören inleder sin tjänst i februari

Styrelsen fastställde verkställande direktörens tjänsteval och anställningsvillkor. Verkställande direktör Matti Bergendahl tillträder tjänsten 1.2.2022.

Mer information:

Styrelseordförande Risto Rautava, risto.rautava(at)elisanet.fi

Vanda stads löneräkningstjänster överförs till HUS

Styrelsen godkände överföringen av löneräkningsfunktionerna från Vanda stad genom överlåtelse av rörelsen till HUS från och med 1.2.2022. Till funktionerna hör löneräkning, ersättningar inom socialomsorgen och tillhörande stödfunktioner för Vanda social- och hälsovårdspersonal och personalen på Mellersta Nylands räddningsväsende. I fortsättningen kommer dessa tjänster att produceras av HUS Asvia fram till slutet av 2022 för Vanda stad, varefter avtalet från och med 1.1.2023 överförs till Vanda och Kervo välfärdsområde. Genom överlåtelsen av rörelsen överförs 13 personer som gamla arbetstagare till HUS.

Mer information:

Servicechef Terhi Karppinen, terhi.karppinen@hus.fi

Protokoll och beslut 

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst 

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum