HUS

HUS styrelses beslut: Budgetramen för 2024 framskrider till sammanslutningens stämma för beslut

Dela
Beredningen av HUS budget fortsätter på basis av ramen på 2 253 miljoner euro.

HUS-sammanslutningens styrelse fortsatte behandlingen av HUS budgetram. Ärendet bordlades för en vecka sedan. Under veckan har beredningen av ramen fortsatt tillsammans med de fyra välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad, vilka finansierar HUS verksamhet. HUS får inte direkt finansiering från staten i den nya sotepe-modellen (reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet).

Efter diskussionen vid styrelsemötet föreslår HUS-sammanslutningens styrelse för stämman, som sammanträder 15.6.2023, att beredningen av HUS budget fortsätter på basen av en ram på 2 253 miljoner euro (2 253 073 000) euro. Dessutom beaktas eventuella förändringar i arbetsfördelningen mellan HUS-sammanslutningen och medlemmarna.

Enligt sammanslutningsstyrelsen tryggar denna budgetram HUS verksamhetsförutsättningar både på kort och lång sikt.

Ramen för HUS-sammanslutningens budget föreslås utifrån diskussionerna med välfärdsområdena innehålla samma servicehelheter som år 2023. HUS ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård i Nyland. Till HUS har därtill koncentrerats behandlingen av många sällsynta och svåra sjukdomar på hela Södra Finlands samarbetsområde, såsom organtransplantationer, behandling av svåra brännskador och krävande hjärtkirurgi för barn.

På sammanslutningsstyrelsens föredragningslista fanns inga andra ärenden.

Det justerade protokollet publiceras på HUS webbplats https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm .

HUS styrelsemöte hölls den 15.5.2023. Följande möte hålls den 22.5.2023.

Kontakter

verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt: assistent Kaarina Heikinheimo 050 427 9861 eller per e-post fornamn.efternamn@hus.fi


ekonomidirektör Jari Finnilä, fornamn.efternamn@hus.fi


Risto Rautava, sammanslutningens styrelseordförande, tfn. 040 504 5851

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet. 

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss. 

HUS – Den främstavården 

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum