Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Hyvistä aineksista kelvoton soppa – MTK kritisoi uutta EU:n biodiversiteettistrategiaa uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön unohtamisesta

Jaa

EU:n komissio on julkaissut tänään uuden EU:n biodiversiteettistrategian. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kannattaa luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen liittyvää päätavoitetta ja pitää biodiversiteettihaasteiden ratkaisemista tärkeänä myös EU-tasolla. MTK on kuitenkin erittäin huolissaan maa- ja metsätalouteen sekä biotalouteen liittyvien näkökulmien kapeudesta EU:n biodiversiteettipolitiikassa. Strategiassa esitetyt keinot ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin pyritään, eivät MTK:n mielestä ole suomalaisen maa- ja metsätalouden tai maanomistajien kannalta tasapainoisia eivätkä hyväksyttäviä.

Luonnon hyvä tila on MTK:n edustamille elinkeinoille ja maanomistajille ratkaisevan tärkeä asia. Luonnon monimuotoisuutta turvaavaan ja edistävään toimintaan tarvitaan kuitenkin kunnianhimon lisäksi myös realismia ja tasapainoista kokonaiskuvaa. Metsä- ja maataloutta ei pidä käsitellä kapeasti vain luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta, sillä niillä on ratkaiseva merkitys kestävän kehityksen ja EU:n Green Deal -ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

- Laajasti hyvinvointia tuottavan luonnonvarojen kestävän käytön merkitystä ei ole uudessa EU:n biodiversiteettistrategissa tunnistettu. Pääosin rajoitelähtöinen strategia on merkittävä riski vastuullisen maa- ja metsätalouden mahdollisuuksille tuottaa ja edistää kestäviä ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Komissio unohtaa, että kestävää kiertotaloutta ei ole ilman kasvavaa biotaloutta. Komission esittämä strategia on lahja fossiilitaloudelle ja isku ilmastotavoitteille, MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila painottaa.

Uuteen strategiaan sisältyy monia kirjauksia, jotka ovat Suomen näkökulmasta haasteellisia. Turvemaiden tiukka suojelu on suomalaisen maa- ja metsätalouden kannalta merkittävä uhka. Kaikkien vanhojen metsien tiukka suojelu sekä ”luonnonläheiseen metsätalouteen” siirtymistä koskevat komission ohjeistukset ovat puolestaan esimerkkejä toimenpiteistä, joihin liittyy epätäsmällisyytensä ja metsien talouskäyttöön kytkeytyvien vaikutustensa vuoksi merkittäviä riskejä.Maatalouden osalta eniten huolta aiheuttavat kasvinsuojeluaineiden käytön vähentämiseen liittyvät tavoitteet.

- Miten varmistetaan, että velvoitteet jakautuvat eri jäsenmaille oikeudenmukaisesti eikä Suomi joudu muiden vastuiden kantajaksi? Suomi on monessa asiassa edelläkävijä ja tekee kyllä osansa: yli puolet Euroopan tiukasti suojelluista metsistä sijaitsee Suomessa. Kasvinsuojeluaineiden käytön taso on puolestaan Suomessa alhaisimpia EU:ssa ja niiden käytön tavoitteena on aina satokasvin laadun ja viljelyvarmuuden parantaminen, Marttila muistuttaa.

MTK pitää tärkeänä, että metsiä koskevia tavoitteita ja politiikkoja koordinoidaan EU:n metsästrategialla. Muutoin kokonaiskuva metsien merkityksestä hämärtyy. Lisäksi metsäpolitiikka kuuluu lähtökohtaisesti kansalliseen päätösvaltaan. Myös maatalouspolitiikassa tarvitaan kansallista joustoa paikallisten olosuhteiden huomioimiseksi, jotta toimenpiteet ovat mahdollisimman tehokkaita ja asianmukaisia.

- EU:n biodiversiteettistrategia ei ole demokraattisesti valmisteltu yhteiseurooppalainen näkemys, vaan komission esitys etenemistavasta. Näin ollen Suomen on tarvittaessa otettava kantaa asioihin ja puolustettava kansallista päätäntävaltaa, Marttila huomauttaa.
Jäsenmaat ovat lähtötilanteiltaan ja luonnoltaan hyvin erilaisia, joten yksi EU:n tasolla päätetty yksityiskohtainen toteutusmalli ei sovi kaikille. MTK painottaakin, että strategian toimeenpanon tarkemman suunnittelun ja toteutuksen tulee tapahtua jäsenmaiden tasolla tarkoituksenmukaisen kohdentamisen ja priorisoinnin, kustannustehokkuuden sekä maanomistajien oikeuksien kunnioittamisen varmistamiseksi.

MTK pitää positiivisena sitä, että viljelijöiden ja metsänomistajien keskeinen rooli on strategiatekstissä mainittu. MTK peräänkuuluttaa kuitenkin välttämätöntä tarvetta maa- ja metsätaloutta edustavien näkökulmien paremmalle huomioonottamiselle ja kannustavuuteen perustuville toimintamalleille pakottavien toimintamallien sijaan. MTK kritisoi sitä, miten puutteellisesti strategiassa on tarkasteltu esitettyjen toimenpiteiden vaikutuksia tai vaikuttavuutta.

- Meillä Suomessa on paljon toimivia käytäntöjä, kuten esimerkiksi METSO- ja Helmi-ohjelmat. Luonnon monimuotoisuuden edistämistä on Suomessa jatkettava samoin kuin aiemminkin: maanomistajalähtöisesti vapaaehtoisuuteen perustuen ja kaikki eri näkökohdat huomioiden. Ennen toimenpiteitä on myös arvioitava kaikki vaikutukset, Marttila korostaa.

Lisätietoja:
Juha Marttila. puheenjohtaja, 050 341 3167

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Simonkatu 6
00100 HELSINKI

020 4131http://www.mtk.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Kotimaan matkailussa miljardien mahdollisuus elvyttää taloutta – Visit Finlandin resursseja keskitettävä väliaikaisesti kotimaan matkailuun22.5.2020 08:34:57 EESTTiedote

Suomalaiset matkailijat kuluttavat keskimäärin noin 5 miljardia euroa vuodessa ulkomailla. Jos edes kolmasosa tästä käytetään kotimaan matkailuun, ovat kerrannaisvaikutukset mittavat: talous elpyy ja työllisyys paranee. Parasta elvytystä on tehostaa kotimaan matkailun markkinointia. Visit Finlandin resursseja pitää keskittää väliaikaisesti kotimaan matkailun markkinointiin. Lisäksi on varmistettava, että matkailuyrityksiä koskevat nykyiset ja tulevat tukimuodot ja -rahoitus huomioivat kaikki matkailuyritysten yritysmuodot ja niiden tuottamat moninaiset ja monipuoliset matkailupalvelut.

MTK:n ja yhteistyökumppaneiden huoltovarmuuskysely: Koronapandemia vaikuttanut usean maa- ja puutarhatilan tuotantopanosten saantiin ja tuotantoon21.5.2020 09:00:00 EESTTiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n yhdessä kumppaniensa kanssa tekemän kyselyn mukaan koronapandemia on vaikuttanut maa- ja puutarhatilojen tuotantopanosten saatavuuteen tai tuotantoon 60 %:lla vastanneista tiloista. Yleisimmät vaikutukset ovat kyselyn mukaan olleet hengityssuojainten ja suojakäsineiden sekä kausityövoiman saatavuusongelmat, tietoliikenneverkkojen ruuhkautuminen sekä yrityksen talouden ja rahoitusaseman vaikeutuminen. Myös varaosien toimitus koneisiin ja laitteisiin on hidastunut. Maatalouden perustuotantopanosten osalta saatavuus on kuitenkin tähän saakka ollut hyvä. Siementen, lannoitteiden ja eläinrehun osalta vain muutama prosentti vastaajista ilmoitti kohdanneensa saatavuuden heikentymistä. Kysely toteutettiin viime viikolla osana huoltovarmuusorganisaation toimintaa ja siihen vastasi 765 maatila- ja puutarhayritystä ympäri maan.

Luomuviljelyalan kasvusta Suomessa tulee päättää kuluttajan, ei EU-byrokraatin21.5.2020 06:00:00 EESTTiedote

EU-komission eilen julkaisemat Pellolta pöytään -strategia ja biodiversiteettistrategia kiinnittävät huomiota ja luovat odotuksia luonnonmukaiseen maataloustuotantoon ja sen tulevaisuuteen. Strategioiden lähtökohtana on EU:n ruokaketjun kestävyyden parantaminen. Luomuviljelijöitä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitossa edustava MTK Luomu näkee ruokaketjun kestävyyden tarkastelun ja parantamisen hyvin tärkeänä asiana, mutta peräänkuuluttaa, että luomualan kasvattamisen tulisi tapahtua markkinalähtöisesti. Tuotannon pinta-alan kasvattaminen poliittisin päätöksin ei takaa luomutuotteiden kysynnän kasvua kuluttajien keskuudessa eikä tuotannon kannattavuutta viljelijöille. Tärkeää olisikin keskustella luomun kokonaisarvon kasvattamisesta.

EU:n Pellolta pöytään -strategia tuo EU-maataloutta kohti Suomen tasoa – MTK kiittää, mutta haluaa tehokkaampia toimia maatalouden kannattavuuden pelastamiseksi20.5.2020 15:42:30 EESTTiedote

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK kannattaa lämpimästi ruokaketjun tarkastelua kokonaisuutena pellolta pöytään periaatteen mukaisesti. Tämä lähestymistapa ja huolehtiminen koko ruokaketjun kestävyydestä on ollut kotimaisen ruuantuotannon kulmakivi jo vuosikymmenien ajan. Suomalainen ruuantuotanto on vastuullisuudessaan maailman ehdotonta huippua ja meidän perheviljelmämme voivat jatkossa toimia esimerkkinä muulle Euroopalle.

Valkoposkihanhet poistettava pelloilta välittömästi – MTK:n johtokunta vaatii ympäristöministeriöltä järeitä keinoja hanhituhojen vuoksi19.5.2020 11:55:51 EESTTiedote

Valkoposkihanhien aiheuttamat maatalousvahingot ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Tänä keväänä lukuisien tilojen rehusato on jo menetetty hanhien vuoksi. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n johtokunta vaatii, että ympäristöministeriö sallii tuhoja aiheuttavien hanhien poistamisen pelloilta välittömästi ja että viljelijöille myönnetään täydet korvaukset hanhituhoista. Ympäristöministeriön on syytä uusia vahinkojen korvausperusteet rivakasti. Myös valkoposkihanhien suojelua koskevia EU-säädöksiä tulee muuttaa.

Maataloustöihin hakeutunut ennätysmäärä, mutta osaavasta työvoimasta yhä pulaa – TöitäSuomesta -kampanjassa etsitään tekijöitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan työhön19.5.2020 08:29:59 EESTTiedote

Koronakevään vaikutus kausityövoiman saatavuuteen on herättänyt paljon julkista keskustelua. Ulkomaisen työvoiman lisäksi tarve on yhä löytää noin 10 000 työntekijää Suomesta. Työnantajat ovat löytäneet osaavia ja motivoituneita työntekijöitä, mutta tarve on yhä suuri. Suurimmat haasteet ovat olleet oikeanlaisen työvoiman löytämisessä ja sitä taklataan nyt uudenlaisella viestintäkampanjalla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme