Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

I de österbottniska åarna är vattenståndet högt, men stigningen har börjat avta (Landskapen i Österbotten)

Dela

NTM-centralen i Södra Österbotten och Översvämningscentret informerar om översvämningssituationen 20.11.2020. Under denna vecka har nederbörden varit kraftig särskilt längs kusten i Österbotten, i Mellersta Österbotten och i Kauhajokitrakten. Under torsdag kväll och fredag morgon (19–20.11.2020) nåddes flödestoppen i flera åar för tredje gången under den här hösten.

Temperaturen som har sjunkit under noll grader har gjort att vattenföringen börjat avta och vattenstånden inte stiger, men i nedre loppet av de större åarna och älvarna (Perho å, Lappo å och Kyro älv) kommer vattenståndet under dagens lopp sannolikt att stiga något.Vatten har runnit ut på åkrar och i skogen i flera ådalar, men veterligen har det inte uppstått skador på byggnader.

Nederbörden har under denna vecka på många ställen överskridit 50 mm och t.ex. i Karleby regnade det mycket kraftigt på torsdagen 19.11.I nedre loppet av Perho å (Lahnakoski) har vattenståndet nått den högsta nivån i år, vilket motsvarar en översvämning som inträffar i genomsnitt en gång i året. I Kaitfors var vattenföringen på morgonen (20.11.2020) över 140 m3/s och förbiledningen inleddes på torsdagen.

I Nikkola i Kyro älv (Ilmajoki) har vattenståndet under slutet av veckan stigit med 2,5 meter, men det är ännu drygt en meter till översvämningsgränsen och det ser ut som att vattenståndet har slutat stiga.I Kauhajokitrakten ligger det vatten på åkrarna längs Päntäneenjoki och Kainastonjoki, men enligt prognoserna torde vattenståndet inte längre stiga.

Också i södra delen av Österbotten nådde åarna sin tredje flödestopp denna höst.Vattenståndet i Lappfjärds å och Tjöck å nådde samma nivå som i februari i år. Då uppnåddes åarnas hittills högsta vattenstånd i år.

På Twitter:

@tulvatpohjanmaa

@pinnanalta (SYKEn hydrologit, hydrologerna vid Finlands miljöcentral)

@meteorologit (Ilmatieteen laitos, Meteorologiska institutet)

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806

Mer information från Översvämningscentret / Finlands miljöcentral:
Ledande hydrolog Bertel Vehviläinen, tfn 0295 251 731, fornamn.efternamn@miljo.fi

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Planeringen av den nya landsvägen Vikby-Martois har börjat23.11.2021 08:52:45 EET | Tiedote

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) har börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Vikby–Martois i syfte att bygga en ny vägförbindelse. Den nya vägförbindelsen börjar vid den planskilda anslutningen för riksväg 3 och 8 och upphör vid Lillkyrovägen (regionväg 717). Planeringsavsnittet är cirka sju kilome-ter långt och ligger i sin helhet i Korsholms kommuns område.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum